Ehliyet Sınavı Hazırlık

2022 Mart Ayı Sınav-25 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi motorda hararetin yükselmesine sebep olabilir?

Soru 2. Şekildeki durumda sürücünün hangisini yapması zorunludur?

Soru 3. Aşağıdakilerin hangisinde “takograf cihazı” bulundurulması ve kullanılması zorunludur?

Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi hoşgörülü olma özelliği taşımayan sürücülerin özelliklerindendir?

Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi Kara Yolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?

Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi, öndeki taşıtı geçmek yasaktır anlamındadır?

Soru 7. Araçtaki ilk yardım çantasında bulundurulması gereken malzemelerin miktarı neye göre belirlenir?

Soru 8. Aşağıdaki durumların hangisinde, sürüş esnasında refleksler zayıflamış olacağından direksiyon başındaki tepkiler çok daha yavaş gerçekleşecektir?

Soru 9. Devamlı yol çizgisi neyi bildirir?

Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi trafikte çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır?

Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi, delici karın yaralanmalarında yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

Soru 12. Şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?

Soru 13. Haritaların üst kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?

Soru 14. • Aracın hızı azaltılır.
• En sağ şeride, varsa banket üzerine geçilir.
• Araç motoru durdurulur ve dörtlü ikaz ışıkları yakılır.

Yukarıdaki uygulamalar, araç gösterge panelinde hangi uyarı ışığının yanması hâlinde yapılır?

Soru 15. Aşağıdakilerden hangisi vücudun tamamında faaliyet gösterir?

Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi deniz veya nehir kıyısında biten yolu bildirir?

Soru 17. Aşağıdakilerden hangisi sürücüye ait trafik kazası sebebidir?

Soru 18. Aşağıdaki parçalardan hangisi arızalandığında motor yağında su, soğutma suyunda yağ olduğu gözlenir?

Soru 19. Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

Soru 20. Fren hidroliğinin seviyesi hangi bakımda kontrol edilir?

Soru 21. Aksine bir durum yoksa saatte 100 kilometre hızla seyreden sürücü, önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?

Soru 22. İnsan vücudunda bulunan damarlarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 23. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen motor soğutma sistemi parçasının adı nedir?

Soru 24. • Sıkıntı veya nefes darlığı
• Genellikle göğüs ortasından başlayıp kollara, boyuna, sırta ve çeneye doğru ilerleyen ve yaklaşık 5-10 dakika kadar süren ağrı hissi

Verilen bulgular kazazedede aşağıdaki durumların hangisinin olduğunu gösterir?

Soru 25. I- Basıncı
II- Diş derinliği
III- Hasarlı olup olmadığı

Aracın lastiği kontrol edilirken yukarıdakilerden hangileri dikkate alınmalıdır?

Soru 26. Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır?

Soru 27. Bayılma durumunda aşağıdaki sistemlerden hangisinin faaliyeti durur?

Soru 28. Kırmızı ışık ile birlikte yanan sarı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?

Soru 29. Vites değiştirirken vites kutusundan ses geliyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Soru 30. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı ve sembollerden hangileri, sürücülere araçlarını uygun mesafede mutlaka durdurmaları gerektiğini bildirir?

Soru 31. Trafik kazalarına müdahalede ilk yardımın birinci adımı nedir?

Soru 32. Araç için gerekli elektriği üreten parça aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 33. Dizel motorun soğuk havalarda kolay çalışmasını aşağıdakilerden hangisi sağlar?

Soru 34. Araçta kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden hangisini artırır?

Soru 35. Yerleşim yeri içindeki kara yollarında aksine bir işaret yoksa motorlu bisikletler için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?

Soru 36. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşıldığını bildirir?

Soru 37. “Sürücü belgesi, sürücünün işlemiş olduğu kusura göre belirli bir süreliğine trafik zabıtalarınca geri alınır.”

Buna göre aşağıdakilerden hangisi, sürücü belgesinin geri alınmasını gerektiren kusurlardan biri değildir?

Soru 38. Soğutma sistemindeki termostat, aşağıdakilerden hangisinin belirli sıcaklıkta kalmasını sağlar?

Soru 39. Aşağıdakilerden hangisi motorla vites kutusu arasındaki irtibatı keserek, vites değiştirme imkânı sağlayan güç aktarma organıdır?

Soru 40. Debriyaj bilyasının sık sık bozulmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 41. Radyatörde suyun azalmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 42. Şekildeki kara yolu üzerinde soru işareti (?) ile gösterilen, çizgilerle belirlenmiş alana ne ad verilir?

Soru 43. Yeni yönetmeliklere göre: “D” sınıfı sürücü belgesi olan aşağıdaki araçlardan hangisini kullanabilir?

Soru 44. Otobüs, kamyon, minibüs, kamyonet ve çekicilere bir yaş sonunda ve devamında kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?

Soru 45. Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bozuk sürücü davranışlarındandır?

Soru 46. Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye neyi bildirir?

Soru 47. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?

Soru 48. Aracını park ettikten sonra durduğu yerin diğer yol kullanıcıları açısından görme-görülme ya da manevra engeli oluşturup oluşturmadığını kontrol eden bir sürücünün bu davranışı trafikteki hangi değere uygundur?

Soru 49. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının topluma verdiği zararlardan biri değildir?

Soru 50. Şekildeki kara yolu bölümünde hangi numaralı taşıtın ok yönündeki hareketi yasaktır?

User Details