Ehliyet Sınavı Hazırlık

2021 Eylül Ayı Sınav-1 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi dokunun tanımıdır?

Soru 2. Demir yolu (hemzemin) geçidinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Soru 3. Kanamalarda kanın açık renkte ve kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akması, hangi tür kanama olduğunu gösterir?

Soru 4. Yakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinelere ne denir?

Soru 5. Direksiyon döndürme kuvvetini azaltarak sürücüye daha kolay bir şekilde aracı yönlendirme imkânı veren sistem aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?

Soru 7. Yapılan ölçüm sonucunda yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı birinci defa tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?

Soru 8. Aşağıdaki işlemlerden hangisi trafiğe çıkacak araçların mevzuata uygunluğunu gösterir?

Soru 9. Boyun travması olmayan bilinci kapalı bir kazazedenin hava yolu açıklığını sağlamak için aşağıdaki uygulamaları yapan ilk yardımcının, hangi seçenekteki davranışı hatalıdır?

Soru 10. Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir.

Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11. I. Araç sahipleri zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.
II. Sürücüler, yetkililerin istemesi hâlinde zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçelerini göstermek zorundadır.

Yukarıdaki bilgiler için hangisi söylenebilir?

Soru 12. İstemeden hatalı bir davranış yapan bir sürücüye diğer bir sürücünün aşırı tepki göstererek haklı durumdayken haksız duruma düşmesi aşağıdakilerden hangisine sahip olmadığını gösterir?

Soru 13. Şekildeki trafik polisinin verdiği işarete göre numaralandırılmış araçlardan hangilerinin geçmesi doğrudur?

Soru 14. I. Geçiş yollarının önü ve üzeri
II. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının durakları
III. Görüşün yeterli olmadığı tepe üstlerine yakın yerler ve dönemeçler

Yukarıdakilerden hangileri park etmenin yasak olduğu yerlerdendir?

Soru 15. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi bir yasaklama veya sınırlama belirtir?

Soru 16. Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı artırır?

Soru 17. Bebeklerde soluk yoluna herhangi bir cismin kaçması hâlinde çıkartmak için ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

Soru 18. Aşağıdakilerden hangisinin aşınması araçta direksiyon boşluğunun fazlalaşmasına neden olur?

Soru 19. Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda, kazazedelerin durumu değerlendirilir ve öncelikli müdahale edilecekler belirlenir. Buna göre en son müdahale edilmesi gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 20. Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile iş makinesinin karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

Soru 21. Şekilde görülen araç geçme işlemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


Soru 22. Akünün araç üzerinden sökülmesi sırasında önce hangi kabloyu sökmek gerekir?

Soru 23. Şekildeki durumda sürücünün hangisini yapması zorunludur?

Soru 24. Aşağıdakilerden hangisi bebeklere yapılan yapay solunum uygulamasında, ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır?

Soru 25. I- Reflektör
II- İlk yardım çantası
III- Flaşörlü yanıp sönen, sarı ışıklı dönerli uyarı lambası

Lastik tekerlekli traktörlerde yukarıdaki teçhizattan hangilerinin bulundurulması zorunludur?

Soru 26. Rentek manevrası;

I. Solunum durması, yangın tehlikesi ve patlama gibi tehlikeli durumlarda,
II. Kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 27. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında aslî kusur sayılır?

Soru 28. Aşağıdakilerden hangisi kara yolunda bozulup kalan araçların, tehlikeye meydan vermemesi için yapılması gereken işlemlerden biridir?

Soru 29. Şekle göre hangi numaralı yollar tali yoldur?


Soru 30. Kazazedede boyun travması yoksa, hava yolunu açmak için verilebilecek en uygun baş pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 31. Bir amaç uğruna ya da gerçekleştirilmesi istenen herhangi bir şey için kendi yararlarından vazgeçme, hakkından kendi isteğiyle vazgeçme, özveri anlamına gelmektedir.

Yukarıda verilen ifade aşağıdakilerden hangisini karşılığıdır?

Soru 32. Sürücülerin aşağıdaki davranışlarından hangisi trafik kazalarına yol açmaktadır?

Soru 33. "Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü trafikte seyreden motorlu kara taşıtlarından kaynaklanan Egzoz Gazı Emisyonları'nın kontrolüne dair hazırlanan yönetmelik gereğince yapılır."

Trafikte çevrilen bir aracın geçerli bir egzoz emisyon ölçümü yoksa bunun ceza miktarının çok yüksek olduğu görülmektedir. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Soru 34. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

Soru 35. • Trafikte temel değerleri içselleştirerek doğru davranış göstermek
• Trafikte karşılaşılan sorunları doğru yöntemlerle çözmek
• Sağlıklı ve güvenli bir trafik ortamı oluşmasına katkı sağlamak

Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?

Soru 36. Trafik ortamında bazen hak kendinizden yana iken bile bu hakkınızı diğer sürücüye vermek size bir şey kaybettirmeyeceği gibi daha huzurlu bir trafik ortamı sağlamaya katkıda bulunacaktır.

Yukarıdaki açıklama trafikteki temel değerlerden hangisine aittir?

Soru 37. Aşağıdakilerden hangisi LPG’li motorların üstünlüklerindendir?

Soru 38. Egzoz gazı zehirlenmelerinde hangisini etkisi daha büyüktür?

Soru 39. • Aracın hızı azaltılır.
• En sağ şeride, varsa banket üzerine geçilir.
• Araç motoru durdurulur ve dörtlü ikaz ışıkları yakılır.

Yukarıdaki uygulamalar, araç gösterge panelinde hangi uyarı ışığının yanması hâlinde yapılır?

Soru 40. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Soru 41. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemenin anlamı nedir?

Soru 42. Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

Soru 43. Vücutta kanın aktığı bölgeye göre sınıflandırılan kanamalarla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

Soru 44. Yeni yönetmeliklere göre: “D” sınıfı sürücü belgesi olan aşağıdaki araçlardan hangisini kullanabilir?

Soru 45. Kara yollarında, taşıtların yan yana gitme sayısı aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir?

Soru 46. I. Hoşgörülü olunması

II. Bencillikten uzak durulması

III. Olaylara aşırı tepki gösterilmesi

Trafik ortamını paylaşanlarda, yukarıda verilen tutum ve davranışlardan hangilerinin bulunması hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir?

Soru 47. Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?

Soru 48. Boyun omurlarında yaralanma olduğundan şüphelenilen bir kazazedeye aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

Soru 49. Koma durumundaki kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?

Soru 50. Aşağıdakilerden hangisinin aşınması motorun yağ yakmasına sebep olur?

User Details