Ehliyet Sınavı Hazırlık

2023 Ağustos Ayı Sınav-17 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi, delici karın yaralanmalarında yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

Soru 2. Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüsü, yerleşim yeri dışındaki kara yolunda saatte 60 kilometre hızla seyrederken önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?

Soru 3. Şekildeki gibi park etmiş aracın hangi tarafında duraklama yapılamaz?

Soru 4. Kazazedeye sözlü uyaranla ya da hafifçe omzuna dokunarak “iyi misiniz?” diye sorularak - - - - değerlendirmesi yapılır. Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır? 

Soru 5. Yeni yönetmeliğe göre, C sınıfı sürücü belgesi alan bir kişi aşağıdaki araçlardan hangisini kullanabilir?

Soru 6. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Soru 7. Yolun yapısından kaynaklanan titreşimleri üzerine alarak aracın rahat ve emniyetli bir şekilde kullanılmasını sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8. Motorlu bisiklet ve motosiklette bulunan sürücü ile yolcunun koruyucu başlık ve gözlük kullanmaları konusundaki hükümlerden hangisi doğrudur?

Soru 9. Belediyeler, aşağıdakilerden hangisini yapmakla görevli değildir?

Soru 10. Aşağıdakilerin hangisindeki arıza, farların yanmamasına sebep olur?

Soru 11. “Emme zamanında silindire alınan temiz hava sıkıştırılır ve basıncı artar. Kızgın havanın üstüne yakıt püskürtülür ve yanma işlemi başlar.”

Verilen çalışma prensibi aşağıdaki motor tiplerinden hangisine aittir?

Soru 12. Kaza sonrasında oluşan sağlık sorunlarını en aza indirmeyi amaçlayan uygulamalara ne ad verilir?

Soru 13. Yangın söndürme cihazı aracın neresinde bulunmalıdır?

Soru 14. Aşağıdakilerden hangisi sürücüleri yayalara karşı uyaran işarettir?

Soru 15. I. Geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermek

II. Aşırı hız yaparak diğer sürücülerin dikkatlerini dağıtmak

III. Engeli olmadığı hâlde engelli kişiler için ayrılmış yerlere park etmek

Yukarıdakilerden hangileri trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?

Soru 16. İstemeden hatalı bir davranış yapan bir sürücüye diğer bir sürücünün aşırı tepki göstererek haklı durumdayken haksız duruma düşmesi aşağıdakilerden hangisine sahip olmadığını gösterir?

Soru 17. Aşağıdaki kanama türlerinden hangisinde, kan kaybı diğerlerine nazaran fazla olduğu için daha kısa sürede hayati tehlike meydana gelir?

Soru 18. Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulamasının 1 turunda yapılan kalp masajı ve suni solunum sayıları hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Kalp masajı - Suni solunum

Soru 19. I. Kural ihlallerine
II. Tehlikeli davranışlara
III. Güvenli sürücülük yeteneklerini olumlu yönde etkilemeye

Trafikte yaşanan öfke duygusu, verilenlerden hangilerine yol açabilmektedir?

Soru 20. Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri araç ışıklarının kullanılması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

Soru 21. Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?


Soru 22. Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması hâlinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır?

Soru 23. "88-89 Kuralı" olarak bilinen ve bu sayıları ardı ardına söylemek için geçen sürede alınan yol, aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

Soru 24. Bebeklerde soluk yoluna herhangi bir cismin kaçması hâlinde, çıkartmak için ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanmalıdır?

Soru 25. Geçmeye başlamadan önce, öndeki araca en çok ne kadar yaklaşılır?

Soru 26. Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir?

Soru 27. Araç kornalarının aşağıda verilen durumların hangisinde kullanılması yasaktır?

Soru 28. Turnike uygulamasında ilk bir saat içinde, kaç dakikada bir boğucu sargı gevşetilmelidir?

Soru 29. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Soru 30. I- Alkol veya madde bağımlılığı
II- Eğitim eksikliği ve tedbirsizlik
III- Tehlikeye atılmaya hazır kişilik yapısı

Yukarıdakilerden hangileri kazalara yol açan faktörlerdendir?

Soru 31. Aşağıdakilerden hangisi aküyü şarj eden parçadır?

Soru 32. Motorda hava filtresinin görevi nedir?

Soru 33. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yolda gizli buzlanma olabileceğini bildirir?

Soru 34. Aşağıdakilerden hangisi trafiğin çevreye verdiği zararları önlemeye yönelik davranışlardandır?

Soru 35. Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Soru 36. Radyatördeki su miktarının azalması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

Soru 37. “Hiçbir toplum 24 saat trafik zabıtası tarafından denetlenemez. Toplum yararına kesintisiz denetim - - - - ile mümkündür.”

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Soru 38. Hangisi yakıt sisteminin elemanıdır?

Soru 39. Vücutta kanın aktığı bölgeye göre sınıflandırılan kanamalarla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

Soru 40. Şekildeki karşılaşmada öncelikle görev hâlindeki itfaiye aracının geçmesi gerekir.


Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

Soru 41. Araçların yüklü veya yüksüz olarak kara yolunda güvenli seyirlerini temin amacı ile uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülere ne denir?

Soru 42. Şerit değiştirmek isteyen şekildeki 1 numaralı taşıt sürücüsü, sola sinyal vermeden önce aşağıdakilerden hangisini mutlaka yapmalıdır?

Soru 43. I. Aşınmayı azaltmak
II. Sürtünmeyi azaltmak
III. Yakıt tüketimini artırmak

Yukarıdakilerden hangileri motor yağının görevlerindendir?

Soru 44. Aracın gösterge panelinde, şekilde görülen akü şarj ikaz ışığı yandığı hâlde araç sürülmeye devam edilirse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

Soru 45. Aşağıdakilerden hangisi, araç arızalandığında durma veya mecburi park etme durumunda kullanılır?

Soru 46. Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının nedenlerinden biri değildir?

Soru 47. Arızalanan aracı, diğer araç sürücülerinin daha iyi görmesi için aşağıdaki önlemlerden hangisinin alınması gerekir?

Soru 48. Şekildeki kontrolsüz kavşakta 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

Soru 49. Aşağıdakilerden hangisi araçtaki soğutma sisteminin görevidir?

Soru 50. Çok şeritli yollarda gidişe ayrılan şeritlerden hangisi devamlı olarak işgal edilemez?

Soru 51. Aşağıdakilerden hangisi kalp spazmında görülen ağrının özelliklerindendir?

Soru 52. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve motorda yanma sonucu oluşan gazların dışarı atılmasını sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 53. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme sisteminin görevidir?

Soru 54. Aşağıdakilerden hangisi koma halinin nedenlerinden değildir?

Soru 55. Aşağıdakilerden hangisi, bir kaza anında sürücü ve yolcuları araçta tutacak, vücudun ileri-sağa-sola veya yukarı vurmasını önleyecek teçhizattır?

Soru 56. Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaretidir?

Soru 57. Araç üzerinde bir elektrikli alıcı çalışmadığında ilk bakılacak yer aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

Soru 58. Aşağıdakilerden hangisi aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardan biri değildir?

Soru 59. Şekle göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 60. Seyir esnasında sürücü ve yolcuların emniyet kemeri kullanması, aşağıdakilerden hangisinin azalmasında etkili olur?

Soru 61. İnsan faktörünün kazalarda oynadığı rolü belirlemek ve araştırma bulgularından yola çıkarak, kazaları engelleyebilecek önlemler üretmek aşağıdakilerden hangisinin alanına girer?

Soru 62. Araç lastiği değiştirilirken, aracın kriko ile kaldırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Soru 63. Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?

Soru 64. 90 km/saatlik hızla, arka arkaya seyreden iki araç arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?

Soru 65. Radyatöre konulacak su, peteklerin neresinde olmalıdır?

Soru 66. Trafik ortamında bazen hak kendinizden yana iken bile bu hakkınızı diğer sürücüye vermek size bir şey kaybettirmeyeceği gibi daha huzurlu bir trafik ortamı sağlamaya katkıda bulunacaktır.

Yukarıdaki açıklama trafikteki temel değerlerden hangisine aittir?

Soru 67. Aşağıdakilerden hangisi köprü yaklaşımını (sağ, sol) gösteren işarettir?

Soru 68. Aşağıdakilerden hangisinde 1 numaralı taşıt sürücüsünün yaptığı asli kusurlu hâllerden sayılır?

Soru 69. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı ve sembollerden hangileri, sürücülere araçlarını uygun mesafede mutlaka durdurmaları gerektiğini bildirir?

Soru 70. Okul taşıtının arkasındaki “DUR” işaretinin yandığını gören sürücüler nasıl hareket etmelidir?

Soru 71. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleyici tedbirlerden biri değildir?

Soru 72. Kaza yerindeki araçtan, yaralının çıkarılmasında ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 73. Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadır?

Soru 74. Şekildeki kara yolu bölümünde sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

Soru 75. Akünün bakımında aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?

Soru 76. Kamyon çekici ve otobüs şoförleri araçlarına ait takograf kayıtlarını, kayıt tarihinden itibaren ne kadar süre ile araçlarında saklamak zorundadır?

Soru 77. Aşağıdakilerden hangisi, bebeklere yapılan suni solunum uygulamasında dikkat edilecek kurallardandır?

Soru 78. Resimde görülen pozisyon, aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır?

Soru 79. • Gereksiz yere korna çalınması
• Egzoz susturucularının orijinalliğinin bozulması
• Araç camlarının açılarak yüksek sesle müzik dinlenilmesi

Verilen davranışların yapılması aşağıdakilerden hangisine sebep olur?

Soru 80. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?

Soru 81. I- Daha dikkatli olmaları

II- Trafik kurallarına uymaları

III- Araç bakımlarını düzenli olarak yaptırmaları

Ülkemizde uzun süreli tatiller öncesinde ve sonrasında ölümcül trafik kazalarında ciddi artışlar görülmektedir. Bu durumda sürücülerin aşağıdaki davranışlarından hangileri kazaları azaltır? 

Soru 82. Sürücü trafiğin açılmayacağını bildiği halde kornaya basmaktadır. Diğer sürücülerde bundan etkilenerek kornaya basmaktadır.

Söz konusu durum için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 83. Araç itilerek çalıştırılacak olursa, aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

Soru 84. Hangi çeşit kanamada kısa sürede çok kan kaybedilir?

Soru 85. Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir?

Soru 86. Aşağıdakilerden hangisi, 112'nin aranması sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

Soru 87. Şekildeki kavşakta sola dönüş yapacak olan 2 numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?

Soru 88. Tümüyle soğuğa maruz kalarak donma aşamasına gelmiş bir kişiye, bilinci yarindeyse aşağıdakilerden hangisi yapılabilir?

Soru 89. Tıbbi yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?

Soru 90. Araçların orijinal sistemlerinde yer alan egzoz borusu ve susturucunun korunması ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanır?

Soru 91. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen sistemin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 92. Ekstra bir durum söz konusu değilse aşağıdakilerden hangisi en doğru suni solunum pozisyonudur?

Soru 93. Trafik zabıtası veya yetkililerce Kanunda ve yönetmelikte belirtilen hâllerde araçla ilgili belgelerin alınması ve aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?

Soru 94. Baş ve omurga yaralanması olmayan,bilinci kapalı kazazedenin hava yolunu açmak için kazazedeye aşağıdaki baş pozisyonlarından hangisi verilir?

Soru 95. Koma halindeki kazazedeye aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

Soru 96. Aşağıdakilerden hangisi özel araçların gereksiz kullanılmasının sonuçlarındandır?

Soru 97. Aşağıdakilerden hangisi egzoz gazından zehirlenen kişiye uygulanmaz?

Soru 98. Kontrollü demir yolu geçidine yaklaşan sürücüler nasıl hareket etmelidir?

Soru 99. İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan "B" neyi ifade etmektedir?

Soru 100. Aşağıdaki yerlerin hangisinde araçların park edilmesi yasak değildir?

| 1 | 2 |
User Details