Ehliyet Sınavı Hazırlık

Mart Ayı Sınav-24 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Gündüz çekilen ve çeken araç arasındaki açıklık iki buçuk metreden fazla ise bağlantının orta kısmına aşağıdakilerden hangisi asılmalıdır?

Soru 2. Trafik zorunlulukları nedeniyle aracın durdurulmasına ne ad verilir?

Soru 3. Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması kısa hüzmeli farların açık olduğunu bildirir?

Soru 4. İstemeden hatalı bir davranış yapan bir sürücüye diğer bir sürücünün aşırı tepki göstererek haklı durumdayken haksız duruma düşmesi aşağıdakilerden hangisine sahip olmadığını gösterir?

Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi araçların plâkalarıyla ilgili getirilmiş yeni bir zorunluluktur?

Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi 3. derece yanıkların bir göstergesidir?

Soru 7. Ülkemizde en çok bağışlanarak nakli yapılabilen doku aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8. Akaryakıt istasyonundan yola çıkmak isteyen şekildeki 2 numaralı araç sürücüsü ne yapmalıdır?

Soru 9. Şekildeki kavşakta 1 numaralı araç sağa, 2 numaralı araç ise sola dönüş yapmak istemektedir.


Bu araçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. Her iki araçta dar kavisle dönmelidir.
II. 1 numaralı araç geniş, 2 numaralı araç dar kavisle dönmelidir.
III. 1 numaralı araç dar, 2 numaralı araç geniş kavisle dönmelidir.

Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi yağlama sisteminde yapılan kontrollerden biri değildir?

Soru 11. Akü başka akü ile takviye yapılacaksa kutup başları nasıl bağlanır?

Soru 12. Aşağıdakilerden hangisi, tam tıkanıklık yaşayan ve karından baskı uygulanamayan çok küçük bebeklerde, hava yolunun açılması için yapılması gereken uygulamalardan biri değildir?

Soru 13. Aracın kontak anahtarı motoru çalıştırmayacak şekilde açıldığında, gösterge panelinde bulunan şekildeki akü şarj ikaz ışığının yanması gerekir.Yanmıyorsa, arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir?

Soru 14. “Hiçbir toplum 24 saat trafik zabıtası tarafından denetlenemez. Toplum yararına kesintisiz denetim - - - - ile mümkündür.”

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Soru 15. Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?

Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi motorun parçası değildir?

Soru 17. Aşağıdakilerden hangisi çıkığın tanımıdır?

Soru 18. Aşağıdaki tabloya göre hangi seçenek kesinlikle söylenir?

Soru 19. Aracın hararet göstergesi çalışmıyorsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelmiş olabilir?

Soru 20. El freni teli kopmuş ise aşağıdakilerden hangisi olur?

Soru 21. Araçların güvenli bir şekilde yavaşlamasını, durmasını ve sabitlenmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 22. Motoru çalıştırırken uzun süre ve sıkça marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

Soru 23. Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Soru 24. Aracın motorunda başlayan bir yangını, yangın söndürücü ile söndürmek için ilk olarak aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Soru 25. Sürücüler, geceleri yakın ilerisi görülmeyen kavşak, dönemeç ve tepe üstlerine yaklaşırken gelişlerini nasıl haber vermek zorundadır?

Soru 26. Aşağıdakilerden hangisi ana yol - tali yol kavşağını bildiren levhalardan değildir?

Soru 27. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve aktarma organlarına güç veren hangisidir?

Soru 28. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda belirtilen motorlu araçların sürülmesine yetki veren belge, aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 29. Trafik içinde hatalı davranış sergileyen bir sürücüyü uyarmak aşağıdakilerden hangisini azaltır?

Soru 30. Aşağıdakilerden hangisi yol ver işaretidir?

Soru 31. Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Soru 32. • Görev hâlinde iken geçiş üstünlüğü hakkına sahiptir.

• Görev hâli dışında geçiş üstünlüğü işaretini ve hakkını kullanması yasaktır.

• Hizmetin yerine getirilmesini sağlamak amacına uygun olması şartıyla, Kara Yolları Trafik Kanunu ve bu Yönetmelikte gösterilen trafik kısıtlamalarına ve yasaklarına bağlı değildir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi sürülmelerine ilişkin esas ve kuralları verilen araçlardandır?

Soru 33. Radyatöre konulacak su, peteklerin neresinde olmalıdır?

Soru 34. Aracın park lambalarından birinin yanıp diğerinin yanmamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 35. Dizel motorlarda yakıtın ateşlenmesi nasıl olur?

Soru 36. Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?

Soru 37. Kara yolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçlara ne ad verilir?

Soru 38. Aşağıdakilerden hangisi dizel motorun soğuk havalarda geç çalışmasına neden olur?

Soru 39. Şekle göre hangi şerit sadece sollama yapılırken kullanılır?

Soru 40. Geceleri araç kullanırken aydınlatmanın yeterli olduğu yerlerde araç ışıklarından hangisi kullanılmalıdır?

Soru 41. Çok sıcak radyatörün kapağı nasıl açılır?

Soru 42. Donma vakalarında aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisinin yapılması doğrudur?

Soru 43. Şekildeki aracın yoluna devam edebilmesi için, ışıklı trafik işaret cihazında yanan ışığın rengi ne olmalıdır?

Soru 44. Aşağıdakilerden hangisi, uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücüler için söylenemez?

Soru 45. Aşağıdakilerden hangisi, yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kurallarından biri değildir?

Soru 46. Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Soru 47. Aşağıdakilerden hangisi kara yolunda bozulup kalan araçların, tehlikeye meydan vermemesi için yapılması gereken işlemlerden biridir?

Soru 48. Aşağıdakilerden hangisi trafik görevlisinin geceleyin "dur" işaretidir?

Soru 49. Kazazedede boyun travması yoksa, hava yolunu açmak için verilebilecek en uygun baş pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 50. Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye neyi bildirir?

User Details