Ehliyet Sınavı Hazırlık

2022 Ocak Ayı Sınav-16 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. I. Eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılmasıdır.
II. Eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasıdır.
III. Darbe sonucu kemiğin anatomik bütünlüğünün bozulmasıdır.

Bulmaca her kutuya bir harf gelecek şekilde tamamlandığında, III numaralı alana aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 2. Köprücük kemiği kırıklarında yaralının hangi bölgesi tespit edilir?

Soru 3. Tabloda trafikteki araç sayısı ve bir yıl içindeki trafik kazalarına bağlı olarak ölen insan sayısı verilmiştir.

Bu bilgilere bağlı olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 4. Resimde görülen pozisyon, aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır?


Soru 5. Şekle göre hangi şerit sadece sollama yapılırken kullanılır?

Soru 6. I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir.
II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür.
III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olur.

Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?

Soru 7. Sürücüler; yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken, görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi, dış kanamalarda yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi taşıt trafiğine kapalı yol işaretidir?

Soru 10. Yangın söndürme cihazı aracın neresinde bulunmalıdır?

Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri değildir?

Soru 12. Yerleşim yerleri içinde kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara, her iki yönde kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır?

Soru 13. Aşağıdakilerden hangisi 3. derece (ağır) yanıkların bir göstergesidir?

Soru 14. I- İlk Yardım Bilgisi

II- Trafik ve Çevre Bilgisi

III- Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

IV- Trafik Adabı

Yukarıdakilerden hangileri, sürücü adaylarına sürücü kurslarında okutulan derslerdendir?

Soru 15. Satın alınan veya gümrükten çekilen aracın yeni tescilinin yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?

Soru 16. Aşağıdaki yaralılardan hangisinin sedyesiz ve oturtularak taşınmasında tehlike yoktur?

Soru 17. Benzinli motorlarda, aşağıdakilerden hangisinin tırnakları arasında oluşan kıvılcımla silindir içerisindeki yanma olayı başlatılmış olur?

Soru 18. Motorda sürtünmenin azaltılarak parçaların ömrünün uzatılmasının sağlanması görevini, aşağıdakilerden hangisi üstlenir?

Soru 19. Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Soru 20. Şekildeki karşılaşmada hangi araç öncellikle geçiş hakkını kullanmalıdır?

Soru 21. Araç itilerek çalıştırılacak olursa, aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

Soru 22. Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranışlardandır?

Soru 23. Aşağıdakilerden hangisi trafik adabına uymayan tavırlara örnek değildir?

Soru 24. Şekle göre hangi numaralı araçlar hatalı park edilmiştir?

Soru 25. Devamlı yol çizgisi neyi bildirir?

Soru 26. Araçta kontak anahtarının görevi nedir?

Soru 27. Aşağıdakilerden hangisi vücudun tamamında faaliyet gösterir?

Soru 28. Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğini önleme çalışmalarından biri değildir?

Soru 29. Marşa basılıp motor çalıştığında, aracın gösterge panelinde bulunan aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi gerekir?

Soru 30. Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyu sıcaklığını çalışma sıcaklığında sabit tutar?

Soru 31. Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması hâlinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır?

Soru 32. Sürücülerin trafik içindeki davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?

Soru 33. Kontrolsüz kavşaklarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

Soru 34. Araçlarında renk ve teknik değişiklik yaptıranların bunu kaç gün içinde ilgili kuruluşa bildirmesi zorunludur?

Soru 35. I. Soğutma suyunun donmasını engellemek
II. Motorun daha verimli çalışmasını sağlamak
III. Motorda oluşabilecek pas ve korozyonu önlemek

Yukarıdakilerden hangileri antifrizin görevlerindendir?

Soru 36. Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri araç ışıklarının kullanılması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

Soru 37. Motor yağ seviyesinin tavsiye edilenden az veya çok olması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

Soru 38. Şekildeki araçların bulundukları 1 ve 2 numaralı kara yollarının adları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Soru 39. Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının en ileri durumudur?

Soru 40. Yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 41. Araca römork bağlandığı zaman aşağıdakilerden hangisinin yapılması zorunludur?

Soru 42. Motor yağı kontrol edilirken yağ seviyesi, yağ çubuğunun neresinde olmalıdır?

Soru 43. "Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme" trafik kazalarında - - - - sayılan hâllerdendir.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Soru 44. Trafik görevlisinin hangi hareketi seri bir şekilde yapması “trafiğin hızlanması” işaretidir?

Soru 45. Trafik, aşağıdakilerden hangisinde doğru tanımlanmıştır?

Soru 46. Dört zamanlı dizel motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.

 

Egzoz zamanı Buna göre, hangi zamanda sadece hava pistonla sıkıştırılır?

Soru 47. Aşağıdakilerden hangisi araçta yakıt tasarrufu sağlar?

Soru 48. Araç bakımının zamanında ve uygun şekilde yapılması aşağıdakilerden hangisine katkı sağlar?

Soru 49. Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, benzeri yer ve hâllerde - - - - yakılması mecburidir.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Soru 50. Motorda çalışan parçaların temizliğini hangi sistem sağlar?

User Details