Ehliyet deneme sınavı 6

(Elektronik ehliyet sınavına uygundur)

Sınav sorularını alt kısımdan çözebilirsiniz.

Soru 1. Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken yaralı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bilincini kaybeden

B) Açık karın yarası olan

C) Solunum zorluğu olan

D) Ayak bileğinde çıkık olan

Soru 2. Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Sedye kullanımı her zaman tercih edilmelidir.

B) Sadece bacağı kırılanları yatırarak taşımak için tercih edilir.

C) Sadece zehirlenme vakalarının taşınmasında kullanılmalıdır.

D) Köprücük kemiği kırıklarında hastanın sedye ile taşınması hayati önem taşır.

Soru 3. Kanama olan bölgeye turnike uygularken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

A) Eklem bölgesi olmasına

B) Kalp seviyesinde bir bölge olmasına

C) Vücutta yassı kemiklerin olduğu bölge olmasına

D) Vücutta atardamarların geçtiği ve tek kemikli bölge olmasına

Soru 4. Karın bölgesinde iç kanama olduğu düşünülen bir kazazedeye aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

A) Şok pozisyonu verilmesi

B) Ağzından bol sıvı verilmesi

C) Üzerinin örtülerek sıcak tutulması

D) Yaşamsal bulgularının incelenmesi

Soru 5. Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir?

A) Şok

B) Hâlsizlik

C) Koma

D) Zehirlenme

Soru 6. Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması hâlinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır?

A) Pazı kemiği

B) Kaval kemiği

C) Kaburga kemiği

D) Uyluk kemiği

Soru 7. Kırıkların ilk yardım sırasında atel ile tespit edilmesinin amacı nedir?

A) Kapalı kırıkların açık kırık hâline gelmesini sağlamak

B) Kırığın çevre dokulara zarar vermesini engellemek

C) Kırığın her yöne hareket etmesini sağlamak

D) Yeni kırıkların oluşmasını engellemek

Soru 8. Kazazedenin solunum yapıp yapmadığı "bak-dinle-hisset" yöntemiyle 5 saniye süre ile kontrol ediliyor. Aşağıdakilerden hangisi bu yönteme ait olarak ilk yardımcının yaptığı bir uygulama değildir?

  A) Eli ile göğüs kafesi merkezine bası uygulaması

B) Göğüs kafesinin solunum hareketlerini gözlemesi

C) Eli ile göğüs kafesi hareketlerini hissetmeye çalışması

D) Yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırarak soluğu yanağında hissetmeye çalışması

Soru 9. Uzuv kopması durumunda aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmaz?

A) Tıbbi birimleri haberdar etmek

B) Kazazedenin bilincini açık tutmaya çalışmak

C) Kopan uzvu temiz bir bezle sararak sıcak tutmak

D) Kopan uzvu temiz ve su geçirmez torbaya koyduktan sonra soğuk tutmak

Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanmasına bağlı olarak meydana gelebilir?

A) Saç dökülmesi

B) Bedensel aktivitede artma

C) Ağızdan köpüklü kan gelmesi

D) Yaralanma bölgesinin alt tarafında felç

Soru 11.  Kaza yapmış bir araçta, devrilme tehlikesi belirgin olarak görülüyor ve araç sallanıyorsa, yaralılar araçtan ne zaman çıkarılmalıdır?

A) Hiç zaman kaybetmeden, hemen

B) Araç sabit bir hâle getirildikten sonra

C) Aracın kontak anahtarı kapatıldıktan sonra

D) Araç itilerek yavaşça devrilmesi sağlandıktan sonra

Soru 12. I- Koruma

II- Bildirme

III- Kurtarma Verilenlerden hangileri "kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesi" işlemini kapsar?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve III

Soru 13. Trafik görevlisine, ışıklı trafik işaretlerine ve diğer işaretlere uymayan sürücülere aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A) Aracına el koyma

B) Hafif hapis cezası

C) Trafikten men etme

D) Para cezası ve ceza puanı

Soru 14. Çeken ve çekilen araçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A) Çeken ve çekilen araçta yük veya yolcu taşımak

B) Freni bozuk aracı çeki demiriyle çekmek

C) Kurtarıcı olmayan araçlarla çekmek

D) Kamyon ile kamyoneti çekmek

Soru 15. Geceleri araçların karşılaşmaları esnasında hangi ışıkların yakılması zorunludur?

A) Dönüş ışıklarının

B) Sis veya park ışıklarının

C) Uzağı gösteren ışıkların

D) Yakını gösteren ışıkların

Soru 16. Aksine bir işaret bulunmadıkça, otoyolda minibüs ve otobüsler için azami hız saatte kaç kilometredir?

A) 80

B) 90

C) 100

D) 110

Soru 17. Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında, hangi tür taşıtların öndeki araçla olan takip mesafesi 50 metreden az olmamalıdır?

A) Otomobil

B) Motosiklet

C) Lastik tekerlekli traktör

D) Tehlikeli madde taşıyan taşıt

Soru 18. Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A) Yüklerin bağlanması

B) Yolcuların yüklerin üzerine oturtulması

C) Kasanın yan ve arka kapaklarının kapatılması

D) Yolcuların kasa içinde ayrılmış bir yere oturtulması

Soru 19. Aşağıdakilerden hangisi kara yollarında yük veya yolcu taşımak amacıyla kullanılır?

A) Mesleki yeterlilik belgesi

B) Zorunlu trafik sigorta belgesi

C) Tescil belgesi

D) Sürücü belgesi

Soru 20. Şekildeki karşılaşmada araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

 

A) 1 - 2 - 3

B) 1 - 3 - 2

C) 3 - 1 - 2

D) 3 - 2 - 1

Soru 21. Şekildeki trafik kazası aşağıdakilerden hangisine uyulmaması sonucu meydana gelmiş olabilir?

 

A) Takip mesafesine

B) Kavşaklarda ilk geçiş hakkına

C) Farların kullanılacağı yer ve hâllere

D) Geçiş üstünlüğü bulunan araçlara yol verilmesi kuralına

Soru 22. Yerleşim yeri içinde, trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?

A) 15

B) 20

C) 30

D) 50

Soru 23. Şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında, sarı ve kırmızı ışığın birlikte yanması sürücüye neyi bildirir?

 

A) Yolda bakım çalışması olduğunu

B) İleride hemzemin geçit bulunduğunu

C) Yolun trafiğe açılmak üzere olduğunu

D) Yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu

Soru 24. I- Görülmelerinin engellenmesi

II- Sorumlu kuruluşların eskiyenleri yenisi ile değiştirmesi

III- Üzerlerine yazı yazılması, çizilmesi, kırılması, delinmesi, sökülmesi

 Trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır?

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) I, II ve III

Soru 25. Aşağıdakilerden hangisi trafik görevlisinin geceleyin "dur" işaretidir?

A)

  B) 

C) 

D) 

Soru 26.  Yaya yolu bulunmayan kara yollarında, yayaların aşağıdakilerden hangisinde yürümesi zorunludur?

A) Trafiğin yoğun olmadığı şeritte

B) Gidiş yönüne göre sağ bankette

C) Gidiş yönüne göre sol bankette

D) Taşıt yolunun en sağındaki şeritte

Soru 27. Geri manevrasını çevre şartları nedeniyle emniyetle yapamayan otobüs sürücüsü ne yapmalıdır?

A) Bir gözcü bulundurmalı

B) Akan trafiği durdurmalı

C) Geri manevradan vazgeçmeli

D) Aşağıya inip bir süre beklemeli

Soru 28. Bölünmüş kara yolunda geçilmekte olan araç sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A) Hızını artırmalı

B) Bulunduğu şeridi izlemeli

C) Önündeki aracı geçmeye çalışmalı

D) Dönüş lambalarıyla "geç" işareti vermeli

Soru 29. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

 

A) Aracının hızını artırması

B) Aracının hızını azaltması

C) Öndeki aracı geçmemesi

D) İlk geçiş hakkını yayalara vermesi

Soru 30. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A) Kaygan yola yaklaşıldığını

B) Sağa dönmenin yasaklandığını

C) Sağa tehlikeli viraja yaklaşıldığını

D) Sağ taraftan tek yönlü yola girileceğini

Soru 31. Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisi ile aynı anlamı taşır?

A) 

B) 

C) 

D) 

Soru 32. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

 

A) Traktörün geçebileceğini

B) Traktörün giremeyeceğini

C) Traktörlerin park edebileceğini

D) Sadece traktörün girebileceğini

Soru 33. Aşağıdakilerden hangisi bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir?

A) 

B) 

C) 

D) 

Soru 34. B sınıfı sürücü belgesine sahip olan Hasan, A2 sınıfı sürücü belgesi almak için başvuru yapıyor. Bu durumda Mehmet, aşağıda resimleri verilen araçlardan hangisini kullanmak istemektedir?

A) 

B) 

C) 

D) 

Soru 35. Hız sınırlarını yüzde otuzdan fazla aşmak suretiyle ihlal edenlerin, sürücü belgelerinin bir yıl süre ile geri alınabilmesi için, aynı suçun bir yıl içinde kaç kez işlenmesi gerekir?

A) 5

B) 4

C) 3

D) 2

Soru 36. Araçta çalışmayan bir elektrik sistemi olduğu zaman ilk kontrol edilmesi gereken yer aşağıdakilerden hangisidir?

Fan motoru

Far anahtarı

Sigorta kutusu

Yakıt göstergesi

Soru 37. Trafikte bulunanları uyarmak için, şekildeki aracın arkasında yanmakta olan geri vites lambalarının rengi aşağıdakilerden hangisidir?

Mavi

Yeşil

Beyaz

Kırmızı

Soru 38. I- Tam gazdan kaçınmak

II- Ani hızlanmalardan kaçınmak

III- Aynı vitesle uzun zaman gitmekten kaçınmak

"Motor Alıştırma Periyodu" olarak adlandırılan rodaj döneminde, yukarıdakilerden hangilerine dikkat edilmelidir?

Yalnız I

I ve II

II ve III

I, II ve III

Soru 39. Aşağıdakilerden hangisi motorla vites kutusu arasındaki irtibatı keserek, vites değiştirme imkânı sağlayan güç aktarma organıdır?

Kavrama (Debriyaj)

Fren balatası

Helezon yay

Amortisör

Soru 40. Aracın lastikleri ne zaman kontrol edilir?

Günde bir

Haftada bir

Altı ayda bir

Araca binileceği zaman

Soru 41. Aşağıdakilerden hangisi frenlerin tutmamasına neden olur?

Debriyajın kaçırması

Fren balatalarının yeni olması

Fren hidrolik sisteminde sızıntı olması

Fren lambalarının yanmaması

Soru 42. Aşağıdakilerden hangisi motora ilk hareketi verir?

Konjektör 

Marş motoru

Alternatör

Şarj dinamosu

 

Soru 43. Motorun soğutma sisteminde kullanılan termostat, aşağıdakilerden hangisinin belirli bir sıcaklıkta kalmasını sağlar?

Fren hidroliğinin

Diferansiyel yağının

Vites kutusu yağının

Motor soğutma suyunun

Soru 44. Motor bloğundaki su kanallarında paslanma ve kireçlenmenin oluşması aşağıdakilerden hangisine sebep olur?

Motorun fazla ısınmasına

Motor gücünün artmasına

Fren hidroliğinin azalmasına

Bijon somunlarının gevşemesine

Soru 45. Seyir hâlindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Yakıt seviyesi kontrol edilir.

Önemsenmez, devam edilir.

Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir.

Durulur, kontak kapatılır ve akü bağlantısı çıkarılır

Soru 46. Seyir esnasında aracın gösterge panelinde yağlama sistemi ile ilgili şekildeki gibi bir arıza bildirimi görüldüğünde öncelikle yapılması gereken nedir?

Motor devri yükseltilir.

  Motor devri düşürülür.

Araç sürülmeye devam edilir.

Araç durdurulur ve motor stop edilir.

Soru 47. Hangisi, benzinli motorlarda silindire alınmış olan karışımın sıkıştırma zamanı sonunda tutuşturulabilmesi için gerekli olan elektrik kıvılcımını çıkarır?

Buji

Flaşör

Enjektör

Regülatör

Soru 48. Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde akü şarj ikaz ışığı yanıyorsa, muhtemel arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir?

Fan motorunda

Alternatörde

Marş motorunda

Far ampüllerinde

Soru 49. Aşağıdakilerden hangisi bir insana yakışmayan tavırlara örnektir?

A) Işık kırmızıdan yeşile döndüğü anda korna veya selektörle hemen uyarıda bulunmak
B) Otoyollarda aniden trafik sıkıştığında arkadaki sürücüleri uyarmak için dörtlüleri çalıştırmak.
C) Trafik ortamında karşı tarafın hatalarını tolere edebilecek şekilde araç kullanmak.
D) Sisli, yağmurlu, karlı veya görüşün yetersiz olduğu durumlarda sis lambasını açmak.

Soru 50. “Engelli sürücülerin park alanına, engelsiz bir araç sürücüsünün park etmesi durumunda ödenecek ceza tutarı hafif bir park kusuruna göre 2 kat daha fazladır.”

Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Kesilen cezalarla kişilerde farkındalık oluşturmak.
B) Engelli sürücülere moral vermek.
C) Devletin kazanç sağlaması.
D) Engelli sürücülere ödenek sağlamak.