Ehliyet Sınavı Hazırlık

2022 Nisan Ayı Sınav-13 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Dizel motorun soğuk havalarda kolay çalışmasını aşağıdakilerden hangisi sağlar?

Soru 2. Omuz ve koldaki kanamalarda, şekilde gösterilen hangi bölgeye basınç uygulanmalıdır?

Soru 3. Başından yaralanan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Soru 4. Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?

Soru 5. Şekilde görülen kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

Soru 6. Yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına, kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?

Soru 7. Şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında, sarı ve kırmızı ışığın birlikte yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?

Soru 8. Aşağıdakilerden hangisinin temel işlevi, çarpma anında oluşabilecek etkileri vücu­dun daha güçlü bölgelerine yönlendirerek ölüm ve yaralanma riskini azaltmaktır?

Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi balanssız tekerleğin araç üzerindeki etkilerinden biridir?

Soru 10. Trafik işaretleri ile ilgili olarak aşağıdaki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır?

Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi, yaya ve sürücülerin trafikteki davranışlarının altında yatan psikolojik süreçleri inceler?

Soru 12. Motor çalışmazken akünün görevi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 13. Aşağıdakilerden hangisi tali yoldan kavşağa gelindiğini bildirir?

Soru 14. Araçta uzun farlar yakıldığında kaç metreyi aydınlatması gerekir?

Soru 15. Yetişkinlere ve bebeklere yapılan temel yaşam desteği uygulamasında, göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır?

Yetişkin -------- Bebek

Soru 16. Aksine bir durum yoksa, otoyollarda yolcu sepetsiz iki tekerlekli motosikletlerin azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?

Soru 17. Bir amaç uğruna ya da gerçekleştirilmesi istenen herhangi bir şey için kendi yararlarından vazgeçme, hakkından kendi isteğiyle vazgeçme, özveri anlamına gelmektedir.

Yukarıda verilen ifade aşağıdakilerden hangisini karşılığıdır?

Soru 18. Hangi durumdaki yaralı kesinlikle sedye ile taşınmalıdır?

Soru 19. İşaret levhalarıyla ilgili olarak aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiği tehlikeye  düşürmez?

Soru 20. Kırmızı ışık ile birlikte yanan sarı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?

Soru 21. Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan yolun, kara yoluna bağlanan ve kara yolu sınır çizgisi içinde kalan kısmına ne ad verilir?

Soru 22. Aksine bir işaret yoksa dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?

Soru 23. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

Soru 24. Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında sürücülerin en fazla ihtiyaç duyacakları değerlerdendir?

Soru 25. "Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü trafikte seyreden motorlu kara taşıtlarından kaynaklanan Egzoz Gazı Emisyonları'nın kontrolüne dair hazırlanan yönetmelik gereğince yapılır."

Trafikte çevrilen bir aracın geçerli bir egzoz emisyon ölçümü yoksa bunun ceza miktarının çok yüksek olduğu görülmektedir. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Soru 26. Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur?

Soru 27. I. Sıkan giysiler gevşetilir.

II. Sırtüstü yatırılarak ayakları 45 cm kaldırılır.

III. Kusma varsa mide içeriğini yutması için yarı oturur pozisyonda tutulur.

IV. Solunum yolu açıklığı kontrol edilir ve açıklığın korunması sağlanır.

Yukarıdakilerden hangileri bayılmış olan bir kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

Soru 28. Aşağıdakilerden hangisi araçta yakıt tasarrufu sağlar?

Soru 29. Trafikte güvenle seyahat etmek yüksek seviyede konsantrasyon gerektirir.

Buna göre, direksiyon başında iken seyir emniyetinin tehlikeye düşmemesi için, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir uygulama değildir?

Soru 30. Boşaltıldığı ortamda çevre kirliliği meydana getirecek maddelere ne ad verilir?

Soru 31. Tepe üstüne yakın yerde veya dönemeçte arızalanan aracın ön ve arkasına konulacak yansıtıcı, diğer sürücüler tarafından normal hava şartlarında en az kaç metre mesafeden görülebilmelidir?

Soru 32. Kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

Soru 33. İlk yardım uygulaması olarak kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarıya kaldırılması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?

Soru 34. Aşağıdakilerden hangisi motor sıcaklığının aniden yükselmesine sebep olur?

Soru 35. Karlı havada zincir takmaya çalışan bir sürücü, sorun yaşıyor ve yardım talep ediyorsa, bu konuda deneyimli, daha becerikli bir sürücünün o kişiye yardım etmesi daha sonra olabilecek araç kaymalarını ve trafik kazalarını önlemiş olacaktır.

Yukarıda verilen ifadeye dayanarak trafik ortamında hangi beşeri unsura atıfta bulunulmaktadır?

Soru 36. Son değişikliklerle birlikte denetim ve kontroller sırasında, araç muayene süresini (sahip değiştirme hâli hariç) geçirdikleri tespit edilenlere aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?

Soru 37. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının topluma verdiği zararlardan biri değildir?

Soru 38. Kara yollarında, taşıtların yan yana gitme sayısı aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir?

Soru 39. Motoru çalıştırırken uzun süreli marş yapılması aküye ve marş motoruna zarar verir.

Buna göre, marş durumunda marş motoru dönmüyorsa sorun aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmış olabilir?

Soru 40. Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması hâlinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır?

Soru 41. Kalp durmasına kısa süre içerisinde müdahale edilmezse dokuların oksijenlenmesi bozulur. Bu durum, öncelikle aşağıdaki organlardan hangisinde hasar oluşturur?

Soru 42. Bir araç çevreyi rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkarıyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Soru 43. I. Deri bütünlüğü bozulmuştur.

II. Kanama ve enfeksiyon tehlikesi yoktur.

Açık kırık ile ilgili olarak verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 44. Bebeklerde soluk yoluna herhangi bir cismin kaçması hâlinde, çıkartmak için ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanmalıdır?

Soru 45. Kara yollarında araç kullanan bir sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

Soru 46. 2918 sayılı trafik kanununa göre ilk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup da yeniden sürücü belgesi alanlar, belgenin alındığı tarihten itibaren kaç yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilir?

Soru 47. Aşağıdakilerden hangisi, uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücüler için söylenemez?

Soru 48. Aşağıdakilerden hangisi balanssız tekerleğin araç üzerindeki etkilerinden biridir?

Soru 49. Kara yollarında uzun süreli beklemeyi gerektiren duraklamalarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir?

Soru 50. Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?

User Details