Ehliyet Sınavı Hazırlık

2023 Ağustos Ayı Sınav-27 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Aşağıdaki yakıtlardan hangisini kullanan araçların kapalı otoparka kabul edilmesi yasaktır?

Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarından biri değildir?

Soru 3. I- El freninin çekilmesi
II- Kontağın kapatılması
III- LPG'li ise tüpün vanasının kapatılması

Verilenlerden hangileri, kazaya uğrayan bir araçta alınması gereken güvenlik önlemlerindendir?

Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi motorlu taşıt sürücüsü yetiştirmek, yetişmiş olanlara sınav sonucunda sertifika vermekle görevlidir?

Soru 5. Kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?

Soru 6. Zorunlu mali sorumluluk sigortası hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 7. Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamına göre yurt içi (eşya, kargo vs.) taşıma yapan sürücülerin mesleki yeterlilik belgesinin türü hangisindeki gibi olmalıdır?

Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın hedeflerinden biri değildir?

Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi delici karın yaralanması olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarından biri değildir?

Soru 10. Aşağıdakilerden hangisinde ilk yardım çantası, bulundurulması mecburi değildir?

Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi lastiklerin aşırı şişirilmesi sonucunda oluşabilir?

Soru 12. Şekildeki kara yolu bölümünde hangi numaralı taşıtın ok yönündeki hareketi yasaktır?

Soru 13. I. Maddi hasar tespiti yapmak

II. Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek

III. Kaza yerinde usulüne uygun ilk yardım tedbirlerini almak

IV. Yetkililerin isteği hâlinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek

Kazaya karışan veya olay yerinden geçmekte olan kişiler yukarıdakilerden hangilerini yapmakla yükümlüdürler?

Soru 14. Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu bağımlıları için söylenemez?

Soru 15. Yaralının taşınmasında ilk yardımcı kendi sağlığını riske sokmamalıdır. Gereksiz zorlama ve yaralanmalara engel olmak için kurallara uygun davranmalıdır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yaralının taşınması sırasında ilk yardımcının uyması gereken genel kurallardandır?

Soru 16. Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "geç" işaretidir?

Soru 17. Araç için gerekli elektriği üreten parça aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 18. Aşağıdakilerden hangisi taşıt trafiğine kapalı yol işaretidir?

Soru 19. Aşağıdakilerden hangisi motorda hararetin yükselmesine sebep olabilir?

Soru 20. Aşağıdakilerden hangisi, sürücü belgesinin geri alınmasının sebeplerindendir?

Soru 21. Aşağıdakilerden hangisi organların çalışmasını, bilinç, algılama, anlama, hareketlerin birbiri ile uyum ve denge içinde olmasını sağlayan vb. işlevleri kontrol eden sistemi oluşturan yapılardandır?

Soru 22. I- Kimi durumlarda ceza hem aracı sürene hem de araç sahibine kesilir.
II- Tebliğ tarihinden 15 gün sonra ödeme gerçekleşirse %25 indirim uygulanır.
III- Sürücü sertifikası ile araç kullanılamaz.
IV- Yasal süre içinde ödenmeyen cezaya faiz uygulanır.

Trafikte kesilen cezalarla ilgili yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?

Soru 23. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu bildirir?

Soru 24. Aşağıdaki taşıtların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?

Soru 25. Sürücülerin taşıt yolunun sol şeridinde aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

Soru 26. Sürücüler, beden dilini ve konuşma üslubunu da dikkate alarak trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma becerilerini geliştirmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Soru 27. I- Önündeki araç ile takip mesafesini azaltması

II- Geçiş yapacağı şerit boş olduğunda sola dönüş lambasıyla işaret vermesi

III- Geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya selektör yaparak uyarması

Şekildeki durumda, öndeki aracı geçmek isteyen sürücünün yukarıdakilerden hangilerini yapması doğrudur? 

Soru 28. Trafik kazasına karışan sürücü yaralanmamış ise aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

Soru 29. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleme açısından olumlu bir davranıştır?

Soru 30. Aşağıdakilerden hangisi, kara yollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini planlamak ve uygulamakla görevlidir?

Soru 31. Aşağıdakilerden hangisi öfke yönetiminin amaçlarındandır?

Soru 32. Fren hidroliğinin seviyesi hangi bakımda kontrol edilir?

Soru 33. Aşağıdakilerden hangisi, araçta sürüş konforunu iyileştirmek amacıyla yol yüzeyinin yapısından kaynaklanan titreşimleri, salınımları ve ani şokları sönümleyerek yumuşatır?

Soru 34. Motorun soğutma sisteminde bulunan su pompasının görevi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 35. Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 36. Bayılan hastaya ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?

Soru 37. Aşağıdaki taşıtların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?

Soru 38. Sürücüler dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

Soru 39. Trafik görevlisinin hangi hareketi zorunlu olarak durmayı gerektirir?

Soru 40. Dokular üzerinde çekme etkisi ile meydana gelen yaralara ne ad verilir?

Soru 41. • Solunum yolu açık tutulur.
• Solunum ve dolaşım desteklenir.

Yukarıda verilenlerin kazazedeye uygulanmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 42. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğinin azalmasına olumlu katkı sağlar?

Soru 43. İstemeden hatalı bir davranış yapan bir sürücüye diğer bir sürücünün aşırı tepki göstererek haklı durumdayken haksız duruma düşmesi aşağıdakilerden hangisine sahip olmadığını gösterir?

Soru 44. Şekle göre, geçme işlemi yapan 1 numaralı aracın sürücüsü için aşağıdakilerden hangileri söylenebilir?

I- Geçiş kurallarına uyduğu
II- Karşı yönden gelen aracın hızını dikkate almadığı
III- Geçilen araçtan yeterince uzaklaşmadan sağ şeride geçtiği

Soru 45. Yutkunma, öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkinin azalması ya da yok olması ile ortaya çıkan uzun süreli bilinç kaybına ne denir?

Soru 46. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan değildir?

Soru 47. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Soru 48. Üzerinde yaralı taşınan sedyenin taşınma yönü nasıl olmalıdır?

Soru 49. Baş ve yüzdeki ağır kanamalarda, aşağıdaki bası noktalarından hangisine basınç uygulanır?

Soru 50. Beyne giden kan akışının azalması sonucu kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne denir?

Soru 51. Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye Heimlich Manevrası uygulanır?

Soru 52. • Kazazede düz olarak sırtüstü yatırılır.
• Baş yana çevrilir ve çene göğüsten uzaklaştırılarak soluk yolu açılır.
• Kazazedenin bacakları 30 cm kadar yukarı kaldırılır.

İşlem basamakları verilen bu uygulamalarla ilgili olarak, öncelikle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?

Soru 53. Aşağıdakilerden hangisi, dış kanamalarda yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

Soru 54. Bir trafik kazası sonucunda yaralanan kazazedenin durumunun ağırlığını ve ciddiyetini gösteren bulgulardan biride bilinç düzeyidir.

Aşağıdakilerden hangisi 1. derece bilinç düzeyini gösteren bir bulgudur?

Soru 55. “Holger-Nielsen (sırttan bastırma)” metodu ile suni solunum hangi durumlarda tercih edilmelidir?

Soru 56. Araç lastiklerinin yetersiz şişirilmesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?

Soru 57. Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?

Soru 58. Tek yönlü ve iki şeritli bir yolda trafiğin işleyişi ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

Soru 59. Araçların emniyetle seyrine devam edebilmesi için vites küçültmeyi gerektiren uzunluk veya açıdaki yol eğimine ne denir?

Soru 60. 1- Hız azaltılır.

2- İşaret verilir.

3- Dar kavisle dönülür.

4- Sağ şeride girilir.  

Sağa dönmek isteyen sürücü aşağıdaki işlemleri hangi sıra ile yapmalıdır?

Soru 61. Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?

Soru 62. Aksine bir işaret yoksa otomobiller için yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda azami hız sınır saatte kaç km'dir?

Soru 63. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Soru 64. Şekildeki taşıtların seyrettiği taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış her bir bölümüne ne ad verilir?

Soru 65. Yay salınım süresini kısaltan parça aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 66. Koşulların uygun olması hâlinde sürücü kesik yol çizgileri boyunca aşağıdakilerden hangisini yapabilir?

Soru 67. Araçta, aşağıdakilerden hangisinin kullanılması yağışlı havalarda kaza riskini artırır?

Soru 68. Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Soru 69. Araca bağlanan römorkta aşağıdaki ikaz sistemlerinin hangisi çalışır durumda olmalıdır?

Soru 70. Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

Soru 71. Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyu sıcaklığını çalışma sıcaklığında sabit tutar?

Soru 72. Aşağıdakilerden hangisinde 1 numaralı taşıt sürücüsünün yaptığı asli (esas) kusurlu hâllerden sayılır?

Soru 73. Kara Yolları Trafik Kanununa göre “M,A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir?

Soru 74. Şekle göre hangi numaralı araçların, bulundukları şeridi sürekli olarak işgal etmeleri yasaktır?

Soru 75. Aşağıdakilerden hangisinde 1 numaralı taşıt sürücüsünün yaptığı asli kusurlu hâllerden sayılır?

Soru 76. Aşağıdaki yerlerden hangisinde duraklama yapılması yasak değildir?

Soru 77. Yerleşim yeri dışında, trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?

Soru 78. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında sürücünün asli kusurlu sayılacağı durumlardan biri değildir?

Soru 79. Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?

Soru 80. Takograf cihazının kullanılmasındaki başlıca amaç nedir?

Soru 81. Aşağıdakilerden hangisinin taşıtta bulunması yakıt ve zaman tasarrufunda fayda sağlar?

Soru 82. Aşağıdakilerden hangisi kesik şeklindeki yaralanmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?

Soru 83. Şehir merkezinde araç kullanan bir sürücü aşağıdaki tespitleri yapıyor.

• Kavşaklarda ışıklı ve sesli işaret cihazları yok.
• Taşıt yolu üzerinde yapılan çalışmalarda tedbir alınmıyor.
• Yolun yapısı, trafik düzeni ve güvenliğini sağlayacak durumda değil.

Bu durumda aşağıdakilerden hangisinin görevini yerine getirmediği kesinlikle söylenir?

Soru 84. Şekildeki aracın yoluna devam edebilmesi için, ışıklı trafik işaret cihazında yanan ışığın rengi ne olmalıdır?

Soru 85. Aşağıdakilerden hangisi sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkiler?

Soru 86. Kaza yerinde bulunan ilk yardımcı, acil sağlık yardımı için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini aramalıdır?

Soru 87. Belediye sınırları içinde, kara yolunu etkileyecek yapım çalışmalarında hangisinden izin alınması gerekir?

Soru 88. Çeken ve çekilen araçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Soru 89. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildirir?

Soru 90. Aşağıdakilerden hangisi, araçlarda olası bir kaza anında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla alınan önlemlerdendir?

Soru 91. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına neden olan çevre faktörlerinden değildir?

Soru 92. Sürücülerin aşağıda verilen davranışlarından hangisi çevreyi olumsuz etkiler?

Soru 93. I. Reflektör
II. İlk yardım çantası
III. Yangın söndürme cihazı

Otomobillerde yukarıda verilenlerden hangilerinin bulundurulması zorunludur?

Soru 94. Bir kaza anında, yapılan ilk yardım uygulamaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

Soru 95. Aracın cam suyu haznesine kışın donmaması için aşağıdakilerden hangisi konulur?

Soru 96. Aşağıdakilerden hangisi kazazedede solunumun olmadığını gösteren bir belirtidir?

Soru 97. Kara Yolları Trafik Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki durumlardan hangisinin oluşması hâlinde, araç için yeni Tescil Belgesi düzenlenmesi zorunludur?

Soru 98. I. Sis ışıklarının; sis, kar, şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâller dışında kullanılması yasaktır.
II. Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hâllerde, uzun hüzmeli farların yakılması yasaktır.

Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 99. Yetişkinlere yapılan dış kalp masajı uygulamasıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

Soru 100. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

| 1 | 2 |
User Details