Ehliyet Sınavı Hazırlık

2023 Ağustos Ayı Sınav-18 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Kaza yerindeki yaralı, sağlık kuruluşuna ne zaman sevk edilir?

Soru 2. Araçta uzun farlar yakıldığında kaç metreyi aydınlatması gerekir?

Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerinden biri değildir?

Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi egzoz gazından zehirlenen kişiye uygulanmaz?

Soru 5. I. Şarj

II. ABS

III. Yağ basıncı

Verilen ikaz lambalarından hangilerinin araç gösterge panelinde yanması aracın derhal durdurulmasını ve kontağın kapatılmasını gerektirir?

Soru 6. Trafik psikologları, yaşam tarzı ile araç kullanmanın ilişkili olduğunu belirtmektedirler. Diğer bir deyişle, insan nasıl yaşarsa öyle araç kullanır. Trafik adabı açısından değerlendirmek gerekirse bir toplumdaki kişiler birbirlerine nasıl davranıyorlarsa birlikte yaşama, yol yordamları ne ise trafik ortamında da aynı adap içinde davranırlar.

Buna göre stresle olumlu baş etme konusunda sorun yaşayan sürücülerin, genel olarak trafikte hangi temel değere sahip olmadığı bilinir?

Soru 7. Aracın gösterge panelinde aşağıdakilerden hangisinin sürekli yanıp sönmesi, acil uyarı (dörtlü ikaz) lambalarının açık olduğunu bildirir?

Soru 8. Aksine bir durum yoksa yerleşim yeri dışındaki kara yollarında, geceleri hangi ışıkların yakılması zorunludur?

Soru 9. Kazazedenin burnundan ve kulağından kan ile birlikte sıvı gelmesi aşağıdaki yaralanma durumlarının hangisinde görülür?

Soru 10. Güvenli bir geçiş yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin önemi yoktur?

Soru 11. Şekildeki gibi, tek yönlü kara yolunda bulunan 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Soru 12. Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminde yapılan kontrellerden biri değildir?

Soru 13. I. Dikkatin dağılması
II. Kural ihlallerinin artması
III. Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün azalması

Verilenlerden hangilerinin, trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?

Soru 14. Aşağıdakilerden hangisi enjektörlere sırası ile basınçlı motorin gönderir?

Soru 15. Aşağıdakilerden hangisi silindir içinde sıkıştırılmış olan yakıt-hava karışımını elektrik kıvılcımı ile ateşler?

Soru 16. Yetişkinlere yapılan dış kalp masajı uygulamasıyla ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

Soru 17. Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı artırır?

Soru 18. Araçların emniyetle seyrine devam edebilmesi için vites küçültmeyi gerektiren uzunluk veya açıdaki yol eğimine ne denir?

Soru 19. Hangi durumdaki yaralı kesinlikle sedye ile taşınmalıdır?

Soru 20. Geri vites lambalarından biri parlak diğeri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 21. Aşağıdakilerden hangisi trafik bilgi işaretlerindendir?

Soru 22. “Holger-Nielsen (sırttan bastırma)” metodu ile suni solunum hangi durumlarda tercih edilmelidir?

Soru 23. Aşağıdakilerden hangisi, kaza sonrası güvenli bir ortamın oluşturulması için yapılması gereken uygulamalardandır?

Soru 24. Aşağıdaki etkinliklerden hangisi stresi azaltır?

Soru 25. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

Soru 26. Bilinci kapalı, solunumu ve dolaşımı olmayan kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araç içinden çıkarılması için aşağıdaki tekniklerden hangisi kullanılmalıdır?

Soru 27. Aracın ön tekerleklerinde balanssızlık varsa, bu durum aracı kullanan kişiye nasıl yansır?

Soru 28. Aksine bir durum yoksa, yol çizgileri ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerde geçiş önceliği aşağıdakilerden hangisine aittir?

Soru 29. Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir?

Soru 30. Resimde görülen seyir hâlindeki aracın arkasındaki kırmızı lambaların yanması, trafikteki diğer sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Soru 31. Konvoy hâlinde seyreden araçlar arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?

Soru 32. Bir bebeğin bilinç durumu kontrol edilirken vücudunun hangi bölümüne yavaşça vurulur?

Soru 33. Aşağıdakilerden hangisi, yüksek ateş nedeniyle oluşan havalede yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

Soru 34. Aşağıdaki yerlerin hangisinde duraklama yapılması yasak değildir?

Soru 35. Aşağıdakilerden hangisi çevreye duyarlı bir davranış değildir?

Soru 36. Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği uzun süreli ve derin bilinç kaybına ne denir?

Soru 37. Şekle göre hangi şerit sadece sollama yapılırken kullanılır?

Soru 38. Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan bir kazazedenin; konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boynuna götürdüğünü gözlemlediniz.

Bu durumda aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisinin yapılması uygun olur?

Soru 39. Zorunlu mali sorumluluk sigortası hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 40. Motoru çalıştırırken uzun süre ve sıkça marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

Soru 41. • Kaza sonrası meydana gelen maddi hasar miktarı
• İş gücü kaybının yanı sıra yaralıların tedavi süreçleri ve maliyeti

Trafik kazalarıyla ilgili olarak verilenler, aşağıdakilerden hangisini olumsuz yönde etkiler?

Soru 42. Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

Soru 43. Buji ile ateşlemeli motorlarda aşağıdaki yakıtlardan hangisi kullanılır?

Soru 44. I. Yüklerin üzerine yolcu bindirilmesi

II. Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması

III. Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması

Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması zorunludur?

Soru 45. Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?

Soru 46. Marşa basılıp motor çalıştığında, aracın gösterge panelinde bulunan aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi gerekir?

Soru 47. Aşağıdakilerden hangisinin ilk yardım çantasında bulundurulması zorunludur?

Soru 48. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Soru 49. Köprücük kemiği kırıkları tespitinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

Soru 50. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildirir?

Soru 51. Kazazedelerde görülen kırık ve ezilmeler hangi sistemi ilgilendiren bir konudur?

Soru 52. Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın sürücüsü, iki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda; geçme ve dönme dışında, aşağıdakilerden hangisinde seyretmek zorundadır?

Soru 53. Yapısı itibariyle sürücüsünden başka 8 ila 14 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş olan motorlu taşıta ne denir?

Soru 54. • Yaralanmanın ciddiyetinin değerlendirilmesi
• İlk yardım önceliklerinin belirlenmesi
• Yapılacak ilk yardım yönteminin belirlenmesi
• Güvenli bir müdahale sağlanması

Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?

Soru 55. Aşağıdakilerden hangisi araçların plâkalarıyla ilgili getirilmiş yeni bir zorunluluktur?

Soru 56. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

Soru 57. Şok pozisyonunda hastanın ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?

Soru 58. Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?

Soru 59. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Soru 60. Aşağıdakilerden hangisi motor parçalarının ve motor yağının aşırı ısınmasını önler?

Soru 61. Işıklı trafik işaret cihazında, hangisinin yanması yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu bildirir?

Soru 62. I- Yol durumu

II- Hava koşulları

III- Kişisel kullanım farkları

Yukarıdakilerden hangileri, bir aracın periyodik bakımının daha erken yapılmasını gerektirebilecek sürüş koşullarındandır?

Soru 63. Aşağıdakilerden hangisi trafik görevlisinin geceleyin "dur" işaretidir?

Soru 64. Kaburga kemiği kırıklarında yaralı hangi pozisyonda hastaneye sevk edilir?

Soru 65. Marş yapıldığında gösterge ışıkları yanıyor ancak marş motoru dönmüyorsa problem aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Soru 66. Aşağıdakilerden hangisinin, normalin çok altında eksilmesi veya özelliğini kaybetmesi durumunda motor aşırı ısınarak zarar görür?

Soru 67. Motor çalıştığı sürece aracın elektrik ihtiyacını karşılayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 68. Aşağıdakilerden hangisi, eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılması ve kendiliğinden normal konumuna dönememesi hâlidir?

Soru 69. Aracın elektrik sisteminde bulunan sigortalardan biri yanmış ise yerine takılacak olan yeni sigortanın amper değeri eskisine göre nasıl olmalıdır?

Soru 70. Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.


Buna göre, hangi zamanda yanma sonucu oluşan gazlar motor dışına atılır?

Soru 71. Motor çok sıcak iken radyatöre soğuk su konulması aşağıdakilerden hangisine sebep olur?

Soru 72. Şekildeki trafik işareti hangi yol bölümünde bulunur?

Soru 73. Seyir esnasında sürücü ve yolcuların emniyet kemeri kullanması, aşağıdakilerden hangisinin azalmasında etkili olur?

Soru 74. Kazazedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kazazedenin yaşam bulguları içerisinde yer alır?

Soru 75. Araçta çalışmayan bir elektrik sistemi olduğu zaman ilk kontrol edilmesi gereken yer aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 76. Ağızdan ağıza suni solunumda, verilen hava miktarının yeterliliği kazazedenin hangi durumundan anlaşılır?

Soru 77. Araçlarda ilk yardım çantası bulundurulması konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 78. Belgelerinde aksine bir hüküm yoksa şehirler arası bölünmüş kara yolunda tehlikeli madde taşıyan araçların azami hızı saatte kaç kilometredir?

Soru 79. Araçların orijinal sistemlerinde yer alan egzoz borusu ve susturucunun korunması ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanır?

Soru 80. I- Arkadan çarpma

II- Kırmızı ışıkta geçme

III- Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama

Yukarıdakilerden hangileri trafik kazalarında asli kusur sayılır?

Soru 81. Bakımı yapılmamış araçlarda, yakıt sarfiyatı artacağı gibi aracın egzozundan da daha fazla kirletici gaz çıkar. Bu durum öncelikle aşağıdakilerden hangi­sine neden olur?

Soru 82. Aşağıdakilerden hangisi, delici karın yaralanmalarında yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

Soru 83. Havada bulunan oksijen ile kanda bulunan karbondioksitin yer değiştirmesi işlemi, vücudumuzdaki hangi sistem sayesinde gerçekleşir?

Soru 84. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda gücün kaynağıdır?

Soru 85. Otomobillerin trafiğe çıkarılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?

Soru 86. Sürücülerin trafik içindeki davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?

Soru 87. Şekildeki araçlardan hangileri beklemelidir?

Soru 88. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleme açısından olumlu bir davranıştır?

Soru 89. Motor gücünün tekerleklere aktarılmasını sağlayan parçaların tümüne ne denir?

Soru 90. Atardamar kanamalarında, kısa zamanda çok kan kaybetmemek için kanayan yer üzerine veya kanayan yere yakın bir üst atardamar bölgesine basınç uygulanır. Buna göre,
I. Boyun
II. Koltuk altı
III. Köprücük kemiği üzeri
verilenlerden hangileri vücutta bu amaç için belirlenmiş basınç uygulama noktalarındandır?

Soru 91. Trafik zabıtası veya trafik işaret levhası ve ışıklı işaret cihazı bulunmayan kontrolsüz kavşaklarda, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

Soru 92. Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur?

Soru 93. Aşağıdakilerden hangisi, dizel motorlarda depodaki yakıtın bitmesi sonucunda meydana gelir?

Soru 94. Aşağıdakilerden hangisi dizel motorlarda yakıt sisteminin hava yapmasına neden olur?

Soru 95. Aracın kullanma kılavuzuna göre belirli kilometre dolunca aşağıdakilerden hangisinin değişmesi gerekir?

Soru 96. Nemli havalarda veya yıkama sonrasında benzinli aracın motoru zor çalışıyorsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Soru 97. Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara yeterli miktarda kan taşıyamaması sonucu birden ortaya çıkan ve tansiyon düşüklüğü ile seyreden dolaşım yetmezliği durumu
aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 98. Fazla eğimli yollarda karşılaşma hâllerinde; çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değilse, güvenli geçişi sağlamak üzere inen araçlar, sığınma cebi de yoksa aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

Soru 99. Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, motorsuz ile motorlu taşıtın karşılaşmaları hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

Soru 100. Şekle göre 2 nolu araç sürücüsü ne yapmalıdır?

| 1 | 2 |
User Details