Ehliyet Sınavı Hazırlık

2022 Mart Ayı Sınav-17 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Şekildeki trafik işaretine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi yarı oturuş pozisyonuna alınarak taşınabilir?

Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur?

Soru 4. Motorlu bisiklet ve motosiklette bulunan sürücü ile yolcunun koruyucu başlık ve gözlük kullanmaları konusundaki hükümlerden hangisi doğrudur?

Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?

Soru 6. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

Soru 7. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisinin bulunduğu yola motosiklet girebilir?

Soru 8. Hangi durumdaki yaralı sağlık kuruluşuna taşınmada birinci derecede önceliklidir?

Soru 9. Katalitik konvertör bulunan araçta hangi yakıt kullanılmalıdır?

Soru 10. Araç itilerek çalıştırılacak olursa, aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

Soru 11. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Soru 12. Araçta elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan devre elemanı hangisidir?

Soru 13. Aksine bir işaret bulunmadıkça aşağıdaki araçlardan hangisinin yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda azami hızı saatte  85 kilometredir?

Soru 14. I- Motosikletinde aşınmış lastik kullanması
II- Seyir hâlinde iken koruma başlığı ve koruma gözlüğü kullanması
III- Motosikletine aldığı yolcuya koruma başlığı takması

Yukarıdakilerden hangileri güvenilir motosiklet sürücüsünün özelliklerindendir?

Soru 15. Sürücüler; yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken, görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Soru 16. Geçiş üstünlüğü hakkı hangi hâllerde kullanılamaz?

Soru 17. Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir?

Soru 18. Aşağıdakilerden hangisi motora giren havayı temizler?

Soru 19. Kara yolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmına ne ad verilir?

Soru 20. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında aslî kusur sayılır?

Soru 21. Şekildeki resme göre hangi aracın ilk geçiş hakkı vardır?

Soru 22. Kendinden çok başkalarını düşünen, başkalarının iyiliği için fedakârlık yapan ve özgeci şeklinde tanımlanır. Yardım etme davranışının bir alt kategorisidir.

Yukarıdaki açıklama hangi davranış özelliğine aittir?

Soru 23. Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaretidir?

Soru 24. Şekildeki trafik görevlisinin duruş pozisyonuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 25. Monoküler (tek gözü gören) kişiler, aşağıda verilen sürücü belgesi sınıflarından hangisini almak için başvuru yapabilir?

Soru 26. Dizel motor kullanan bir araca yanlışlıkla benzin konulması durumunda aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygundur?

Soru 27. Bir kavşakta geçiş üstünlüğüne sahip aracın sesli ve ışıklı uyarısını alan sürücü nasıl hareket etmelidir?

Soru 28. Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?

Soru 29. Seyir esnasında aracın gösterge panelinde yağlama sistemi ile ilgili şekildeki gibi bir arıza bildirimi görüldüğünde öncelikle yapılması gereken nedir?

Soru 30. Aşağıdakilerden hangisi, kısmi tıkanıklık yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarından biri değildir?

Soru 31. I. Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken
II. Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde
III. Kavşaklarda, demir yolu geçitlerinde ve buralara yaklaşırken

Yukarıdakilerin hangilerinde bir taşıtın önündeki taşıtı geçmesi yasaktır?

Soru 32. Yay salınım süresini kısaltan parça aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 33. Aşağıdakilerden hangisi sürüş sırasında aracın bir tarafa çekmesine sebep olur?

Soru 34. Aşağıdakilerden hangisinin trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?

Soru 35. Sürücünün aşağıda verilen hangi davranışı çevreyi olumlu etkiler?

Soru 36. I- Oturuş pozisyonu verilmesi
II- Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması
III- Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi

Burun kanaması olan bir kazazedeye yukarıdaki uygulamalardan hangilerinin yapılması doğrudur?

Soru 37. Şekildeki karşılaşmada hangi araç öncellikle geçiş hakkını kullanmalıdır?

Soru 38. Soluk yoluna yabancı cisim kaçmış bir kazazedenin;konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boğazına götürdüğünü gözlemlediniz. Bu belirtiler kazazedede hangi tür tıkanma olduğunu gösterir?

Soru 39. • Yaralı sayısının ve türlerinin belirlenmesi
• Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması

Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?

Soru 40. Aşağıdakilerden hangisi kontrolsüz kavşak işaretidir?

Soru 41. Aşağıdakilerden hangisi marş motorunun yavaş dönmesine sebep olur?

Soru 42. Aşağıdakilerden hangisi fren lambalarının yanmamasına sebep olur?

Soru 43. Motor yağının zamanında değiştirilmemesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?

Soru 44. Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye Heimlich Manevrası uygulanır?

Soru 45. Hangi tür araçlarda emniyet kemeri bulundurulması ve kullanılması zorunlu değildir?

Soru 46. Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında sürücülerin en fazla ihtiyaç duyacakları değerlerdendir?

Soru 47. Aşağıdakilerden hangisi trafik suçudur?

Soru 48. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yolun taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu bildirir?

Soru 49. Organlara özellikle beyne yeterli miktarda kan gitmemesi sonucu vücuttaki yaşamsal işlevlerin azalması durumu aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 50. Aracın gelecekteki performansı için motorun alıştırılması (rodaj) sürecinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

User Details