Ehliyet Sınavı Hazırlık

2022 Şubat Ayı Sınav-5 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Motora yağ nereden konulur?

Soru 2. Hangisi yakıt sisteminin elemanıdır?

Soru 3. Resimde görülen koruma başlığını, aşağıda verilenlerden hangilerinin kullanması zorunludur?

I- Motosiklet yolcuları
II- Motosiklet sürücüleri
III- Motorlu bisiklet yolcuları
IV- Motorlu bisiklet sürücüleri

Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir?

Soru 5. Aşağıdaki trafik işaret levhalarından hangisi trafik tanzim işaretleri grubunda yer alır?

Soru 6. Geçilmekte olan araç sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda gücün kaynağıdır?

Soru 8. Trafik kazası gördüğünde gerekli müdahele ve yardımları yapmayan sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Soru 9. Aşağıdaki özelliklerden hangisi ilk yardımcıda mutlaka bulunmalıdır?

Soru 10. Araçta, aşağıdakilerden hangisinin kullanılması yağışlı havalarda kaza riskini artırır?

Soru 11. I. Azami yüklü ağırlığın %20’den fazla aşılması hâlinde, yükü uygun hâle getirilinceye kadar araç trafikten men edilir.
II. Taşıma sınırı üstünde yolcu alınması durumunda bütün sorumluluk ve giderler işletenine ait olmak üzere yolcuların en yakın yerleşim biriminde indirilmesi sağlanır.

Verilen bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 12. 1- Suni solunum uygulanması

2- Dolaşımın değerlendirilmesi

3- Kalp masajı uygulanması

4- Hava yolu açıklığının sağlanması

“Yeniden canlandırma” basamaklarının sıralaması hangi seçenekte doğru şekilde verilmiştir?

 

Soru 13. Bebeklerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?

Soru 14. Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücü hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?

Soru 15. Aşağıdakilerden hangisi, öfkeyi başarılı bir şekilde yönetmek için önerilen davranışlardan biri değildir?

Soru 16. Aracın kullanma kılavuzuna göre, belirli kilometre dolunca aşağıdaki parçalardan hangisi değiştirilir?

Soru 17. Satın alınan veya gümrükten çekilen aracın yeni tescilinin yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?

Soru 18. Buji ile ateşlemeli motorlarda aşağıdaki yakıtlardan hangisi kullanılır?

Soru 19. Yutkunma, öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkinin azalması ya da yok olması ile ortaya çıkan uzun süreli bilinç kaybına ne denir?

Soru 20. Bayılan hastaya ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?

Soru 21. Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Soru 22. Fan motoru çalıştığı hâlde motor suyunun soğumamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 23. Haritaların alt kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?

Soru 24. Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının başlıca nedenlerinden biri değildir?

Soru 25. Aşağıdakilerden hangisi iç kanama belirtilerinden değildir?

Soru 26. Araçta kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden hangisini artırır?

Soru 27. Aracın periyodik bakımı yapılırken aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler?

Soru 28. Kara yolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçlara ne ad verilir?

Soru 29. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme sisteminin görevidir?

Soru 30. Dört zamanlı bir dizel motorunda emme zamanında silindirlere hangisi emilir?

Soru 31. Aşağıdakilerden hangisi elektrik devresindeki sigortanın görevidir?

Soru 32. “Vücut dokularının oksijen, besin, hormon,bağışıklık ve benzeri elemanlarını taşıyarak yeniden geriye toplayan sistemdir.” Yukarıdaki açıklama, vücudu oluşturan sistemlerden hangisine aittir?

Soru 33. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen güç aktarma organının adı nedir?

Soru 34. Aşağıdakilerden hangisinin kara yollarında geceleyin seyrederken yapılması yasaktır?

Soru 35. Rentek manevrası;

I. Solunum durması, yangın tehlikesi ve patlama gibi tehlikeli durumlarda,
II. Kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 36. Seyir hâlindeyken aracın gösterge panelinde hangisinin yanması, fren sisteminde hidrolik seviye düşüşü veya bir arıza olduğunu bildirir?

Soru 37. I- Üzerlerini çizerek veya delerek bozmak
II- Yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak
III- Görülmelerini güçleştirecek şekilde bir şey atmak

Kara yolu yapısı ve trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangilerini yapmak yasaktır?

Soru 38. Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "dönüş" işaretidir?

Soru 39. Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yılın hangi tarihleri arasında kış lastiği kullanması zorunludur?

Soru 40. Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir?

Soru 41. Aşağıdakilerden hangisi silindir bloğunun görevidir?

Soru 42. Akünün araç üzerinden sökülmesi sırasında önce hangi kabloyu sökmek gerekir?

Soru 43. Öndeki aracı geçmeye başlamadan önce sürücünün ilk yapması gereken nedir?

Soru 44. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 45. “B” sınıf sürücü belgesi olan aşağıdakilerden hangisini kullanamaz?

Soru 46. Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsünün yaptığı, öndeki aracı geçme kuralına aykırıdır?

Soru 47. Aşağıdakilerden hangisi, araç geçmede uyulması gereken kurallardan biri değildir?

Soru 48. Sürücülerin aşağıdaki davranışlarından hangisi trafik kazalarına yol açmaktadır?

Soru 49. Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?

Soru 50. Kara yolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmına ne ad verilir?

User Details