Ehliyet Sınavı Hazırlık

2022 Mart Ayı Sınav-30 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?

Soru 2. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen güç aktarma organının adı nedir?

Soru 3. Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile kamyonun karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

Soru 4. Bir arızadan dolayı sürülemeyen veya ışık ve fren donanımları bozulan araçlar, diğer bir araç ile en yakın bakım ve onarım yerine kadar gerekli şartlara uyulmak kaydıyla çekilebilirler.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi arızalı araç çekilirken uyulması gereken şartlardan biri değildir?

Soru 5. I. Dönüş ışıklarının “geç” anlamında kullanılması

II. Geceleri öndeki aracı yakından takip ederken kısa hüzmeli farların yakılması

III. Sis ışıklarının, sis ve kar sebebiyle görüşün yetersiz olduğu haller dışında kullanılması

Araç ışıkları ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri yanlıştır?

Soru 6. I. Yaşam bulguları ve yaranın durumunun değerlendirilmesi
II. Sıvı ve enerji kaybını önlemek için ağızdan yiyecek, içecek verilmesi
III. Göğüste saplanmış bir cisim varsa çıkartılmadan cismin etrafının temiz bezlerle desteklenerek sabitlenmesi

Verilenlerden hangileri delici göğüs yaralanmalarında yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi, aracın elektrik devrelerinde meydana gelebilecek kısa devre sonunda sistemi olası yangın tehlikesine karşı korumak için kullanılır?

Soru 8. Aşağıdakilerden hangisinin kara yollarında geceleyin seyrederken yapılması yasaktır?

Soru 9. Aracın gösterge panelinde, şekilde görülen akü şarj ikaz ışığı yandığı hâlde araç sürülmeye devam edilirse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

Soru 10. Aracın sürücü belgesiz kişilerce sürülmesine izin veren araç sahibine aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?

Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi silindir bloğunun görevidir?

Soru 12. Sürücüler, geceleri yakın ilerisi görülmeyen kavşak, dönemeç ve tepe üstlerine yaklaşırken gelişlerini nasıl haber vermek zorundadır?

Soru 13. Aşağıdaki kazazedelerden hangisi kaza yerinden ilk önce taşınmalıdır?

Soru 14. Aşağıdakilerden hangisi motorun hararet yapmasına sebep olur?

Soru 15. Aşağıdaki taşıtların hangisinde takograf cihazının bulundurulması zorunlu değildir?

Soru 16. Kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?

Soru 17. Bebeklerde soluk yoluna herhangi bir cismin kaçması hâlinde, çıkartmak için ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanmalıdır?

Soru 18. Aracın cam suyu haznesine kışın donmaması için aşağıdakilerden hangisi konulur?

Soru 19. Ticari amaçlı yük veya yolcu taşımacılığında kullanılan araç resimleri verilmiştir.


Bu araçlardan hangilerini şehirler arasında kullanan bir şoförün 24 saat süre içerisinde; devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürmesi yasaktır?

Soru 20. Yürüyemeyen ya da bilinci kapalı olan kişiler için kullanılır. Bir ilk yardımcı tarafından uygulanır. İlk yardımcının bir kolu boşta olacağından merdiven ya da bir yerden rahatlıkla destek alınabilir.

Verilen bilgi, acil taşıma tekniklerinden hangisiyle ilgilidir?

Soru 21. Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir?

Soru 22. I. İp, tel gibi kesici malzemelerin kullanılması
II. Uygulamanın yapıldığı saatin bir kâğıda yazılıp kazazedenin üzerine asılması
III. Uzvun koptuğu bölgeye en yakın ve deri bütünlüğü bozulmamış olan yere uygulanması

Verilenlerden hangileri turnike uygulamasında dikkat edilecek hususlardandır?

Soru 23. Aşağıdakilerden hangisi şokun belirtilerindendir?

Soru 24. Aşağıdakilerden hangisi, kazalardaki ölümler ve sakat kalmaların en büyük nedenlerindendir?

Soru 25. Şekildeki devamlı yol çizgisi, sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Soru 26. Resimde görülen ilk yardım uygulaması,aşağıdaki durumların hangisinde tercih edilmez?

Soru 27. Bölünmüş kara yollarında geçilen araç sürücüleri, geçmek isteyen aracın geçiş işaretini aldığında ne yapmak zorundadır?

Soru 28. 2013-2014 yılları itibariyle ülkemizde meydana gelen trafik kazalarındaki kusur oranları tabloda verilmiştir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına en fazla neden olmuştur?

Soru 29. Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?

Soru 30. Düz yolda belli bir hızdan sonra araçta titreşimler oluşursa muhtemel arıza ne olabilir?

Soru 31. Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönerek seyrini sürdürmek istiyor.


Bu sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Soru 32. İşitme yetersizliği olan sürücü adayı, hangi durumda sürücü belgesi alabilir?

Soru 33. Araçlarda emniyet kemeri kullanılmasının yararı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 34. Aksini gösteren bir trafik işareti yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda kamyonet ile lastik tekerlekli traktörün karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

Soru 35. Aşağıdakilerden hangisi burkulma belirtilerinden biri değildir?

Soru 36. Aşağıdakilerden hangisi sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkiler?

Soru 37. Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı artırır?

Soru 38. Ticari amaçla şehirler arası yolda yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücüleri, 24 saatlik süre içinde devamlı olarak en fazla kaç saat araç kullanabilirler?

Soru 39. Kaza yerinde bulunan ilk yardımcı, acil sağlık yardımı için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini aramalıdır?

Soru 40. Bebeklerde (0-12 ay) tek ilk yardımcı ile yapılan dış kalp masajı uygulanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 41. Önündeki aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlemeyen sürücü için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

Soru 42. Geceleyin arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

Soru 43. Trafik görevlisine, ışıklı trafik işaretlerine ve diğer işaretlere uymayan sürücülere aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Soru 44. Aşağıdakilerden hangisi kazalara ait bir özelliktir?

Soru 45. Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş önceliği sıralaması nasıl olmalıdır?

Soru 46. Araç lastiği değiştirilirken, aracın kriko ile kaldırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Soru 47. Kalp masajı yapılacak olan kazazede hangi pozisyonda ve nereye yatırılmalıdır?

Soru 48. Sürücülerin taşıt yolunun sol şeridinde aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

Soru 49. Aşağıdakilerden hangisinde 1 numaralı taşıt sürücüsünün yaptığı asli kusurlu hâllerden sayılır?

Soru 50. Şekildeki gibi, tek yönlü kara yolunda bulunan 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

User Details