Ehliyet Sınavı Hazırlık

2022 Temmuz Ayı Sınav-24 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamasıdır?

Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi bujilerin ayarsız veya aşınmasına bağlı olarak meydana gelir?

Soru 3. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kontrollü demir yolu geçidine yaklaşıldığını bildirir?

Soru 4. Egzoz gazı zehirlenmesi ile bayılan hastaya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi, araç kullanırken öfke duygusuna kapılan bir sürücünün kendisini sakinleştirmek için uygulaması gereken yöntemlerden biri değildir?

Soru 6. Sağlıklı yetişkin bir kişinin dakikadaki solunum sayısı kaçtır?

Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi etkili bir frenleme yapılamamasına neden olur?

Soru 8. Akünün iki kutup başına, aynı anda madeni bir parça dokundurulursa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda egzoz gaz emisyonlarını azaltmak için kullanılır?

Soru 10. Çekilen aracın freni bozuksa, çeken ve çekilen araçlar arasındaki bağlantı uzunluğu en fazla kaç metre olmalıdır?

Soru 11. Şekildeki kazada hangi numaralı araç sürücüsü asli kusurlu sayılır?

Soru 12. Sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

Soru 13. Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğini önleme çalışmalarından biri değildir?

Soru 14. Kalp masajı uygulaması, aşağıdaki durumların hangisinde sonlandırılır?

Soru 15. Hareket hâlindeki aracın stop ettirilmeden durdurulabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir?

Soru 16. Taşıt yolunda, yayaların güvenli geçebilmelerini sağlamak üzere, trafik işaretleri ile belirlenmiş alana ne ad verilir?

Soru 17. Aşağıdakilerden hangisi, kazalardaki ölümler ve sakat kalmaların en büyük nedenlerindendir?

Soru 18. Akünün kutup başları araca ters bağlanırsa aşağıdakilerden hangisi arızalanır?

Soru 19. Araçların neresinde yolcu taşınması uygundur?

Soru 20. Kalp masajı uygulanabilmesi için kesinlikle olması gereken durum aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 21. Yağmurlu bir günde araç sürerken kaldırımdaki yayalara su sıçratmamaya özen gösterilmesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?

Soru 22. Aracın cam suyu haznesine kışın donmaması için aşağıdakilerden hangisi konulur?

Soru 23. Trafik içinde hatalı davranış sergileyen bir sürücüyü uyarmak aşağıdakilerden hangisini azaltır?

Soru 24. Aşağıdakilerin hangisinde “takograf cihazı” bulundurulması ve kullanılması zorunludur?

Soru 25. Aşağıdakilerden hangisi, aracın yavaşlaması ve durması hâllerinde diğer araçları ikaz etmek amacıyla yanar?

Soru 26. Şekilde görülen geçiş üstünlüğüne sahip araçların görev hâlinde karşılaşmaları durumunda ilk geçiş hakkı hangisine aittir?

Soru 27. Takograf cihazının kullanılmasındaki başlıca amaç nedir?

Soru 28. Motordaki yağ basıncını sürücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 29. I- Akü kontrolü
II- Lastik kontrolü
III- Antifriz kontrolü

Yukarıda verilenlerden hangileri, aracın kış koşullarına hazırlanmasında alınması gereken önlemlerdendir?

Soru 30. Şekle göre 1 numaralı aracın önündeki aracı geçmesi yasaktır.

Bu durumu sürücüye aşağıdakilerden hangisi bildirir?

Soru 31. Aşağıdakilerden hangisi motorun parçası değildir?

Soru 32. Aşağıdakilerden hangisi "şok" belirtilerindendir?

Soru 33. Hangisi, benzinli motorlarda silindire alınmış olan karışımın sıkıştırma zamanı sonunda tutuşturulabilmesi için gerekli olan elektrik kıvılcımını çıkarır?

Soru 34. Kanı süzerek gerekli maddelerin vücutta tutulması, zararlı olanların atılması gibi görevleri olan ve vücutta iç dengeyi koruyan sistem, aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 35. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarında asli kusur sayılır?

Soru 36. Aşağıdakilerden hangisi aydınlatma sisteminin parçasıdır?

Soru 37. Akan trafikte, trafik görevlisinin hangi hareketi daha önce açık olan yolun kapanacağı, kapalı olan yolun ise açılacağı anlamındadır?

Soru 38. Aşağıdakilerden hangisi, dizel motorlarda depodaki yakıtın bitmesi sonucunda meydana gelir?

Soru 39. Araç bakımını önemseyen sürücü aşağıdakilerden hangisine olumlu katkı sağlar?

Soru 40. Trafik zabıtası veya yetkililerce Kanunda ve yönetmelikte belirtilen hâllerde araçla ilgili belgelerin alınması ve aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?

Soru 41. Aşağıdakilerden hangisi, Karayolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerinden birisi değildir?

Soru 42. Aşağıdakilerden hangisi trafik bilgi işaretlerindendir?

Soru 43. Aydınlatma sisteminde kullanılan ampuller sık sık patlıyor ise muhtemel arıza nedir?

Soru 44. Osmaniye'den hareket eden bir araç, haritada görüldüğü gibi önce Malatya'ya oradan da Ankara'ya gitmiştir.

Bu durumda araç hangi yönlerde hareket etmiş olur?

Soru 45. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Soru 46. I. Hoşgörülü olunması

II. Bencillikten uzak durulması

III. Olaylara aşırı tepki gösterilmesi

Trafik ortamını paylaşanlarda, yukarıda verilen tutum ve davranışlardan hangilerinin bulunması hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir?

Soru 47. I. Ani hızlanmalar yapılması
II. Araç lastiklerinin eskimesi
III. Hava filtresinin değiştirilmesi

Yukarıdakilerden hangileri yakıt tüketiminin artmasına neden olur?

Soru 48. Şekle göre, araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

Soru 49. Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.

Buna göre, hangi zamanda yakıt-hava karışımı pistonla sıkıştırılır?

Soru 50. Öndeki aracı geçme ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

User Details