Ehliyet Sınavı Hazırlık

2023 Ağustos Ayı Sınav-6 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Dönel kavşakta, geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Soru 2.  I- Termostatın arızalanması

 II- Devridaim pompasının arızalanması

III- Radyatör üzerinde bulunan fan müşirinin arızalanması

Verilenlerden hangileri motorun hararet yapma sebebidir?

Soru 3. Araçların neresinde yolcu taşınması uygundur?

Soru 4. Aracın gösterge panelinde, şekilde görülen akü şarj ikaz ışığı yandığı hâlde araç sürülmeye devam edilirse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

Soru 5. Bir aracın güvenle taşıyabileceği, en çok yük ağırlığına veya yolcu ve hizmetli sayısına ne denir?

Soru 6. Batan cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Soru 7. Ülkemizde, her yıl yaklaşık olarak beş bin kişinin hayatını kaybettiği ve bu rakamın iki katı kadar da yaralanma olayının gerçekleştiği trafik kazalarının önünün kesilmesindeki en büyük etken aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8. Şekildeki durumda sürücünün hangisini yapması zorunludur?

Soru 9. Aksine bir işaret yoksa, aşağıdakilerden hangisinin yerleşim yeri içindeki azami hızı 50 km/saat olmalıdır?

Soru 10. Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile iş makinesinin karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi kasisli yol işaretidir?

Soru 12. Yerleşim yeri içinde, trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?

Soru 13. Bir kavşakta geçiş üstünlüğüne sahip aracın sesli ve ışıklı uyarısını alan sürücü nasıl hareket etmelidir?

Soru 14. Egzoz susturucusu, yanmış gazların gürültüsünün azaltılmasında görev yapar. Buna göre araçlardaki egzoz susturucusu çıkarılırsa ne olması beklenir?

Soru 15. Bir kavşak yakınında kara yolu taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan, kavşak alanı dışında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış olan kara yolu kısmına ne ad verilir?

Soru 16. I. Geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermek

II. Aşırı hız yaparak diğer sürücülerin dikkatlerini dağıtmak

III. Engeli olmadığı hâlde engelli kişiler için ayrılmış yerlere park etmek

Yukarıdakilerden hangileri trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?

Soru 17. Ailesi ile birlikte yolculuk yapan bir sürücü, aracını hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatını da tehlikeye atmış olacaktır. Bu sürücü, hız ihlalinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla trafikte hangi temel değeri yerine getirmemiş olur?

Soru 18. Baş yaralanmalarında kafatası kırığını düşündüren en önemli bulgu hangisidir?

Soru 19. Çocuklarda temel yaşam desteği uygulamasıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

Soru 20. Şekle göre, yaya yolu ayrılmamış kara yolunda, olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı 1 ve 4 numaralı kısımlara ne ad verilir?

Soru 21. Kullanma kılavuzuna göre, belirli kilometre sonunda araçta aşağıdakilerden hangisi değiştirilmelidir?

Soru 22. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

Soru 23. Çok sıcak radyatörün kapağı nasıl açılır?

Soru 24. Aşağıdaki organlardan hangisinin yaralanması durumunda öksürme ile ağızdan köpüklü kan gelir?

Soru 25. Şekildeki trafik işaretlerinin anlamları sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

Soru 26. Şekle göre, tek yönlü yolda 3 numaralı aracın sürücüsü şerit değiştirebilmek için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesini beklemelidir?

Soru 27. Şekildeki gibi bir karşılaşmada ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?

Soru 28. Motoru çalıştırırken uzun süre ve sıkça marş yapılması aşağıdakilerden hangisinin ömrünü kısaltır?

Soru 29. Egzoz gazı zehirlenmelerinde hangisini etkisi daha büyüktür?

Soru 30. Radyatöre konulacak su, peteklerin neresinde olmalıdır?

Soru 31. Geçme yapan araca, geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp kolaylık sağlaması durumu, trafikte hangi temel değerle ifade edilir?

Soru 32. Kalp ve kan damarları vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?

Soru 33. Alkollü içki içen bir sürücüde aşağıdaki durumlardan hangisi görülür?

Soru 34. Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I. Sola dönüş lambasını yakmalı
II. Hızını azaltmalı
III. Dar bir kavisle dönmeli

Soru 35. Ülkemizde ilk yardım gerektiren her durumda, 112 Acil Yardım Servisinin aranması ve gerekli bilgilerin doğru olarak verilmesi bir insanlık görevidir.

Buna göre 112 Acil Yardım Servisinin aranması sırasında dikkat edilecek hususlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 36. Aşağıdakilerden hangisi, yaya ve sürücülerin trafikteki davranışlarının altında yatan psikolojik süreçleri inceler?

Soru 37. Aracın lastikleri ne zaman kontrol edilir?

Soru 38. Aksine bir işaret yoksa, yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda şekildeki araç için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?

Soru 39. Aşağıdakilerden hangisi motor parçalarının ve motor yağının aşırı ısınmasını önler?

Soru 40. Dizel motorlu araçları çalıştırırken, marşa basmadan önce gösterge panelindeki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi beklenmelidir?

Soru 41. Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan hastaya verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 42.  I- Şehirler arası yolcu taşıyan otobüsler

II- Motorlu bisiklet ve motosikletler

III- Traktör ve iş makineleri

IV- Otomobiller

Yukarıda verilen araçların hangilerinde ilk yardım çantası bulundurulması zorunludur?

Soru 43. Araç hareket ettirilmek istenildiğinde rahat harekete geçmiyor, zorlanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Soru 44. Aşağıdaki temel değerlerden hangisini içselleştirmiş bir sürücü, trafikte kendinden çok başkalarını düşünür ve başkalarının iyiliği için fedakârlık yapar?

Soru 45. Aşağıdakilerden hangisi, uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücüler için söylenemez?

Soru 46. Kavrama (debriyaj) sistemi, aracın neresinde bulunur?

Soru 47. Trafik kurallarına harfiyen uyan bir sürücü için aşağıdakilerden hangisi söylenir?

Soru 48. Araçlarda emniyet kemeri kullanılmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 49. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

Soru 50. Motora alınan hava içerisindeki toz ve kum zerrelerini aşağıdakilerden hangisi temizler?

Soru 51. “Sürücü belgesi, sürücünün işlemiş olduğu kusura göre belirli bir süreliğine trafik zabıtalarınca geri alınır.”

Buna göre aşağıdakilerden hangisi, sürücü belgesinin geri alınmasını gerektiren kusurlardan biri değildir?

Soru 52. Akü başka akü ile takviye yapılacaksa kutup başları nasıl bağlanır?

Soru 53. Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi şeridin sadece ileri seyir veya sola dönüş için olduğunu bildirir?

Soru 54. Aşağıdakilerin hangisinde “takograf cihazı” bulundurulması ve kullanılması zorunludur?

Soru 55. Aksine bir işaret bulunmadıkça, otoyolda otobüsler için azami hız saatte kaç kilometredir?

Soru 56. Şekildeki araçların bulundukları 1 ve 2 numaralı kara yollarının adları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Soru 57. Motorun çalışma sıcaklığına çok geç ulaşması, aşağıdakilerden hangisinin arızalı olduğunu gösterir?

Soru 58. Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Soru 59. Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması yasaktır?

Soru 60. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi uzunluk anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

Soru 61. Şekildeki trafik işaretine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 62. Kırmızı ışık ile birlikte yanan sarı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?

Soru 63. Şekle göre, araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

Soru 64. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahiptir?

Soru 65. I- Araçların tescil edilmesi
II- Sürücü belgelerinin verilmesi
III- Trafik suçlarında tutanak düzenlenmesi

Yukarıdakilerden hangileri Emniyet Genel Müdürlüğünün sorumlulukları arasında yer alır?

Soru 66. Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerinden biri değildir?

Soru 67. Duyu organlarının hiçbir uyarana tepki veremeyecek şekilde fonksiyonlarını yitirmesiyle beliren uzun süreli bilinç kaybı hâli aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 68. Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?

Soru 69. Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

Soru 70. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

Soru 71. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?

Soru 72. Trafik kazalarında araçlara ait kusurlardan bazıları şunlardır:    

•  Lastik patlaması    

•  Kusurlu rot    

•  Aks kırılması    

•  Kusurlu fren

Bu sebeplere bağlı trafik kazalarını önlemek için aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun olur?

Soru 73. Trafik kazasına karışan sürücü yaralanmamış ise aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

Soru 74. Bacaktaki kanamalarda şekilde gösterilen hangi bölgeye basınç uygulanmalıdır?

Soru 75. Şekildeki gibi devamlı çizgi bulunan kara yolu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 

Soru 76. Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasına bağlı olarak dokuların oksijensiz kaldığını gösteren bir belirtidir?

Soru 77. I- Üzerlerini çizerek veya delerek bozmak
II- Yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak
III- Görülmelerini güçleştirecek şekilde bir şey atmak

Kara yolu yapısı ve trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangilerini yapmak yasaktır?

Soru 78. Yetişkinlere ve bebeklere yapılan temel yaşam desteği uygulamasında, göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır?

Yetişkin -------- Bebek

Soru 79. Aşağıdakilerden hangisi, durmuş olan dolaşım ve solunum sistemini yeniden çalışır hâle getirmek için uygulanan yöntemler bütünüdür?

Soru 80. Trafik zorunlulukları nedeniyle aracın durdurulmasına ne ad verilir?

Soru 81. Aşağıdakilerden hangisi göğüs ağrısı yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

Soru 82. "Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme" trafik kazalarında - - - - sayılan hâllerdendir.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Soru 83. I. Damar ve sinir sıkışmasına
II. Çıkığın sık sık tekrar etmesine
III. Eklem bağlarının düzelmeyecek ölçüde tahrip olmasına

Çıkmış kemiğin uzman olmayan kişilerce eklem boşluğuna konulmaya çalışılması, yukarıda verilenlerden hangilerine neden olabilir?

Soru 84. 1-Sürücü belgesi
2-Mali zorunluluk sigortası
3-Trafik belgesi
4-Geçerli egzoz muayenesi

Trafik polisinin istemesi halinde yukarıda verilenlerden hangisinin gösterilmesi zorunludur?

Soru 85. Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması hâlinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır?

Soru 86. Kimyasal madde yanıklarında yapılacak ilk yardım uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 87. Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Soru 88. Suni solunum uygulamaları öncesinde yapılması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 89. Şekildeki araç sürücüsü dönel kavşaktan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?

Soru 90. Araç lastiği değiştirilirken, aracın kriko ile kaldırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Soru 91. Şekildeki durumda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

Soru 92. Şekildeki trafik görevlisinin duruş pozisyonuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 93. Aşağıdakilerden hangisi vites kutusunun görevlerindendir?

Soru 94. Aşağıdakilerden hangisi sürücüler için trafik suçudur?

Soru 95. Motor çalışmazken akünün görevi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 96. Şekildeki kamyon sürücüsü alt geçitten geçerken aşağıdakilerden hangisini dikkate almalıdır?

Soru 97. Trafik kazasına karışan kişilerin tümü, yetkililerin gelmesini gerekli görmez ve anlaşırlarsa, durumu aralarında yazılı olarak tespit etmek suretiyle olay yerinden ayrılabilirler. Yukarıdaki ifade hangi tür kazalarda geçerlidir?

Soru 98. Aşağıdakilerden hangisi en hafif olup, iz bırakmayan yanıklardır?

Soru 99. Aşağıdakilerden hangisi olası bir trafik kazasında araç içindeki ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla alınan önlemlerdendir?

Soru 100. Şekildeki trafik işaretinin adı nedir?

| 1 | 2 |
User Details