Ehliyet Sınavı Hazırlık

2022 Mart Ayı Sınav-26 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Geçme yapan araca, geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp kolaylık sağlaması durumu, trafikte hangi temel değerle ifade edilir?

Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi resimdeki kişinin görevlerindendir?

Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kirli yakıt kullanılmasının bir sonucudur?

Soru 4. Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir?

Soru 5. Araçların durma ve duraklama halleri dışında, genelde uzun süreli olarak bekletilmek üzere bırakılmasına ne ad verilir?

Soru 6. Akünün araç üzerinden sökülmesi sırasında önce hangi kabloyu sökmek gerekir?

Soru 7. Sağa dönmek isteyen şekildeki 1 numaralı araç sürücüsü aşağıdaki işlemleri hangi sıra ile yapmalıdır?

1- Hızın azaltılması
2- Dönüş işaretinin verilmesi
3- Dar bir kavisle dönülmesi
4- Sağ şeride girilmesi

Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC'si içinde yer almaz?

Soru 9. I. Ambulansa eskortluk yapmak
II. Taşıt yolu üzerinde yer açmak
III. Bir kavşakta ise kavşağı derhal boşaltmak

Geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur veya görülür işaretini alan araç sürücüsü, yukarıda verilenlerden hangilerini yapmak zorundadır?

Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?

Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi yolun her iki yönden taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu bildirir?

Soru 12. Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir. Buna göre, hangi zamanda emme supabı açılır ve silindirlere yakıt-hava karışımı girer?

Soru 13. Bir şoförün, ticari amaçla aşağıdakilerden hangisini, 24 saatlik herhangi bir süre içinde; toplam olarak 9 saatten ve devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürmesi yasaktır?

 

Soru 14. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan biri değildir?

Soru 15. Yerleşim yerleri içinde trafiği düzenleme amacı ile

• Yer işaretlemelerini
• Trafik işaret levhalarını
• Işıklı ve sesli trafik işaretlerini

temin ve tesis etmek, bunların devamlılığını ve işlerliğini sağlamak, aşağıdaki kuruluşlardan hangisinin görevidir?

Soru 16.  I- Şehirler arası yolcu taşıyan otobüsler

II- Motorlu bisiklet ve motosikletler

III- Traktör ve iş makineleri

IV- Otomobiller

Yukarıda verilen araçların hangilerinde ilk yardım çantası bulundurulması zorunludur?

Soru 17. Trafikte heyecan ve zevk verici davranışları yapma eğiliminde olan bir sürücünün aşağıdaki davranışlardan hangisini gösterme olasılığı yüksektir?

Soru 18. Haritaların alt kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?

Soru 19. El freni teli kopmuş ise aşağıdakilerden hangisi olur?

Soru 20. Aşağıdakilerden hangisi özel araçları gereksiz kullanmanın zararlarındandır?

Soru 21. Haritaların sol kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?

Soru 22. Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamasıdır?

Soru 23. Aşağıdakilerin hangisinde oynamaz eklem bulunur?

Soru 24. Aşağıdakilerden hangisi, araç kullanırken öfke duygusuna kapılan bir sürücünün kendisini sakinleştirmek için uygulaması gereken yöntemlerden biri değildir?

Soru 25. Arkasından siren çalarak gelen bir ambulansa yol vermeyen sürücü, o ambulansın içindeki kişinin hayatını kaybetmesine sebep olabilir.

Yukarıdaki ifade Trafik adabı dersinin hangi temel ögesinin karşılığıdır?

Soru 26. Yeni yönetmeliklere göre: “CE” sınıfı sürücü belgesi olan aşağıdakilerden hangisini kullanamaz?

Soru 27. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

Soru 28. Aşağıdakilerden hangisi etkili bir frenleme yapılamamasına neden olur?

Soru 29. Kırık, çıkık, burkulma gibi kemik ve eklemi ilgilendiren olaylarda ilk yardımcının temel hedefi ne olmalıdır?

Soru 30. Aşağıdakilerden hangisi motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesi azaltır?

Soru 31. Radyatör hortumlarında çatlaklar varsa ne yapılır?

Soru 32. Aşağıdaki etkinliklerden hangisi stresi azaltır?

Soru 33. Şekildeki trafik işareti görülünce ne yapılır?

Soru 34. I- Reflektör
II- İlk yardım çantası
III- Flaşörlü yanıp sönen, sarı ışıklı dönerli uyarı lambası

Lastik tekerlekli traktörlerde yukarıdaki teçhizattan hangilerinin bulundurulması zorunludur?

Soru 35. Aşağıdakilerden hangisi, bebeklere yapılan suni solunum uygulamasında dikkat edilecek kurallardandır?

Soru 36. Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiğin akışını olumsuz etkiler?

Soru 37. Bir sürücünün, emniyet kemeri kullanmaya özen göstermesinin esas nedeni ne olmalıdır?

Soru 38. Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?

Soru 39. Aşağıdakilerden hangisi süspansiyon sisteminin görevlerindendir?

Soru 40. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?

Soru 41. Rot ayarı aşağıdakilerin hangisinden dolayı yapılır?

Soru 42. ABS fren sistemi frenleme sırasında tekerleklerin kilitlenmesini önler. Buna göre ABS fren sistemi, frenleme sırasında aşağıdakilerden hangisini artırır?

Soru 43. Aşağıdakilerden hangisi bujinin görevidir?

Soru 44. Sürücü, trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olmalıdır. Bu farkındalığı kazanmak için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 45. Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 46. Aşağıdakilerden hangisi motor ömrünü etkileyen en önemli faktördür?

Soru 47. Aşağıdakilerden hangisi göğüs boşluğunda bulunan bir organdır?

Soru 48. ABS fren sisteminin avantajlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 49. • Solunum yolu açık tutulur.
• Solunum ve dolaşım desteklenir.

Yukarıda verilenlerin kazazedeye uygulanmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 50. Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

User Details