Ehliyet Sınavı Hazırlık

Mart Ayı Sınav-22 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulamasının 1 turunda yapılan kalp masajı ve suni solunum sayıları hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Kalp masajı - Suni solunum

Soru 2. Şerit değiştirmek isteyen şekildeki 1 numaralı taşıt sürücüsü, sola sinyal vermeden önce aşağıdakilerden hangisini mutlaka yapmalıdır?

Soru 3. Göz muayenesine ilişkin esaslara göre hangi rahatsızlığı olanlar, herhangi bir koşul aranmadan sürücü belgesi alabilirler?

Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi silindir içinde sıkıştırılmış olan yakıt-hava karışımını elektrik kıvılcımı ile ateşler?

Soru 5. Şekildeki yol çizgisinin anlamı nedir?

Soru 6. B sınıfı sürücü belgesi olan sürücü, aşağıdakilerden hangisini sürebilir?

Soru 7. “Engelli sürücülerin park alanına, engelsiz bir araç sürücüsünün park etmesi durumunda ödenecek ceza tutarı hafif bir park kusuruna göre 2 kat daha fazladır.”

Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Soru 8. I. Şarj

II. ABS

III. Yağ basıncı

Verilen ikaz lambalarından hangilerinin araç gösterge panelinde yanması aracın derhal durdurulmasını ve kontağın kapatılmasını gerektirir?

Soru 9. Diz ile ayak arasındaki kemik kırıklarında, dıştan uygulanacak olan atelin boyu ne kadar olmalıdır?

Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi, marşa basılıp motor çalıştığında sönmesi gerekir?

Soru 11. • Kaza sonrası meydana gelen maddi hasar miktarı
• İş gücü kaybının yanı sıra yaralıların tedavi süreçleri ve maliyeti

Trafik kazalarıyla ilgili olarak verilenler, aşağıdakilerden hangisini olumsuz yönde etkiler?

Soru 12. Bilinmeyen bir kimyasal sıvıyı yeni içtiği fark edilen kişilere, ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Soru 13. Bir arızadan dolayı sürülemeyen veya ışık ve fren donanımları bozulan araçlar, diğer bir araç ile en yakın bakım ve onarım yerine kadar gerekli şartlara uyulmak kaydıyla çekilebilirler.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi arızalı araç çekilirken uyulması gereken şartlardan biri değildir?

Soru 14. Bilincin kapalı olması durumunda dilin geriye kayması ya da solunum yoluna yabancı cisim kaçması gibi nedenlere bağlı olarak solunum yolu tıkanabilir. Bu durumda kazazedenin boyun travması yoksa hava yolunu açmak için - - - - pozisyonu verilir.

Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?

Soru 15. Aşağıdakilerden hangisi kalp spazmında görülen ağrının özelliklerindendir?

Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC'si içinde yer almaz?

Soru 17. Aşağıdaki durumların hangisinde, sürüş esnasında refleksler zayıflamış olacağından direksiyon başındaki tepkiler çok daha yavaş gerçekleşecektir?

Soru 18. Aşağıdakilerden hangisi diferansiyelin görevlerindendir?

Soru 19. Kendinden çok başkalarını düşünen, başkalarının iyiliği için fedakârlık yapan ve özgeci şeklinde tanımlanır. Yardım etme davranışının bir alt kategorisidir.

Yukarıdaki açıklama hangi davranış özelliğine aittir?

Soru 20. I- Daha dikkatli olmaları

II- Trafik kurallarına uymaları

III- Araç bakımlarını düzenli olarak yaptırmaları

Ülkemizde uzun süreli tatiller öncesinde ve sonrasında ölümcül trafik kazalarında ciddi artışlar görülmektedir. Bu durumda sürücülerin aşağıdaki davranışlarından hangileri kazaları azaltır? 

Soru 21. Motor çalışırken şarj lâmbasının yanmasının sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 22. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildirir?

Soru 23. Aşağıdakilerden hangisi “köprü yaklaşımı” levhasıdır?

Soru 24. I- Alkol veya madde bağımlılığı
II- Eğitim eksikliği ve tedbirsizlik
III- Tehlikeye atılmaya hazır kişilik yapısı

Yukarıdakilerden hangileri kazalara yol açan faktörlerdendir?

Soru 25. Şekildeki durumda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

Soru 26. G sınıfı sürücü belgesine sahip olanlar aşağıdaki araçlardan hangisini kullanabilir?

Soru 27. İnsan faktörünün kazalarda oynadığı rolü belirlemek ve araştırma bulgularından yola çıkarak, kazaları engelleyebilecek önlemler üretmek aşağıdakilerden hangisinin alanına girer?

Soru 28. Marş yapıldığında gösterge ışıkları yanıyor ancak marş motoru dönmüyorsa problem aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Soru 29. Motor çalışmazken akünün görevi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 30. Aşağıdakilerden hangisi, Karayolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerinden birisi değildir?

Soru 31. I. Damar ve sinir sıkışmasına
II. Çıkığın sık sık tekrar etmesine
III. Eklem bağlarının düzelmeyecek ölçüde tahrip olmasına

Çıkmış kemiğin uzman olmayan kişilerce eklem boşluğuna konulmaya çalışılması, yukarıda verilenlerden hangilerine neden olabilir?

Soru 32. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel kurallarından biri değildir?

Soru 33. Şekildeki bölünmüş kara yolunda, 3 numaralı araç sürücüsünün azami (en yüksek) hızı saatte kaç kilometredir?

Soru 34. Katalitik konvertör bulunan araçta hangi yakıt kullanılmalıdır?

Soru 35. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi genişlik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

Soru 36. Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece sağa dönüş için olduğunu bildirir?

Soru 37. Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetiminde istenmesi hâlinde sürücünün göstermek zorunda olduğu belgelerdendir?

Soru 38. Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalıdır?

Soru 39. I. Geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermek

II. Aşırı hız yaparak diğer sürücülerin dikkatlerini dağıtmak

III. Engeli olmadığı hâlde engelli kişiler için ayrılmış yerlere park etmek

Yukarıdakilerden hangileri trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?

Soru 40. 110 km/saat hızla seyreden bir aracın, önündeki aracı takip mesafesi en az kaç metre olmalıdır?

Soru 41. Şekildeki kara yolu üzerine çizilmiş yatay işaretlemelere göre 1 numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?

Soru 42. Aracın periyodik bakımı yapılırken aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler?

Soru 43. Kan şekeri düşüklüğü yaşayan bir kazazedede aşağıdaki belirtilerden hangisi görülür?

Soru 44. Sıkıştırılmış yakıt-hava karışımının buji ile ateşlenmesi sonucu çalışan motor hangisidir?

Soru 45. Aşağıdakilerden hangisi, öndeki taşıtı geçmek yasaktır anlamındadır?

Soru 46. Aşağıdakilerden hangisi aracın kısa veya uzun farlarından birinin yanmamasına sebep olabilir?

Soru 47. Şekildeki araçların geçiş hakkı sırası nasıl olmalıdır?

Soru 48. Karlı havada zincir takmaya çalışan bir sürücü, sorun yaşıyor ve yardım talep ediyorsa, bu konuda deneyimli, daha becerikli bir sürücünün o kişiye yardım etmesi daha sonra olabilecek araç kaymalarını ve trafik kazalarını önlemiş olacaktır.

Yukarıda verilen ifadeye dayanarak trafik ortamında hangi beşeri unsura atıfta bulunulmaktadır?

Soru 49. Aşağıdakilerden hangisi motor sıcaklığının aniden yükselmesine sebep olur?

Soru 50. Şekildeki aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangilerini yapabilir?

I- Sağa dönüş
II- Sola dönüş
III- Aynı yönde ilerleme

User Details