Ehliyet Sınavı Hazırlık

2022 Nisan Ayı Sınav-18 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Aşağıdakilerden hangisinin her periyodik bakımda değiştirilmesi gerekir?

Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkiler?

Soru 3. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Soru 4. Motorun soğutma sisteminde kullanılan - - - - donmayı önlemenin yanı sıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırmaktadır.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Soru 5. Şekle göre 2 nolu araç sürücüsü ne yapmalıdır?

Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda gücün kaynağıdır?

Soru 7. Yeni yönetmeliklere göre: “D” sınıfı sürücü belgesi olan aşağıdaki araçlardan hangisini kullanabilir?

Soru 8. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

Soru 9. Motor soğutma suyu sıcaklığını sürücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10. I- Oturuş pozisyonu verilmesi
II- Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması
III- Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi

Burun kanaması olan bir kazazedeye yukarıdaki uygulamalardan hangilerinin yapılması doğrudur?

Soru 11. Lastik hava basınçlarının çok düşük veya çok yüksek olması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

Soru 12. Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir.

Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 13. Aşağıdakilerden hangisi etkili bir frenleme yapılamamasına neden olur?

Soru 14. Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır?

Soru 15. Aşağıdakilerden hangisi trafiğin çevreye verdiği zararları önlemeye yönelik davranışlardandır?

Soru 16. Yağ eksilten bir araçta periyodik yağ değişimi yapmak yerine sürekli eksik yağı tamamlayarak aracı kullanmaya devam etmek, aşağıdakilerden hangisine neden olur?

Soru 17. Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması hâlinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır?

Soru 18. Araca römork bağlandığı zaman aşağıdakilerden hangisinin yapılması zorunludur?

Soru 19. I. Azami yüklü ağırlığın %20’den fazla aşılması hâlinde, yükü uygun hâle getirilinceye kadar araç trafikten men edilir.
II. Taşıma sınırı üstünde yolcu alınması durumunda bütün sorumluluk ve giderler işletenine ait olmak üzere yolcuların en yakın yerleşim biriminde indirilmesi sağlanır.

Verilen bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 20. Aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 21. Egzozdan çıkan zararlı maddeleri zararsız hâle dönüştürebilmek için araçların egzoz sistemine aşağıdakilerden hangisi takılır?

Soru 22. Aşağıdakilerden hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?

Soru 23. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, yağlama sisteminin çalışmadığını gösterir?

Soru 24. "Direksiyon sınavı eğitimlerinin yapıldığı alanlarda “Bu alan sürücü eğitimi alanıdır” ve eğitim araçlarında “Sürücü Adayı” yazmaktadır."

Adaylar akan trafikte eğitim görürken veya direksiyon sınavına girdiklerinde diğer sürücüler tarafından hızlı gitmediği, hatalı sürdüğü veya acemiliğin getirdiği doğal süreçlerden ötürü türlü hatalar yapmaları ve devamında diğer araç sürücüleri tarafından el ile, söz ile ya da araçlarını kırmak suretiyle yapmış oldukları davranışların sebebi aşağıdakilerden hangisi olamaz?

Soru 25. Kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan sürücünün, ışığın yeşile dönmesi için 1 saniye bile bekleyememesi durumu, bu sürücünün trafikte hangi temel değere sahip olmadığını gösterir?

Soru 26. Bayılan bir kazazedenin kusması varsa hangi pozisyonda tutulmalıdır?

Soru 27. Aracına “LPG” sistemi taktıran bir kişi, bu durumu kaç gün içinde ilgili kuruluşa bildirmek zorundadır?

Soru 28. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketimi ile ilgili yanlış bir bilgidir?

Soru 29. Bekleme amacıyla yapılan duraklamanın süresi en çok kaç dakikadır?

Soru 30. Dizel motorlarda yakıtın ateşlenmesi nasıl olur?

Soru 31. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme sisteminin görevidir?

Soru 32. Burun kanaması olan kazazedeye hangi pozisyonu vermek gerekir?

Soru 33. Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir?

Soru 34. Aşağıdakilerden hangisinin motor çalışma sıcaklığına ulaşmadan önce yapılması uygun değildir?

Soru 35. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?

Soru 36. Aracın 2 saniyede gideceği yol uzunluğu, hangi mesafenin belirlenmesinde kullanılır?

Soru 37. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu bildirir?

Soru 38. Şekildeki kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

Soru 39. Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında motorda yeterli miktarda yağlama gerçekleşmez?

Soru 40. Şekildeki gibi sağa dönüş sırasında aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

Soru 41. Su soğutmalı motorun soğutma sisteminde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

Soru 42. Aşağıdakilerden hangisine koltuk ferdi kaza sigortası yaptırılması zorunludur?

Soru 43. Radyatörde suyun azalmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 44. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC' si aşamalarından değildir?

Soru 45. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine yol açar?

Soru 46. Aşağıdakilerden hangisi termostatın görevidir?

Soru 47. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?

Soru 48. Koma durumundaki kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?

Soru 49. Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlara ne ad verilir?

Soru 50. Bak - Dinle - Hisset yönteminde "Bak" ne anlama gelir?

User Details