Ehliyet Sınavı Hazırlık

2022 Şubat Ayı Sınav-16 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Dizel motorlar hangi prensibe göre çalışır?

Soru 2. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

Soru 3. Karayollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, aşağıdakilerden hangisinin sorumluluk ve yetki alanına girer?

Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi kişiye bağlı gelişen trafik kazası nedenlerindendir?

Soru 5. • Tescile bağlı araçların muayenelerini yapmak veya yaptırmak
• Trafik zabıtasının görev ve yetkileri saklı kalmak üzere, araçların ağırlık ve boyut kontrollerini yapmak veya yaptırmak ve denetlemek

Yukarıdaki görev ve yetkiler, verilen kurumlardan hangisine aittir?

Soru 6. Yerleşim yerleri içinde kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara, her iki yönde kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır?

Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi araca binmeden önce yapılması gereken kontrollerdendir?

Soru 8. Marşa basılıp motor çalıştığında, aracın gösterge panelinde bulunan aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi gerekir?

Soru 9. Şekildeki gibi devamlı çizgi bulunan kara yolu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 

Soru 10. Ağızdan ağıza suni solunumda, verilen hava miktarının yeterliliği kazazedenin hangi durumundan anlaşılır?

Soru 11. Katalitik konvertör bulunan araçta hangi yakıt kullanılmalıdır?

Soru 12. Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile iş makinesinin karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

Soru 13. "Normal hayatında emniyet kemerinin olası bir kazada hayat kurtardığını bilen ve bu bilinçle emniyet kemerini takan bir kişi, yanında yolculuk ettiği kişinin etkisi ile emniyet kemerini takmayabilir."

Yukarıda verilen ifade aşağıdakilerden hangisinin sebebidir?

Soru 14. Tehlikeli eğimli yollarda karşılaşma hâlinde; çıkan aracın geçişi zorsa, inen araç sürücüsü ne yapmalıdır?

Soru 15. Şekildeki yol çizgisinin anlamı nedir?

Soru 16. Haritaların üst kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?

Soru 17. Aşağıdakilerden hangisi süspansiyon sisteminin elemanıdır?

Soru 18. Okul taşıtının arkasındaki DUR ışığı hangi hâllerde yakılır?

Soru 19. Bir araç çevreyi rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkarıyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Soru 20. Bebeklere sunî solunum nasıl yapılır?

Soru 21. 1- Geçiş şeridinde yeteri kadar ilerlemek

2- Sola dönüş lambası ile işaret vermek

3- Takip mesafesi kadar önceden sol şeride geçmek

4- Sağa dönüş lambası ile işaret vermek

Araç geçme ile ilgili aşağıda verilen kurallar hangi sıra ile uygulanmalıdır?

Soru 22. I- Sağa dönüş lambasını yakmalı

II- Hızını azaltmalı

III- Dar bir kavisle dönmeli

Şekildeki gibi sağa dönüş yapacak olan sürücü, yukarıdakilerden hangilerini yapmalıdır? 

Soru 23. Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir?

Soru 24. Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Soru 25. Tehlikeli madde taşıyan araçların, boş olarak seyretmesi sırasındaki azamî hızı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 26. Şekildeki karşılaşmada öncelikle görev hâlindeki ambulansın geçmesi gerekir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

Soru 27. Şok pozisyonunda, kazazedenin bacakları kaç cm kadar yukarı kaldırılır?

Soru 28. Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara yeterli miktarda kan taşıyamaması sonucu birden ortaya çıkan ve tansiyon düşüklüğü ile seyreden dolaşım yetmezliği durumu
aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 29. Aşağıdakilerden hangisi aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardan biri değildir?

Soru 30. Şekildeki gibi bir karşılaşmada ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?

Soru 31. Hangi sınıf sürücü belgesine sahip olanlar iş makinesini kullanabilir?

Soru 32. Vücudumuzda belli bir işlevi yerine getirmek amacıyla bir araya gelen organların oluşturdukları yapıya ne denir?

Soru 33. Aşağıdakilerin hangisindeki araçlar park yerine uygun şekilde park edilmiştir?

Soru 34. Hava filtresi kirli ise motor nasıl bir karışımla çalışır?

Soru 35. Hava filtresinin kirli olması motorun çalışmasını nasıl etkiler?

Soru 36. İnsanların işitme sağlığını ve algılamasını olumsuz yönde etkileyen, fizyolojik ve psikolojik dengeleri bozabilen, iş performansını azaltan, çevrenin hoşnutluğunu ve sakinliğini yok ederek niteliğini değiştiren çevre kirliliği türüne ne denir?

Soru 37. Aşağıdakilerden hangisi kandaki oksijen oranının düşmesine bağlı olarak meydana gelmez?

Soru 38. Aşağıdakilerden hangisi sürücüye uygun davranışlardandır?

Soru 39. Tıbbi yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?

Soru 40. Akü içerisindeki elektrolit seviyesi plakaların neresinde olmalıdır?

Soru 41. Araç, flaşörleri yanık olarak uzun bir süre park hâlinde bırakılırsa aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

Soru 42. Omurga zedelenmesi olan yaralıyı oturtmadan ve hareket ettirmeden sağlık kuruluşuna ulaştırmaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 43. Sivas'tan hareket eden bir araç, haritada görüldüğü gibi önce Konya'ya oradan da Uşak'a gitmiştir.

Bu durumda araç hangi yönlerde hareket etmiş olur?

Soru 44. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?

Soru 45. Otoyolda 120 km/saat hızla seyreden bir otomobil sürücüsü, önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?

Soru 46. 70 km/saatlik hızla, arka arkaya seyreden iki araç arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?

Soru 47. Yaralı, sedye ile ambulansa bindirilirken yönü nasıl olmalıdır?

Soru 48. Köprücük kemiği kırıkları tespitinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

Soru 49. Aşağıdakilerden hangisi, otomobillerde bulundurulması gereken zorunlu malzeme ve gereçlerden biri değildir?

Soru 50. Aşağıdakilerden hangisinin yapılması, karayollarında motorlu taşıt kullanabilmek için zorunludur?

User Details