Ehliyet Sınavı Hazırlık

Elektronik ehliyet deneme soruları 9

Sınav sorularını alt kısımdan çözebilirsiniz.

Soru 1. Aşağıdaki yakıtlardan hangisini kullanan araçların kapalı otoparka kabul edilmesi yasaktır?

Soru 2. Marş yapıldığında gösterge ışıkları yanıyor ancak marş motoru dönmüyorsa problem aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Soru 3. Taşıtlardaki süspansiyon sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4. I- Yol koşulları

II- Kullanım süresi

III- Fren borularının uzunluğu

Fren balatasının aşınmasında yukarıdakilerden hangileri etkilidir?

Soru 5. ABS fren sisteminin avantajlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6. Radyatöre konulacak su, peteklerin neresinde olmalıdır?

Soru 7. Araç motorunun ilk çalıştırılması esnasında, aşağıdakilerden hangisine basılmasında fayda vardır?

Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ve yakıt tasarrufuna etki eden ayarlardan biri değildir?

Soru 9. Kavrama (debriyaj) sistemi, motorun hareketinin hangi aktarma organına iletilmesinde veya kesilmesinde görev yapar?

Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi bujilerin ayarsız veya aşınmasına bağlı olarak meydana gelir?

Soru 11. Frenleme esnasında aracın bir tarafa savrulması, aşağıdakilerden hangisinin bozulmasından kaynaklanır?

Soru 12. Rot ayarı aşağıdakilerin hangisinden dolayı yapılır?

Soru 13. Aşağıdakilerden hangisi motorda hararetin yükselmesine sebep olabilir?

Soru 14. Araçta elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan devre elemanı hangisidir?

Soru 15. Aşağıdakilerden hangisi motora ilk hareketi verir?

Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi bir insana yakışmayan tavırlara örnektir?

Soru 17. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi düşük banket anlamındadır?

Soru 18. Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsünün davranışı asli kusurlu hâllerden sayılır?

Soru 19. Aşağıdakilerden hangisi “köprü yaklaşımı” levhasıdır?

Soru 20. Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I. Sola dönüş lambasını yakmalı
II. Hızını azaltmalı
III. Dar bir kavisle dönmeli

Soru 21. Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Soru 22. Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücü hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?

Soru 23. Şekildeki durumda sürücünün hangisini yapması zorunludur?

Soru 24. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

Soru 25. Şekilde görülen araç geçme işlemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


Soru 26. Aşağıdaki taşıtların hangisinde takograf cihazının bulundurulması zorunlu değildir?

Soru 27. Konvoy hâlinde seyreden araçların arasındaki mesafe en az ne kadar olmalıdır?

Soru 28. Şekildeki numaralanmış şeritlerden hangisi otoyollardan ayrılmak isteyen araçlar içindir?

Soru 29. Aksine bir işaret yoksa, şekildeki araç için “otoyollarda” azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?

Soru 30. Şekildeki kavşakta ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

Soru 31. Sürücüsü dahil oturma yeri on yediyi aşmayan otobüslere ne ad verilir?

Soru 32. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Soru 33. Aşağıda verilen taşıtların hangisinde, sürücülerin koruma başlığı ve koruma gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı takması zorunludur?

Soru 34. Bir sürücünün trafik içindeki istenmeyen durumlara öfkelenmesi ve bu öfkeyi belli etmesi yerine, hangi davranışı göstermesi hâlinde çok daha huzurlu bir trafik ortamı oluşur?

Soru 35. Aşağıdakilerden hangisi sürücüleri yayalara karşı uyaran işarettir?

Soru 36. Şekildeki trafik işaretinin adı nedir?

Soru 37. Aşağıdakilerden hangisi, öndeki taşıtı geçmek yasaktır anlamındadır?

Soru 38. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Soru 39. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?

Soru 40. Ülkemizde en çok bağışlanarak nakli yapılabilen doku aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 41. Resimde görülen ilk yardım uygulaması,aşağıdaki durumların hangisinde tercih edilmez?

Soru 42. Bayılan bir kazazedenin kusması varsa hangi pozisyonda tutulmalıdır?

Soru 43. Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir?

Soru 44. Hangi durumdaki kazazedeye göğüs kemiği 4-5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?

Soru 45. Aşağıdakilerden hangisi "şok" belirtilerinden biri değildir?

Soru 46. Oynar eklemi oluşturan kemik uçlarının birbirinden ayrılmasına ne ad verilir?

Soru 47. Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması hâlinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır?

Soru 48. Sürücüler neden ilk yardım bilgi ve becerisine sahip olmalıdır?

Soru 49. Resimde uygulaması gösterilen ve kazazedenin omuriliğine zarar verilmeden araçtan çıkarılmasında kullanılan tekniğe ne ad verilir?

Soru 50. Delici karın yaralanması olan bir kazazedenin bilinci yerinde ise verilecek pozisyon nasıl olmalıdır?

User Details