Ehliyet Sınavı Hazırlık

2021 Eylül Ayı Sınav-5 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Geçilmekte olan araç sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Soru 2. Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Soru 3. Kaza anında araç dışına fırlama riskini azaltmak için araçlarda bulunan güvenlik sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4. Lastiklerin hava basıncı dengesizse frenleme anında aşağıdakilerden hangisi olur?

Soru 5. Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?

Soru 6. Park hâlindeki araca çarpan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Soru 7. Ülkemizde, trafik kazalarındaki kusur oranlarının (%) yıllara göre dağılımı tablodaki gibidir?

Bu verilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?

Soru 8. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli viraj yön levhasıdır?

Soru 10. Dört zamanlı dizel motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.

Buna göre, hangi zamanda sadece hava pistonla sıkıştırılır?

Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi virajlarda çekici tekerleklerin farklı hızlarda dönmesini sağlar?

Soru 12. Aşağıda soru işareti (?) ile gösterilen ve temel yaşam desteğinin 1. aşaması olan uygulama hangi seçenekte verilmiştir?

Soru 13. Aşağıdaki durumların hangisinde, Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin aynı cins taşıtlar için tayin ettiği hız sınırlarını aşan taşıt sürücülerine ceza verilmez?

Soru 14. Trafik görevlisinin hangi hareketi seri bir şekilde yapması “trafiğin hızlanması” işaretidir?

Soru 15. Otoyolda 120 km/saat hızla seyreden bir otomobil sürücüsü, önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?

Soru 16. Seyir hâlindeyken aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması derhal durmayı gerektirmez?

Soru 17. Aşağıdakilerden hangisi delici karın yaralanması olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarından biri değildir?

Soru 18. Kanama olan bölgeye turnike uygularken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

Soru 19. Şekle göre sola dönüş yapmak isteyen 1 numaralı motosiklet sürücüsü ne yapmalıdır?

Soru 20. Kara yolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmına ne ad verilir?

Soru 21. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Soru 22. Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır?

Soru 23. İlk Yardım ile Acil Tedavi arasındaki farklarla ilgili olarak tabloda verilen bilgiler için ne söylenebilir?

Soru 24. Şok pozisyonunda hastanın ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?

Soru 25. Aracın direksiyonu zor dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 26. "Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır." Atasözü ile Trafik adabında hangi yaklaşımı destekler?

Soru 27. Aşağıdakilerden hangisi frenleme esnasında fren pedalının titremesine neden olur?

Soru 28. Aşağıdakilerden hangisi kırık, çıkık ve burkulmaların tespiti sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardandır?

Soru 29. Sürücüler, beden dilini ve konuşma üslubunu da dikkate alarak trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma becerilerini geliştirmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Soru 30. Sürücülerin, kavşaklara yaklaşırken yerleşim yerleri dışında - - - - metre, yerleşim yerlerinde - - - - metre mesafe içinde ve kavşaklarda şerit değiştirmeleri yasaktır.

Verilen cümlede boş bırakılan yerlere sırayla aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır?

Soru 31. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?

Soru 32. Aşağıdakilerden hangisi araç lastiklerinin görevlerinden değildir?

Soru 33. Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir?

Soru 34. Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?

Soru 35. Aşağıdakilerden hangisi resimdeki kişinin görevlerindendir?

Soru 36. Bir sürücünün, emniyet kemeri kullanmaya özen göstermesinin esas nedeni ne olmalıdır?

Soru 37. Aşağıdakilerden hangisinin temel işlevi, çarpma anında oluşabilecek etkileri vücu­dun daha güçlü bölgelerine yönlendirerek ölüm ve yaralanma riskini azaltmaktır?

Soru 38. Göğüsteki delici yaradan hava girmemesi için, yara aşağıdakilerden hangisi ile kapatılır?

Soru 39. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

Soru 40. Aracın sürücü belgesiz kişilerce sürülmesine izin veren araç sahibine aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?

Soru 41. Aşağıdakilerden hangisi ciddi yaralanmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

Soru 42. Araçların orijinal sistemlerinde yer alan egzoz borusu ve susturucunun korunması ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanır?

Soru 43. Ekstra bir durum söz konusu değilse aşağıdakilerden hangisi en doğru suni solunum pozisyonudur?

Soru 44. Bir aracın yolcu indirmek amacıyla kısa süreli durdurulmasına ne denir?

Soru 45. Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlilerinin istemesi hâlinde sürücülerin beyan etmek zorunda olduğu belgelerden biri değildir?

Soru 46. Bacakta turnike uygulama bölgesi neresidir?

Soru 47. Vites kutusu bakımında aşağıdakilerden hangisi kontrol edilir?

Soru 48. Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

Soru 49. I. Maddi hasar tespiti yapmak

II. Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek

III. Kaza yerinde usulüne uygun ilk yardım tedbirlerini almak

IV. Yetkililerin isteği hâlinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek

Kazaya karışan veya olay yerinden geçmekte olan kişiler yukarıdakilerden hangilerini yapmakla yükümlüdürler?

Soru 50. Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybı olan bir hastanın solunum yolunu tıkayarak boğulmasına sebep olabilir?

User Details