Ehliyet Sınavı Hazırlık

2023 Ağustos Ayı Sınav-10 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Şekildeki kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

Soru 2. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

Soru 3. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Soru 4. Delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye, aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilir?

Soru 5. I. Yüklerin üzerine yolcu bindirilmesi

II. Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması

III. Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması

Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması zorunludur?

Soru 6. Araç lastiği değiştirilirken, aracın kriko ile kaldırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Soru 7. Sürücüler, beden dilini ve konuşma üslubunu da dikkate alarak trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma becerilerini geliştirmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi deniz veya nehir kıyısında biten yolu bildirir?

Soru 9. Trafik uygun olsa bile şekildeki kavşakta hangi numaralı araçların ok yönündeki hareketi kesinlikle yasaktır?

Soru 10. Seyir hâlindeyken motordan “anormal sesler” gelmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Soru 11. Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsünün yaptığı, öndeki aracı geçme kuralına aykırıdır?

Soru 12. Kara yollarında seyreden araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Soru 13. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

Soru 14. Bir sürücünün, emniyet kemeri kullanmaya özen göstermesinin esas nedeni ne olmalıdır?

Soru 15. Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında kavşak, tünel ve köprülere 100 metre mesafede, sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması uygundur?

Soru 16. Trafik görevlisinin hangi hareketi zorunlu olarak durmayı gerektirir?

Soru 17. Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihaz ve personel bulunan ve teknik kontrolü yapılan yerlere ne ad verilir?

Soru 18. Otoyoldan çıkacak araçların hangi şeridi kullanması zorunludur?

Soru 19. Boyun travması olmayan bilinci kapalı bir kazazedenin hava yolu açıklığını sağlamak için aşağıdaki uygulamaları yapan ilk yardımcının, hangi seçenekteki davranışı hatalıdır?

Soru 20. Kamyon, kamyonet ve römorklarda, kısa mesafelerde işçi taşınmasında aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir?

Soru 21. Aşağıdakilerden hangisi, şok durumundaki kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

Soru 22. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Soru 23. Araç kornasının hangi durumda kullanılması zorunludur?

Soru 24. Aşağıdakilerden hangisi, sadece dizel motorlu araçların gösterge panelinde yer alan uyarı lambasıdır?

Soru 25. Aşağıdakilerden hangisi, yağlama sisteminde yapılması gereken kontrollerden birisidir?

Soru 26. Aşağıdakilerden hangisi Kara Yolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?

Soru 27. Aşağıdakilerden hangisi zehirlenmenin genel belirtilerinden değildir?

Soru 28. Yangın söndürme cihazı aracın neresinde bulunmalıdır?

Soru 29. Konvoy hâlinde seyreden araçların arasındaki mesafe en az ne kadar olmalıdır?

Soru 30. Aşağıdakilerden hangisi, yan yatış pozisyonuna alınarak taşınabilir?

Soru 31. Şekle göre hangi numaralı şerit sürekli işgal edilemez?

Soru 32. Aşağıdaki organlardan hangisi karın bölgesinde bulunur?

Soru 33. Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?

Soru 34. Araçtaki ilk yardım çantasında bulundurulması gereken malzemelerin miktarı neye göre belirlenir?

Soru 35. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasına karışan sürücülerin uyması veya yapması gereken hususlardan biridir?

Soru 36. Kara yollarında araç kullanan bir sürücünün, aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

Soru 37. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşıldığını bildirir?

Soru 38. Tepe üstüne yakın yerde veya dönemeçte arızalanan aracın ön ve arkasına konulacak yansıtıcı, diğer sürücüler tarafından normal hava şartlarında en az kaç metre mesafeden görülebilmelidir?

Soru 39. Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?

Soru 40. Okul taşıtının arkasındaki “DUR” işaretinin yandığını gören sürücüler nasıl hareket etmelidir?

Soru 41. Otomobilinin muayene zamanını öğrenmek isteyen sürücü, aşağıdaki belgelerden han­gisini kontrol etmelidir?

Soru 42. Yayaların, hayvanların ve araçların kara yolları üzerindeki hâl ve hareketlerine ne denir?

Soru 43. Aşağıdakilerden hangisinin motor çalışma sıcaklığına ulaşmadan önce yapılması uygun değildir?

Soru 44. Gabari, araçların yüklü veya yüksüz uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülerdir. Buna göre hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

Soru 45. Sola dönüş yapmak isteyen şekildeki araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

Soru 46. Yanmış gazları, yanma odalarından egzoz borusuna aktaran motor parçası aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 47. Marşa basıldığında “tık” diye ses gelip marş motoru çalıştırmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 48. Karşıdan gelen araçla karşılaşıldığında uzağı gösteren ışıkların yerine hangisi yakılmalıdır?

Soru 49. Dinlenme hâlindeki sağlıklı yetişkin bir insan, ortalama olarak dakikada kaç defa nefes alıp verir?

Soru 50. Bayılan kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılır?

Soru 51. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Soru 52. Aşağıdakilerden hangisi otoyola girebilir?

Soru 53. Kara yolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmına ne ad verilir?

Soru 54. Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Soru 55. • Kaza sonrası meydana gelen maddi hasar miktarı
• İş gücü kaybının yanı sıra yaralıların tedavi süreçleri ve maliyeti

Trafik kazalarıyla ilgili olarak verilenler, aşağıdakilerden hangisini olumsuz yönde etkiler?

Soru 56. Aşağıdaki özelliklerden hangisi ilk yardımcıda mutlaka bulunmalıdır?

Soru 57. Yakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinelere ne denir?

Soru 58. I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir.
II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür.
III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olur.

Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?

Soru 59. Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece ileri yönde seyir için olduğunu bildirir?

Soru 60. Araçta yakıt ekonomisi için aşağıdakilerden hangisinin bakımı düzenli aralıklarla yapılmalıdır?

Soru 61. I- İşaret vermeden şerit değiştirmeleri
II- Kavşaklara yaklaşırken hızlarını azaltmaları
III- İşaret verdiği anda aniden şerit değiştirmeleri

Yukarıdakilerden hangilerini sürücülerin yapması yasaktır?

Soru 62. Aşağıdakilerden hangisi burkulan bölgenin şişmesini önlemek amacıyla yapılır?

Soru 63. Aşağıdakilerden hangisi kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit ve kontrol etmekle görevlidir?

Soru 64. Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

Soru 65. Aşağıdakilerden hangisi, insan vücudunda dolaşım sistemini oluşturan yapılardan biri değildir?

Soru 66. Araçta kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden hangisini artırır?

Soru 67. Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?

Soru 68. Şekildeki Baş-Çene pozisyonunun aşağıdaki durumların hangisinde verilmesi sakıncalıdır?

Soru 69. Aşağıdakilerden hangisi virajlarda çekici tekerleklerin farklı hızlarda dönmesini sağlar?

Soru 70. Trafik para cezalarının tebliğ edildiği tarihten itibaren kaç gün içinde ödenerse %25 indirimden faydalanılır?

Soru 71. Yerleşim yeri içindeki yollarda, aksine bir işaret yoksa, minibüs, otobüs ve kamyon için azami hız saatte kaç kilometredir?

Soru 72. Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, minibüs ile kamyonun karşılaşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?

Soru 73. Sürücülerin aşağıdaki davranışlarından hangisi yanlıştır?

Soru 74. Şekilde iki yönlü ve üç şeritli kara yolu bölümünde seyreden araçlar görülmektedir.Yol çizgilerine göre hangi numaralı araç sürücüleri hatalı sollama yapmaktadır?

Soru 75. Seyir hâlindeyken araçtan "sürekli yakıt kokusu" alınması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Soru 76. Taş, yumruk ya da sopa gibi etkenlerin şiddetli olarak çarpması ile oluşan yaralara ne ad verilir?

Soru 77. I. Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi
II. Köprü ve tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması
III. Trafo ve elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintilerin yaşanması
IV. Bilhassa yakıt, kimyasal madde, tıbbi atık vs. yüklü araçların yaptığı kazalar neticesinde büyük ekolojik zararların görülmesi

Yukarıdakilerden hangileri kara yolundameydana gelen trafik kazalarının kişiye, topluma, kamuya ve çevreye verdiği zararlardandır?

Soru 78. Şekildeki trafik kazası, aşağıdakilerden hangisine uyulmaması sonucu meydana gelmiş olabilir?

Soru 79. Motor çalışmazken akünün görevi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 80. Koma durumundaki kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?

Soru 81. Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlilerinin istemesi hâlinde sürücülerin beyan etmek zorunda olduğu belgelerden biri değildir?

Soru 82. Aşağıdaki kazazedelerden hangisi kaza yerinden ilk önce taşınmalıdır?

Soru 83. Araçtaki ilk yardım çantasında bulundurulması gereken malzemelerin miktarı neye göre belirlenir?

Soru 84. •  Göz bebeklerinde büyüklük farkı    

•  Geçici hafıza kaybı    

•  Burundan kan gelmesi

Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür?

Soru 85. Akü sülfürik asit içerdiğinden; kontrolü yapılırken, araçtan çıkarılırken ve tutarken dikkat edilmesi, göz ya da cilde temasından kaçınılması gerekir. Buna rağmen sülfürik asit, gözlere ve cilde herhangi bir biçimde temas ederse ilk yapılması gereken nedir?

Soru 86. Aşağıdakilerden hangisi ciddi yaralanmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

Soru 87. Aşağıdakilerden hangisi yol ver işaretidir?

Soru 88. Şekildeki kara yolunda numaralandırılmış şeritlerden hangisi sadece geçme için kullanılır?

Soru 89. Seyir hâlindeyken gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

Soru 90. Haritada yeri gösterilen illerden hangisi daha güneydedir?

Soru 91. İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin öksürme ile ağzından açık kırmızı renkte, köpüklü kan geldiğini gözlemlediniz.

Bu durumda, aşağıdaki organlardan hangisinin yaralandığını düşünürsünüz?

Soru 92. Sürücü trafiğin açılmayacağını bildiği halde kornaya basmaktadır. Diğer sürücülerde bundan etkilenerek kornaya basmaktadır.

Söz konusu durum için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 93. “B” sınıf sürücü belgesi olan aşağıdakilerden hangisini kullanamaz?

Soru 94. Yaralı, sedye ile ambulansa bindirilirken yönü nasıl olmalıdır?

Soru 95. 70 km/saatlik hızla, arka arkaya seyreden iki araç arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?

Soru 96. I. Ani hızlanmalar yapılması
II. Araç lastiklerinin eskimesi
III. Hava filtresinin değiştirilmesi

Yukarıdakilerden hangileri yakıt tüketiminin artmasına neden olur?

Soru 97. Motor çalıştığı sürece aracın elektrik ihtiyacını karşılayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 98. Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?

Soru 99. Motor çalışır durumda iken, aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?


Soru 100. Yeni yönetmeliklere göre: “CE” sınıfı sürücü belgesi olan aşağıdakilerden hangisini kullanamaz?

| 1 | 2 |
User Details