Ehliyet Sınavı Hazırlık

2022 Şubat Ayı Sınav-9 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Marş yapıldığında gösterge ışıkları yanıyor ancak marş motoru dönmüyorsa problem aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Soru 2. Araç park edildikten sonra aşağıdakilerden hangisini yapmak gerekir?

Soru 3. I- Tam gazdan kaçınmak

II- Ani hızlanmalardan kaçınmak

III- Aynı vitesle uzun zaman gitmekten kaçınmak

"Motor Alıştırma Periyodu" olarak adlandırılan rodaj döneminde, yukarıdakilerden hangilerine dikkat edilmelidir?

Soru 4. Kaza geçirmiş araç içindeki yaralılara, herhangi bir yangın ihtimaline karşı yapılması gereken ilk işlem aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi bir kazazedede soluk yolunun açık ve solunumun yeterli olduğunun göstergesidir?

Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır?

Soru 7. Şekildeki aracın yoluna devam edebilmesi için, ışıklı trafik işaret cihazında yanan ışığın rengi ne olmalıdır?

Soru 8. Yeni alınmış bir araçta kaç yıl sonra araç muayene yapılması gerekmektedir?

Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi bayılma belirtilerinden değildir?

Soru 10. İlk yardımcının insan vücudu, yapısı ve işleyişi konusunda bazı temel kavramları bilmesi, yapacağı müdahalelerde bilinçli olmasını kolaylaştırır. Buna göre kalp, kan damarları ve kan vücudumuzdaki hangi sistemi oluşturan yapılardandır?

Soru 11. Aşağıdaki etkinliklerden hangisi stresi azaltır?

Soru 12. Römork veya yarı römorkları çekmek için imal edilmiş olan ve yük taşımayan motorlu araca ne denir?

Soru 13. Şekildeki durumda sürücünün hangisini yapması zorunludur?

Soru 14. Başa alınan darbe sonucu kulağından kan gelen kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Soru 15. Aşağıdakilerden hangisi motorlu taşıt sürücüsü yetiştirmek, yetişmiş olanlara sınav sonucunda sertifika vermekle görevlidir?

Soru 16. I. Aşınmayı azaltmak
II. Sürtünmeyi azaltmak
III. Yakıt tüketimini artırmak

Yukarıdakilerden hangileri motor yağının görevlerindendir?

Soru 17. Aşağıdakilerden hangisi, insan vücudunda dolaşım sistemini oluşturan yapılardan biri değildir?

Soru 18. Aracın sürücü belgesiz kişilerce sürülmesine izin veren araç sahibine aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?

Soru 19. Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?

 

Soru 20. Aşağıdaki işlemlerden hangisi trafiğe çıkacak araçların mevzuata uygunluğunu gösterir?

Soru 21. Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır?

Soru 22. Kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

Soru 23. İlk yardımın ABC'si olarak nitelendirilen uygulamalardan "C" neyi ifade eder?

Soru 24. Araç bakımını önemseyen sürücü aşağıdakilerden hangisine olumlu katkı sağlar?

Soru 25. Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybı olan bir hastanın solunum yolunu tıkayarak boğulmasına sebep olabilir?

Soru 26. I. İp, tel gibi kesici malzemelerin kullanılması
II. Uygulamanın yapıldığı saatin bir kâğıda yazılıp kazazedenin üzerine asılması
III. Uzvun koptuğu bölgeye en yakın ve deri bütünlüğü bozulmamış olan yere uygulanması

Verilenlerden hangileri turnike uygulamasında dikkat edilecek hususlardandır?

Soru 27. • Kaza sonrası meydana gelen maddi hasar miktarı
• İş gücü kaybının yanı sıra yaralıların tedavi süreçleri ve maliyeti

Trafik kazalarıyla ilgili olarak verilenler, aşağıdakilerden hangisini olumsuz yönde etkiler?

Soru 28. Kamyon çekici ve otobüs şoförleri araçlarına ait takograf kayıtlarını, kayıt tarihinden itibaren ne kadar süre ile araçlarında saklamak zorundadır?

Soru 29. Çeken ve çekilen araçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Soru 30. Aşağıdakilerden hangisi yakıt içerisindeki yabancı maddeleri temizleyen elemandır?

Soru 31. • Park probleminin artması
• Çevrenin bozulması ve kirlilik
• Yakıt tüketiminin artması ve israf
• Aracın yıpranması ve ömrünün azalması
• Trafiğin yoğunlaşması ve trafik kargaşası

Verilen sorunlara aşağıdakilerden hangisi daha fazla yol açar?

Soru 32. Yağ pompasının pompaladığı yağı süzerek, içindeki yabancı maddeleri temizleyen yağlama sistemi parçası aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 33. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında aslî kusur sayılır?

Soru 34. Bir arızadan dolayı sürülemeyen veya ışık ve fren donanımları bozulan araçlar, diğer bir araç ile en yakın bakım ve onarım yerine kadar gerekli şartlara uyulmak kaydıyla çekilebilirler.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi arızalı araç çekilirken uyulması gereken şartlardan biri değildir?

Soru 35. Yerleşim yeri içindeki yollarda, aksine bir işaret yoksa, minibüs, otobüs ve kamyon için azami hız saatte kaç kilometredir?

Soru 36. Şekildeki kara yolu üzerine çizilmiş yatay işaretlemelere göre 1 numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?

Soru 37. Şekildeki trafik işaretine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 38. Su soğutmalı motorun soğutma sisteminde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

Soru 39. Zorunlu mali sorumluluk sigortası hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 40. Vantilatör kayışı kopmuş ise aşağıdaki arızalardan hangisi meydana gelir?

Soru 41. Normal yetişkin bir insan, kanama sonucu vücudundaki kanın % kaçını kaybederse hayati tehlike oluşur?

Soru 42. Aşağıdakilerden hangisi yakıtın temizlenmesini sağlar?

Soru 43. Araçta el freninin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 44. Aşağıdaki taşıtların hangisinde takograf cihazının bulundurulması zorunlu değildir?

Soru 45. Dinlenme hâlindeki sağlıklı yetişkin bir insanda, normal nabız (kalbin dakikadaki atımı) sayısı hangi değerler arasında olmalıdır?

Soru 46. Aşağıdakilerden hangisi trafik görevlisinin geceleyin "dur" işaretidir?

Soru 47. Trafik görevlisine, ışıklı trafik işaretlerine ve diğer işaretlere uymayan sürücülere aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Soru 48. Egzoz emisyon ölçümünün yapılması, araçların çevreye verdiği zararlardan hangisini önlemeye yönelik bir uygulamadır?

Soru 49. Benzinli bir motorda buji hangi zamanın sonunda ateşleme yapar?

Soru 50. Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?

User Details