Ehliyet Sınavı Hazırlık

Mart Ayı Sınav-27 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. I- Şiddetli kafa travması geçirdiğinin

II- Omurilik zedelenmesi olabileceğinin

III- Göğüs zedelenmesi geçirdiğinin  

Kazazedenin burnundan ve kulağından kan ile birlikte sıvı gelmesi aşağıdakilerden hangilerinin göstergesidir? 

Soru 2. Aşağıdakilerden hangisinin bozuk olması ön tekerleklerde düzensiz lastik aşıntısına sebep olur?

Soru 3. Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?

Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi hoşgörülü olma özelliği taşımayan sürücülerin özelliklerindendir?

Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sayılır?

Soru 6. Arkasından siren çalarak gelen bir ambulansa yol vermeyen sürücü, o ambulansın içindeki kişinin hayatını kaybetmesine sebep olabilir.

Yukarıdaki ifade Trafik adabı dersinin hangi temel ögesinin karşılığıdır?

Soru 7. Araç lastiği değiştirilirken, aracın kriko ile kaldırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Soru 8. Aşağıdaki organlardan hangisinin yaralanması durumunda öksürme ile ağızdan köpüklü kan gelir?

Soru 9. I. Lastik hava basınçlarının ve yakıt seviyesinin kontrol edilmesi
II. Aydınlatma ve sinyal sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi
III. Ön koltuklar, kafalıkları ve aynanın beden ölçülerine uygun olarak ayarlanması

Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır?

Soru 10. Aşağıdaki taşıtların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?

Soru 11. Şekildeki trafik işaretine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 12. Emniyet şeritlerinin kullanım amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

Soru 13. Dinlenme hâlindeki sağlıklı yetişkin bir insan, ortalama olarak dakikada kaç defa nefes alıp verir?

Soru 14. “Emme zamanında silindire alınan temiz hava sıkıştırılır ve basıncı artar. Kızgın havanın üstüne yakıt püskürtülür ve yanma işlemi başlar.”

Verilen çalışma prensibi aşağıdaki motor tiplerinden hangisine aittir?

Soru 15. • Trafik işaretiyle yasaklanmış olan yerlerde

• Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 5 metre mesafe içinde

• Yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına 5 metre mesafe içinde

Belirtilen yerlerde aşağıdakilerden hangisi yasaktır?

Soru 16. Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?

Soru 17. Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ve yakıt tasarrufuna etki eden ayarlardan biri değildir?

Soru 18. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve vites kutusundan gelen hareketin diferansiyele iletilmesini sağlayan güç aktarma organının adı nedir?

Soru 19. Kara yolunda, motorlu veya motorsuz bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişiye ne ad verilir?

Soru 20. Şekildeki trafik işareti neyi yasaklamaktadır?

Soru 21. Kırığı olan ya da kırık şüphesi bulunan kazazedeye, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

Soru 22. Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri, ilgili mahkeme tarafından kaç yıl süre ile geri alınır?

Soru 23. Şekildeki araçların görev hâli durumunda geçiş üstünlüğü sıralaması nasıl olmalıdır?

Soru 24. Aşağıdakilerden hangisi süspansiyon sisteminin elemanıdır?

Soru 25. Kavşağa yaklaşan bir sürücü, trafik işaret ışığının aralıklarla kırmızı yanıp söndüğünü fark etmiştir.

Bu durumda sürücü nasıl davranmalıdır?

Soru 26. Egzoz gazı zehirlenmelerinde hangisini etkisi daha büyüktür?

Soru 27. Taşıt yolunun bir şeridinde en fazla kaç bisikletli yan yana gidebilir?

Soru 28. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

Soru 29. Aşağıdakilerden hangisi, öfkeyi başarılı bir şekilde yönetmek için önerilen davranışlardan biri değildir?

Soru 30. Aşağıdaki parçalardan hangisi arızalandığında motor yağında su, soğutma suyunda yağ olduğu gözlenir?

Soru 31. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

Soru 32. Trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün, trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranış şekli aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 33. Aşağıdakilerden hangisi duraklamada alınacak tedbirlerden değildir?

Soru 34. I- İşaret vermeden şerit değiştirmeleri
II- Kavşaklara yaklaşırken hızlarını azaltmaları
III- İşaret verdiği anda aniden şerit değiştirmeleri

Yukarıdakilerden hangilerini sürücülerin yapması yasaktır?

Soru 35. Şoka girmiş bir kazazedede kanın, beyin ve hayati organlara taşınmasını sağlamak amacıyla yapılan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 36. Yapım ve bakımından sorumlu olduğu kara yollarında, İçişleri Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle, Kara Yolları Trafik Yönetmeliğinde belirlenen hız sınırlarının üstünde veya altında hız sınırları belirlemek ve işaretlemek hangi kurumun görev ve yetkisidir?

Soru 37. Karın bölgesinde yaralanma olanlara aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması yanlıştır?

Soru 38. Araca bağlanan römorkta aşağıdaki ikaz sistemlerinin hangisi çalışır durumda olmalıdır?

Soru 39. Aşağıdakilerden hangisi bujinin görevidir?

Soru 40. Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında, hangi tür taşıtların öndeki araçla olan takip mesafesi 50 metreden az olmamalıdır?

Soru 41. Trafik görevlisine, ışıklı trafik işaretlerine ve diğer işaretlere uymayan sürücülere aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Soru 42. Aracın gelecekteki performansı için motorun alıştırılması (rodaj) sürecinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

Soru 43. Kavrama (debriyaj) sistemi, aracın neresinde bulunur?

Soru 44. Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Soru 45. Ayak veya bacakta, kanama bölgesine giden kanı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 46. Trafik adabı aşağıdakilerden hangisini belirler?

Soru 47. I. Aşınmayı azaltmak
II. Sürtünmeyi azaltmak
III. Yakıt tüketimini artırmak

Yukarıdakilerden hangileri motor yağının görevlerindendir?

Soru 48. • Ayaklarının pedala sıkışmadığından emin olunur.
• Yan tarafından yaklaşılır ve bir elle kolu, diğer elle çenesi kavranarak hafif hareketlerle boynu tespit edilir.
• Baş-boyun-gövde hizasını bozmadan araçtan dışarı çekilir.

Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik, aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 49. Birbiri üzerinde hareket eden motor parçalarının doğrudan doğruya temas etmelerini önleyerek, aşınmadan uzun süre ve verimli çalışmasını sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 50. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

User Details