Ehliyet Sınavı Hazırlık

2022 Ağustos Ayı Sınav-8 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. I- Park etmek
II- Geri gitmek
III- Duraklamak

Bağlantı yolları üzerinde yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması yasaktır?

Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi debriyaj balatasının sıyrılarak aşınmasına sebep olur?

Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi enjektör arızasının bir sonucudur?

Soru 4. Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs,kamyon, çekici ve tehlikeli madde taşıyan araçların hepsinde bulundurulması zorunlu olan teçhizat aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaretidir?

Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi yakıtın temizlenmesini sağlar?

Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi hoşgörülü olma özelliği taşımayan sürücülerin özelliklerindendir?

Soru 8. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi kalp spazmında görülen ağrının özelliklerindendir?

Soru 10. Delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye, aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilir?

Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi frenlerin tutmamasına neden olur?

Soru 12. Rentek manevrası;

I. Solunum durması, yangın tehlikesi ve patlama gibi tehlikeli durumlarda,
II. Kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 13. Aşağıdakilerden hangisi trafiğin düzenlenmesinde en yüksek önceliğe sahiptir?

Soru 14. Kazazedeye sözlü uyaranla ya da hafifçe omzuna dokunarak “iyi misiniz?” diye sorularak - - - - değerlendirmesi yapılır. Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır? 

Soru 15. Trafik kazası gördüğünde gerekli müdahele ve yardımları yapmayan sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Soru 16. I- Kanın oksijen taşımasının engellenmesi

II- Fiziksel aktivitenin artması

III- Boğucu etki yapması

Karbonmonoksit zehirlenmelerinde yukarıdakilerden hangilerinin olması beklenir?

Soru 17. Kara yollarında seyreden araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Soru 18. Şekildeki 2 numaralı araç sürücüsü ne yapmalıdır?

Soru 19. Aşağıdaki araçlardan hangisinde takograf bulundurulması zorunludur?

Soru 20. Şekildeki durumda, sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Soru 21. Aşağıdakilerden hangisi kırık, çıkık ve burkulmaların tespiti sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardandır?

Soru 22. Şekildeki kavşakta 1 numaralı araç sağa, 2 numaralı araç ise sola dönüş yapmak istemektedir.


Bu araçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. Her iki araçta dar kavisle dönmelidir.
II. 1 numaralı araç geniş, 2 numaralı araç dar kavisle dönmelidir.
III. 1 numaralı araç dar, 2 numaralı araç geniş kavisle dönmelidir.

Soru 23. I. Dikkatin dağılması
II. Kural ihlallerinin artması
III. Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün azalması

Verilenlerden hangilerinin, trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?

Soru 24. Trafik kazası geçiren kişiler:

I. Canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler. 

II. Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerin eve topluma olumsuz yansır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 25. Radyatör aşağıdakilerden hangisine depoluk eder?

Soru 26. I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir.
II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür.
III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olur.

Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?

Soru 27. I. Sıkan giysiler gevşetilir.

II. Sırtüstü yatırılarak ayakları 45 cm kaldırılır.

III. Kusma varsa mide içeriğini yutması için yarı oturur pozisyonda tutulur.

IV. Solunum yolu açıklığı kontrol edilir ve açıklığın korunması sağlanır.

Yukarıdakilerden hangileri bayılmış olan bir kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

Soru 28. Kazazedede boyun travması yoksa, hava yolunu açmak için verilebilecek en uygun baş pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 29. Seyir hâlindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Soru 30. Omurga zedelenmesi olan yaralıyı oturtmadan ve hareket ettirmeden sağlık kuruluşuna ulaştırmaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 31. I. Çocuk trafik eğitim parklarının yapılma, açılma, eğitim, denetim ve çalışma esaslarını belirlemek
II. Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak
III. Kara yollarında can ve mal güvenliği yönünden gerekli düzenleme ve işaretlemeleri yaparak tedbirleri almak ve aldırmak

Verilenlerden hangileri Milli Eğitim Bakanlığının trafikle ilgili görevlerindendir?

Soru 32. Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Soru 33. Şekildeki araç sağa dönüşü esnasında aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Soru 34. Aşağıdakilerden hangisi silindir kapağının görevlerindendir?

Soru 35. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımda haberleşme ilkelerindendir?

Soru 36. Aşağıdakilerden hangisi aracın kısa veya uzun farlarından birinin yanmamasına sebep olabilir?

Soru 37. Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüsü, yerleşim yeri dışındaki kara yolunda saatte 60 kilometre hızla seyrederken önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?

Soru 38. Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Soru 39. Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminin parçası değildir?

Soru 40. Kalp masajı uygulaması, aşağıdaki durumların hangisinde sonlandırılır?

Soru 41. Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri araç ışıklarının kullanılması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

Soru 42. Kaza yerindeki araçtan, yaralının çıkarılmasında ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 43. Basınçlı olarak çıkan yanmış gazların sesini azaltan aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 44. Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Soru 45. Şekildeki araçların geçiş hakkı sırası nasıl olmalıdır?

Soru 46. Aşağıdakilerden hangisi aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardan biri değildir?

Soru 47. Motor çalıştığı hâlde akü şarj ikaz ışığı yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 48. Aşağıdakilerden hangisinin kara yollarında geceleyin seyrederken yapılması yasaktır?

Soru 49. Haritada yeri gösterilen illerden hangisi daha güneydedir?

Soru 50. Araçta çalışmayan bir elektrik sistemi olduğu zaman ilk kontrol edilmesi gereken yer aşağıdakilerden hangisidir?

User Details