Ehliyet Sınavı Hazırlık

2022 Mart Ayı Sınav-19 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, minibüs ile kamyonun karşılaşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?

Soru 2. I- Sağa dönüş lambasını yakmalı

II- Hızını azaltmalı

III- Dar bir kavisle dönmeli

Şekildeki gibi sağa dönüş yapacak olan sürücü, yukarıdakilerden hangilerini yapmalıdır? 

Soru 3. 1-Sürücü belgesi
2-Mali zorunluluk sigortası
3-Trafik belgesi
4-Geçerli egzoz muayenesi

Trafik polisinin istemesi halinde yukarıda verilenlerden hangisinin gösterilmesi zorunludur?

Soru 4. I- Önündeki araç ile takip mesafesini azaltması

II- Geçiş yapacağı şerit boş olduğunda sola dönüş lambasıyla işaret vermesi

III- Geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya selektör yaparak uyarması

Şekildeki durumda, öndeki aracı geçmek isteyen sürücünün yukarıdakilerden hangilerini yapması doğrudur? 

Soru 5. Aşağıdakilerden hangisinin yarı oturuş veya oturuş pozisyonunda taşınması sakıncalıdır?

Soru 6. Aracın direksiyonu zor dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7. Şekle göre, yaya yolu ayrılmamış kara yolunda, olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı 1 ve 4 numaralı kısımlara ne ad verilir?

Soru 8. Araç ilk yardım çantasında bulunması gereken malzemenin miktarını etkileyen, aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?

Soru 10. “Engelli sürücülerin park alanına, engelsiz bir araç sürücüsünün park etmesi durumunda ödenecek ceza tutarı hafif bir park kusuruna göre 2 kat daha fazladır.”

Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Soru 11. Aracın gösterge panelinde aşağıdakilerden hangisinin sürekli yanıp sönmesi, acil uyarı (dörtlü ikaz) lambalarının açık olduğunu bildirir?

Soru 12. I- Hafif para cezası

II- Sürücü belgesinin 6 ay süre ile geri alınması

III- Araç kullanmaktan men cezası

Suçun işlendiği tarihten itibaren 5 yıl içinde; 0,50 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilen sürücüye, birinci defada aşağıdakilerden hangileri uygulanır? 

Soru 13. Şekle göre araçların ışıksız bir kavşakta karşılaşmaları hâlinde ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?

Soru 14. I- İtfaiye araçları
II- Toplu taşıma araçları
III- Yaralı ve acil hasta taşıyan araçlar

Verilenlerden hangileri geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?

Soru 15. Kazazedeyi araçtan çıkarırken dikkat edilmesi gereken en önemli şey nedir?

Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan "Görüşerek Bilgi Edinme" basamağında yer alır?

Soru 17. Akünün iki kutup başına, aynı anda madeni bir parça dokundurulursa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

Soru 18. Yayaların, hayvanların ve araçların kara yolları üzerindeki hâl ve hareketlerine ne denir?

Soru 19. Türkiye'de trafik ortamında gerçekleştirilen ihlallerin bir çoğunun kasıtlı olduğunu görmekteyiz. Göz göre göre bunca ihlalin yapılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?

Soru 20. Marş yapıldığında gösterge ışıkları yanıyor ancak marş motoru dönmüyorsa problem aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Soru 21. Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?

Soru 22. Aşağıdakilerden hangisi araç lastiği değiştirilirken yapılması gereken işlemlerdendir?

Soru 23. Aşağıdakilerden hangisi trafikte sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

Soru 24. Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?

Soru 25. Böbrekler, insan vücudundaki hangi sistemi oluşturan organlardandır?

Soru 26. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Soru 27. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğinin azalmasına olumlu katkı sağlar?

Soru 28. Kalp durmasına kısa süre içerisinde müdahale edilmezse dokuların oksijenlenmesi bozulur. Bu durum, öncelikle aşağıdaki organlardan hangisinde hasar oluşturur?

Soru 29. Yerleşim yeri dışında, trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?

Soru 30. Aşağıdakilerden hangisi kişinin hem kendisi hem de akan trafikte diğer sürücüler için yapacağı riskli davranışlara örnek olarak değerlendirilemez?

Soru 31. I- İlk Yardım Bilgisi

II- Trafik ve Çevre Bilgisi

III- Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

IV- Trafik Adabı

Yukarıdakilerden hangileri, sürücü adaylarına sürücü kurslarında okutulan derslerdendir?

Soru 32. Aşağıdaki hâllerin hangisinde araçların teknik muayenelerinin yaptırılması zorunludur?

Soru 33. Bir kaza anında, başta kafa ve göğüs yaralanmaları olmak üzere olası bazı yaralanma türlerine karşı geliştirilmiş, seyir esnasında takılması zorunlu olan koruyucu düzenek aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 34. Aşağıdakilerden hangisi motorun parçasıdır?

Soru 35. Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?

Soru 36. Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri değildir?

Soru 37. Aşağıdakilerden hangisi delici karın yaralanması olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarından biri değildir?

Soru 38. Şekildeki kazada hangi numaralı araç sürücüsü asli kusurlu sayılır?

Soru 39. Sürücülerin dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Soru 40. Aksine bir işaret yoksa, şekildeki araç için “otoyollarda” azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?

Soru 41. Araç, flaşörleri yanık olarak uzun bir süre park hâlinde bırakılırsa aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

Soru 42. Aşağıdakilerden hangisinin taşıtta bulunması yakıt ve zaman tasarrufunda fayda sağlar?

Soru 43. Aracın periyodik bakımı yapılırken aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler?

Soru 44. Sola dönüş yapacak olan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Soru 45. Kanamanın fazla olduğu bacak yaralanmalarında,kanamayı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 46. Aşağıdakilerden hangisi, sürücü belgesinin geri alınmasının sebeplerindendir?

Soru 47. Şok pozisyonunda, kazazedenin bacakları kaç cm kadar yukarı kaldırılır?

Soru 48. Şekildeki numaralanmış şeritlerden hangisi otoyollardan ayrılmak isteyen araçlar içindir?

Soru 49. - - - - ; trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisidir.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Soru 50. Resimde görülen koruma başlığını, aşağıda verilenlerden hangilerinin kullanması zorunludur?

I- Motosiklet yolcuları
II- Motosiklet sürücüleri
III- Motorlu bisiklet yolcuları
IV- Motorlu bisiklet sürücüleri

User Details