Ehliyet Sınavı Hazırlık

2021 Ağustos Ayı Sınav-24 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Araçtaki ilk yardım çantasında bulundurulması gereken malzemelerin miktarı neye göre belirlenir?

Soru 2. Karlı veya buzlu yollarda aracın hangi lastiklerine zincir takılması uygundur?

Soru 3. I- El freninin çekilmesi
II- Kontağın kapatılması
III- LPG'li ise tüpün vanasının kapatılması

Verilenlerden hangileri, kazaya uğrayan bir araçta alınması gereken güvenlik önlemlerindendir?

Soru 4. Araç hareket hâlindeyken, kontak kapatılmamalı veya kontak anahtarı kontaktan çıkartılmamalıdır. Buna rağmen kontak anahtarı kontaktan çıkartıldığında aşağıdakilerden hangisi olur?

Soru 5. Hangi temel değere sahip sürücü, yoğun trafikte bir dizi hâlinde gitmekte olan diğer sürücülerin önlerine geçip, trafiği daha da sıkışık hâle getirerek yoluna devam etmez?

Soru 6. Seyir hâlindeyken aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması derhal durmayı gerektirmez?

Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi, araç arızalandığında durma veya mecburi park etme durumunda kullanılır?

Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi “tehlikeli viraj yön levhası” anlamındadır?

Soru 9. Şekle göre, sola dönüş yapmak isteyen  1 numaralı araç sürücü ne yapmalıdır?

Soru 10. Aşağıdaki parçalardan hangisi arızalandığında motor yağında su, soğutma suyunda yağ olduğu gözlenir?

Soru 11. Tehlikenin olmadığı kaza yerinde, boyun yaralanması olan yaralı hangi uygulamadan sonra araçtan çıkartılır?

Soru 12. Aksine bir durum yoksa yerleşim yeri dışındaki kara yollarında, geceleri hangi ışıkların yakılması zorunludur?

Soru 13. Verilen şekle göre 2 numaralı aracın hangisini yapması doğrudur?

Soru 14. Yerleşim Yerinde = YY

Yerleşim Yeri Dışında = YYD

Kavşaklara kaç metre kala şerit değiştirmek yasaktır?

Soru 15. Trafik, aşağıdakilerden hangisinde doğru tanımlanmıştır?

Soru 16. Gabari, araçların yüklü veya yüksüz uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülerdir. Buna göre hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

Soru 17. Aşağıdakilerden hangisi bir insana yakışmayan tavırlara örnektir?

Soru 18. Resimde görülen koruma başlığını, aşağıda verilenlerden hangilerinin kullanması zorunludur?

I- Motosiklet yolcuları
II- Motosiklet sürücüleri
III- Motorlu bisiklet yolcuları
IV- Motorlu bisiklet sürücüleri

Soru 19. Güneş çarpması olan kişiye aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmalıdır?

Soru 20. Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur?

Soru 21. Aşağıdakilerden hangisi olası bir trafik kazasında araç içindeki ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla alınan önlemlerdendir?

Soru 22. Aşağıdaki organlardan hangisi göğüs boşluğunda bulunur?

Soru 23. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, kamyonlar için öndeki aracı geçme yasağını bildirir?

Soru 24. Aşağıdakilerden hangisi kavrama (debriyaj) balatasının sıyrılarak aşınmasına sebep olur?

Soru 25. Aşağıdakilerden hangisi iç kanama belirtilerinden değildir?

Soru 26. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve yolun yapısından kaynaklanan titreşimleri en aza indirmek üzere tasarlanmış olan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 27. Motordan gelen sıcak suyu, bünyesinde bulunan çok ince hava temas yüzeyleri (petekler) aracılığı ile soğutan
parçaya - - - - denir.

Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisinin yazılması uygundur?

Soru 28. Sağa dönmek isteyen şekildeki 1 numaralı araç sürücüsü aşağıdaki işlemleri hangi sıra ile yapmalıdır?

1- Hızın azaltılması
2- Dönüş işaretinin verilmesi
3- Dar bir kavisle dönülmesi
4- Sağ şeride girilmesi

Soru 29. Sıkıştırılmış yakıt-hava karışımının buji ile ateşlenmesi sonucu çalışan motor hangisidir?

Soru 30. Aşağıdakilerden hangisi ateşli havalede yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?

Soru 31. Kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?

Soru 32. Motor hareketinin vites kutusuna iletilmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 33. Kalp masajı uygulaması, aşağıdaki durumların hangisinde sonlandırılır?

Soru 34. Şekildeki kavşakta; ileriye yeşil, sola kırmızı ve sağa yeşil oklu ışık yanmaktadır.


Buna göre hangi numaralı şeritteki araçlar yollarına devam edebilir?

Soru 35. Hareketin motordan tekerlere kadar iletilmesini sağlayan güç aktarma organlarının çalışma sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Soru 36. I- Cam suyu
II- Motor suyu
III- Motor yağı
IV- Hidrolik yağı

Yukarıda verilenlerden hangisine antifriz konulabilir?

Soru 37. Aşağıdakilerden hangisi, uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücüler için söylenemez?

Soru 38. “Sürücü belgesi, sürücünün işlemiş olduğu kusura göre belirli bir süreliğine trafik zabıtalarınca geri alınır.”

Buna göre aşağıdakilerden hangisi, sürücü belgesinin geri alınmasını gerektiren kusurlardan biri değildir?

Soru 39. Şah damarına bası uygulanması aşağıdaki bölge kanamalarından hangisinde yapılır?

Soru 40. Araçların orijinal sistemlerinde yer alan egzoz borusu ve susturucunun korunması ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanır?

Soru 41. Marş yapıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Soru 42. Aşağıdaki etkinliklerden hangisi stresi azaltır?

Soru 43. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Soru 44. Aşağıdakilerden hangisi, bebeklere yapılan suni solunum uygulamasında dikkat edilecek kurallardandır?

Soru 45. İlk yardım girişimlerinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 46. Aşağıdakilerden hangisi, sürücülük yeteneğini olumsuz etkileyen faktörlerden biri değildir?

Soru 47. Sürücülerin trafik içindeki davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?

Soru 48. Aşağıdaki durumların hangisinde egzoz gazı daha fazla zarar verir?

Soru 49. Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz anlamında olup bu yerin yavaş ve dikkatli geçilmesi gerektiğini bildirir?

Soru 50. Şekildeki yol bölümünde görülen trafik işaret levhası, sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?

User Details