Ehliyet Sınavı Hazırlık

Mart Ayı Sınav-9 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Trafik kazası gördüğünde gerekli müdahele ve yardımları yapmayan sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Soru 2. Motorun soğutma sisteminde kullanılan - - - - donmayı önlemenin yanı sıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırmaktadır.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Soru 3. Aşağıdakilerden hangisinde 1 numaralı taşıt sürücüsünün yaptığı asli (esas) kusurlu hâllerden sayılır?

Soru 4. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?

Soru 5. Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?

Soru 6. Motorlu bisikletler otoyollarda asgari kaç km hızla gitmelidir?

Soru 7. Araç lastiği değiştirilirken, aracın kriko ile kaldırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Soru 8. Otoyolda 120 km/saat hızla seyreden bir otomobil sürücüsü, önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?

Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi kavrama (debriyaj) balatasının sıyrılarak aşınmasına sebep olur?

Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi buji ile ateşlemeli motorların yakıtıdır?

Soru 11. Resimde görülen ilk yardım uygulaması,aşağıdaki durumların hangisinde tercih edilmez?

Soru 12. Beyne giden kan akışının azalması sonucu kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne denir?

Soru 13. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?

Soru 14. B sınıfı sürücü belgesine sahip bir sürücünün kullanabileceği diğer sürücü belgesi sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 15. Aşağıdakilerden hangisi motorun sarsıntılı çalışmasına sebep olur?

Soru 16. I- İlk Yardım Bilgisi

II- Trafik ve Çevre Bilgisi

III- Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

IV- Trafik Adabı

Yukarıdakilerden hangileri, sürücü adaylarına sürücü kurslarında okutulan derslerdendir?

Soru 17. Yanık vakalarında uygulanan ilk yardımda aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

Soru 18. Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 19. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının önlenmesinde en önemli unsurdur?

Soru 20. Burkulan eklem bölgesinin şişmesini önlemek için aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmalıdır?

Soru 21. I. Geçiş yollarının önü ve üzeri
II. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının durakları
III. Görüşün yeterli olmadığı tepe üstlerine yakın yerler ve dönemeçler

Yukarıdakilerden hangileri park etmenin yasak olduğu yerlerdendir?

Soru 22. Aşağıdakilerden hangisi motor ömrünü etkileyen en önemli faktördür?

Soru 23. Sürücüler; yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken, görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Soru 24. Trafikte hangi temel değere sahip olan sürücü, kendini yaya olan yol kullanıcısının yerine koyar ve aracını kaldırıma park etmekten kaçınır?

Soru 25. İç kanaması olduğu düşünülen bir kazazedeye, ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

Soru 26. Dört zamanlı motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdakilerin hangisindeki gibi olur?

Soru 27. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

Soru 28. Okul taşıtının arkasındaki DUR işaretinin yandığını gören, arkadan gelen sürücü nasıl hareket etmelidir?

Soru 29. Kazazedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kazazedenin yaşam bulguları içerisinde yer alır?

Soru 30. Taşıtlardaki emniyet kemerinin kullanılması konusunda Cem, Gülnur ve Alper aşağıdaki gibi düşünmektedirler.

Buna göre hangisinin düşüncesi doğrudur?

Soru 31. Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?

Soru 32. Aşağıdaki özelliklerden hangisi ilk yardımcıda mutlaka bulunmalıdır?

Soru 33. Aracın lastikleri ne zaman kontrol edilir?

Soru 34. Şekle göre araç sürücüsü hangi şeritleri kullanabilir?

Soru 35. Radyatördeki su miktarının azalması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

Soru 36. Şekilde görülen yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücüye neyi bildirir?

Soru 37. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, kavşaklarda üzerinde bulunulan yolun tali yol olduğunu ve ana yoldaki araçlara yol verilmesi gerektiğini belirtir?


Soru 38. Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır?

Soru 39. Egzoz gazı zehirlenmesi aşağıdaki yollardan hangisi ile olur?

Soru 40. Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

Soru 41. I. İdari para cezası verilir.
II. Kara yolunda araç sürmesine izin verilir.
III. Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici olarak geri alınır.

Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye yukarıda verilenlerden hangileri uygulanır?

Soru 42. Aşağıdakilerden hangisi motorun hareketinin tekerleklere iletilmesinde görev yapar?

Soru 43. I. Ani hızlanmalar yapılması
II. Araç lastiklerinin eskimesi
III. Hava filtresinin değiştirilmesi

Yukarıdakilerden hangileri yakıt tüketiminin artmasına neden olur?

Soru 44. Aşağıdakilerden hangisi, durmuş olan dolaşım ve solunum sistemini yeniden çalışır hâle getirmek için uygulanan yöntemler bütünüdür?

Soru 45. Aracın elektrik devresinde, akım yüksek olduğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 46. Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?

Soru 47. Aşağıda verilen taşıtların hangisinde, sürücülerin koruma başlığı ve koruma gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı takması zorunludur?

Soru 48. Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması yasaktır?

Soru 49. I. Kazazedenin tedavi edilmesi

II. Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması

III. Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesinin sağlanması

Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?

Soru 50. Saatte 80 kilometre hızla seyreden sürücü, önündeki aracı kaç metreden takip etmelidir?

User Details