Ehliyet Sınavı Hazırlık

Elektronik ehliyet deneme soruları 8

Sınav sorularını alt kısımdan çözebilirsiniz.

Soru 1. Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

Soru 2. Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Soru 3. Aşağıdaki durumların hangisinde aracın kurallara uygun olarak durdurulması ve kontağın kapatılması gerekir?

Soru 4. Seyir hâlinde iken sürekli yarım debriyaj yapılması durumunda aşağıdakilerden hangisi olur?

Soru 5. Tıbbi yardım istenirken aşağıdakilerden hangisinin bildirilmesi gereksizdir?

Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi süspansiyon sisteminin elemanıdır?

Soru 7. Araç lastiği değiştirilirken, aracın kriko ile kaldırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Soru 8. Koma halindeki kazazedeye aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

Soru 9. I- Araç üstü tavan bagajı kullanılması
II- Tam gazdan ve ani hızlanmalardan kaçınılması
III- Tavsiye edilen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması

Verilenlerden hangilerinin yapılması araçta yakıt tasarrufu sağlar?

Soru 10. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?

Soru 11. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı ve sembollerden hangileri, sürücülere araçlarını uygun mesafede mutlaka durdurmaları gerektiğini bildirir?

Soru 12. Tabloda, kandaki alkol miktarına bağlı olarak sürücülerin kaza yapma riskindeki artışlar verilmiştir.

Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

Soru 13. Şekildeki gibi park etmiş aracın hangi tarafında duraklama yapılamaz?

Soru 14. Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybı olan bir hastanın solunum yolunu tıkayarak boğulmasına sebep olabilir?

Soru 15. Kalp ve kan damarları vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?

Soru 16. Şekildeki trafik işaretine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 17. Eklemlerin zorlanmasıyla ortaya çıkan en hafif zedelenmeye ne denir?

Soru 18. İlk yardım uygulaması olarak kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarıya kaldırılması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?

Soru 19. Zorunlu hâller dışında otoyollarda motorlu araçların asgari (en az) hız sınırı saatte kaç kilometredir?

Soru 20. Araçlardaki egzoz susturucusu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 21. Egzoz emisyon ölçümünün yapılması, araçların çevreye verdiği zararlardan hangisini önlemeye yönelik bir uygulamadır?

Soru 22. Kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan sürücünün, ışığın yeşile dönmesi için 1 saniye bile bekleyememesi durumu, bu sürücünün trafikte hangi temel değere sahip olmadığını gösterir?

Soru 23. Beyin, insan vücudundaki hangi sistemin bir parçasıdır?

Soru 24. Buji kablolarından biri çıkmış ise motor nasıl çalışır?

Soru 25. Şekildeki gibi bir karşılaşmada ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?

Soru 26. Bölünmüş karayolunda meydana gelen trafik kazasında aşağıdakilerden hangisi asli kusur sayılır?

Soru 27. Kırığı oluşturan kuvvet sadece kemiği kırmayıp, beraberinde kemiğin etrafındaki damarları, sinirleri, tendonları, kasları, deri ve komşu organları da yaralayabilir. Buna göre kırığı olan ya da kırık şüphesi bulunan kazazedeye, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulaması olur?

Soru 28. Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafik adabına sahip bir sürücü için uygundur?

Soru 29. Fazla eğimli yollarda karşılaşma hâllerinde; çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değilse, güvenli geçişi sağlamak üzere inen araçlar, sığınma cebi de yoksa aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

Soru 30. I- El freninin çekilmesi
II- Kontağın kapatılması
III- LPG'li ise tüpün vanasının kapatılması

Verilenlerden hangileri, kazaya uğrayan bir araçta alınması gereken güvenlik önlemlerindendir?

Soru 31. I- Toplardamar kanamalarında, kan koyu renkli, yavaş ve sürekli akış hâlindedir.
II- Atardamar kanamalarında, kan açık renkli ve kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akar.

Yukarıda kanamalarla ilgili olarak verilenler için ne söylenebilir?

Soru 32. Aşağıdakilerden hangisi araç lastiklerinin görevlerinden değildir?

Soru 33. Aşağıdakilerden hangisi fren lambalarının yanmamasına sebep olur?

Soru 34. Soluk yoluna yabancı cisim kaçmış bir kazazedenin öksürüyor, nefes alabiliyor ve konuşabiliyor olduğunu gözlemlediniz. Bu durumda hangi tür tıkanma olduğunu düşünürsünüz?

Soru 35. Sürücüler dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

Soru 36. Aşağıdakilerden hangisi “tehlike uyarı işareti” değildir?

Soru 37. Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?

Soru 38. Şekildeki araçların görev hâli durumunda geçiş üstünlüğü sıralaması nasıl olmalıdır?

Soru 39. Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, emniyet kemerinin takılı olmadığını bildirir?

Soru 40. Aşağıdakilerden hangisi park etmede alınacak tedbirlerden biri değildir?

Soru 41. Aracın ön tekerleklerinde balanssızlık varsa, bu durum aracı kullanan kişiye nasıl yansır?

Soru 42. Aşağıdakilerden hangisi trafik polisinin sorumluluklarından biri değildir?

Soru 43. Yaz aylarında kış lastiklerinin kullanılması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

Soru 44. Aşağıdakilerden hangisi sürücüden kaynaklanan trafik kazası sebebidir?

Soru 45. Okul taşıtının arkasındaki DUR ışığı hangi hâllerde yakılır?

Soru 46. 1. Işıklı trafik işaret cihazı

2. Trafik levhası ve yer işaretlemeleri

3. Trafik görevlisi

Yukarıda verilenlerin bir kavşakta bulunması hâlinde, sürücülerin bunlara uymadaki öncelik sıralaması nasıl olmalıdır?

Soru 47. Aşağıdakilerden hangisi kişiye bağlı gelişen trafik kazası nedenlerindendir?

Soru 48. I. Lastik hava basınçlarının ve yakıt seviyesinin kontrol edilmesi
II. Aydınlatma ve sinyal sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi
III. Ön koltuklar, kafalıkları ve aynanın beden ölçülerine uygun olarak ayarlanması

Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır?

Soru 49. Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasına bağlı olarak dokuların oksijensiz kaldığını gösteren bir belirtidir?

Soru 50. “Engelli sürücülerin park alanına, engelsiz bir araç sürücüsünün park etmesi durumunda ödenecek ceza tutarı hafif bir park kusuruna göre 2 kat daha fazladır.”

Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

User Details