Ehliyet Sınavı Hazırlık

2023 Ağustos Ayı Sınav-7 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. F sınıfı sürücü belgesi sahibi olanlar aşağıdaki araçlardan hangisini kullanabilir?

Soru 2. Vücudumuzda belli bir işlevi yerine getirmek amacıyla bir araya gelen organların oluşturdukları yapıya ne denir?

Soru 3. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemenin anlamı nedir?

Soru 4. Şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?

Soru 5. İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin öksürme ile ağzından açık kırmızı renkte, köpüklü kan geldiğini gözlemlediniz.

Bu durumda, aşağıdaki organlardan hangisinin yaralandığını düşünürsünüz?

Soru 6. Dizel motorun soğuk havalarda kolay çalışmasını aşağıdakilerden hangisi sağlar?

Soru 7. • Motor durdurulur.
• Araç el freni ile tespit edilir.
• Eğimli yollarda inişte geri, yokuşta birinci vitese takılır.

Yukarıda verilen esaslar hangi durumda uygulanır?

Soru 8. Hangi durumdaki yaralı kesinlikle sedye ile taşınmalıdır?

Soru 9. Şekilde verilen pozisyonun adı nedir?

Soru 10. Şekilde verilen pozisyonun adı nedir?

Soru 11. Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye neyi bildirir?

Soru 12. Aşağıdakilerden hangisi, aracın elektrik devrelerinde meydana gelebilecek kısa devre sonunda sistemi olası yangın tehlikesine karşı korumak için kullanılır?

Soru 13. Motordan gelen sıcak suyu, bünyesinde bulunan çok ince hava temas yüzeyleri (petekler) aracılığı ile soğutan
parçaya - - - - denir.

Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisinin yazılması uygundur?

Soru 14. Bir kamyonet, eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş kolaylığı sağlamalıdır?

Soru 15. Kalbi çalıştığı hâlde solunumu durmuş olanlara yapılacak suni solunuma ne kadar devam edilir?

Soru 16. Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Soru 17. Motor çalışır durumda iken marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

Soru 18. I. Soğutma suyunun donmasını engellemek
II. Motorun daha verimli çalışmasını sağlamak
III. Motorda oluşabilecek pas ve korozyonu önlemek

Yukarıdakilerden hangileri antifrizin görevlerindendir?

Soru 19. İlk yardım girişimlerinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 20. Aşağıdakilerden hangisi bujinin görevidir?

Soru 21. Aşağıdakilerden hangisi aracı istenilen yöne sevk eder?

Soru 22. Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir?

Soru 23. Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yılın hangi tarihleri arasında kış lastiği kullanması zorunludur?

Soru 24. Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalı davranmıştır?

Soru 25. I- Reflektör
II- İlk yardım çantası
III- Flaşörlü yanıp sönen, sarı ışıklı dönerli uyarı lambası

Lastik tekerlekli traktörlerde yukarıdaki teçhizattan hangilerinin bulundurulması zorunludur?

Soru 26. Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir?

Soru 27. Trafik görevlisine, ışıklı trafik işaretlerine ve diğer işaretlere uymayan sürücülere aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Soru 28. B sınıfı sürücü belgesi olan sürücü, aşağıdakilerden hangisini sürebilir?

Soru 29. Bebeklerde (0-12 ay) tek ilk yardımcı ile yapılan dış kalp masajı uygulanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 30. Aşağıdakilerden hangisi kavrama (debriyaj) balatasının sıyrılarak aşınmasına sebep olur?

Soru 31. Hangisi aracın istenilen yöne kolay ve zahmetsiz yönlendirilmesini sağlar?

Soru 32. Şekildeki araç güç aktarma organlarının adları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

Soru 33. Şekle göre 2 nolu araç sürücüsü ne yapmalıdır?

Soru 34. • Sıkıntı veya nefes darlığı
• Genellikle göğüs ortasından başlayıp kollara, boyuna, sırta ve çeneye doğru ilerleyen ve yaklaşık 5-10 dakika kadar süren ağrı hissi

Verilen bulgular kazazedede aşağıdaki durumların hangisinin olduğunu gösterir?

Soru 35. Koşulların uygun olması hâlinde sürücü kesik yol çizgileri boyunca aşağıdakilerden hangisini yapabilir?

Soru 36. I. Ambulans ekiplerince müdahaleler yapılması

II. Olay yerinde, ilk yardımcı tarafından temel yaşam desteği yapılması

III. Hastane acil servislerinde müdahale yapılması

IV. Sağlık kuruluşuna haber verilmesi

Hayat kurtarma zinciri halkalarının sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

Soru 37. Katalitik konvertör bulunan araçta hangi yakıt kullanılmalıdır?

Soru 38. Kara yollarında araç kullanan bir sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

Soru 39. Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü yol trafik işaretidir?

Soru 40. Aşağıdakilerden hangisi göğüs yaralanması olan kazazedeye uygulanmaz?

Soru 41. Aşağıdakilerden hangisinin otoyolda sürülmesi yasaktır?

Soru 42. Bak-Dinle-Hisset yönteminde "Dinle" ne anlama gelir?

Soru 43. Motor yağı kontrol edilirken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?

Soru 44. Kalp durmasına kısa süre içerisinde müdahale edilmezse dokuların oksijenlenmesi bozulur. Bu durum, öncelikle aşağıdaki organlardan hangisinde hasar oluşturur?

Soru 45. Kara yollarında kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adı nedir?

Soru 46. Araçlarında renk ve teknik değişiklik yaptıranların bunu kaç gün içinde ilgili kuruluşa bildirmesi zorunludur?

Soru 47. Bayılan hastaya ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?

Soru 48. Aşağıdakilerden hangisi enjektör arızasının bir sonucudur?

Soru 49. Aşağıdakilerden hangisi, araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermekle görevlidir?

Soru 50. Aşağıdakilerden hangisinin yapılması otomatik vitesli araç için sakıncalıdır?

Soru 51. Yürüyemeyen ya da bilinci kapalı olan kişiler için kullanılır. Bir ilk yardımcı tarafından uygulanır. İlk yardımcının bir kolu boşta olacağından merdiven ya da bir yerden rahatlıkla destek alınabilir.

Verilen bilgi, acil taşıma tekniklerinden hangisiyle ilgilidir?

Soru 52. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

Soru 53. Seyir esnasında, aracın gösterge panelinde yağlama sistemi ile ilgili şekildeki gibi bir arıza bildirimi görülüyor ise, öncelikle yapılması gereken nedir?

Soru 54. Aşağıdakilerden hangisi kazazedenin taşınmasında uyulması gereken genel kurallardandır?

Soru 55. Hangi özelliğe sahip olmayan sürücünün sabırsız, öfkeli, yorgun, stresli ve iletişim becerileri eksik bir kişi olma ihtimali daha fazladır?

Soru 56. Aşağıdakilerden hangisi ciddi yaralanmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

Soru 57. 110 km/saat hızla seyreden bir aracın, önündeki aracı takip mesafesi en az kaç metre olmalıdır?

Soru 58. Aşağıdakilerden hangisi taşıt giremez işaretidir?

Soru 59. Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece ileri yönde seyir için olduğunu bildirir?

Soru 60. Bakımı yapılmamış araçlarda, yakıt sarfiyatı artacağı gibi aracın egzozundan da daha fazla kirletici gaz çıkar. Bu durum öncelikle aşağıdakilerden hangi­sine neden olur?

Soru 61. Aşağıdakilerden hangisi deniz veya nehir kıyısında biten yolu bildirir?

Soru 62. Yutkunma, öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkinin azalması ya da yok olması ile ortaya çıkan uzun süreli bilinç kaybına ne denir?

Soru 63. Kanamanın fazla olduğu bacak yaralanmalarında,kanamayı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 64. Bir olay ya da durumda, karşımızdaki kişi hakkında herhangi bir yargıda bulunmadan önce kendimizi onun yerine koyarak olayı/ durumu onun gibi yaşamamız anlamına gelmektedir.

Yukarıdaki açıklama, trafik adabı açısından da çok ciddi bir öneme sahip olan hangi davranış özelliğine aittir?

Soru 65. Aşağıdakilerden hangisi termostatın görevidir?

Soru 66. Sağlıklı yetişkin bir kişinin dakikadaki solunum sayısı kaçtır?

Soru 67. Üzerinde teknik değişiklik yapılıp da süresi içinde bildirilmeyen araçlara, değişiklik belgelendirilip tescil kuruluşunda tescil edilinceye kadar aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Soru 68. Aşağıdakilerden hangisi yarı oturuş pozisyonuna alınarak taşınabilir?

Soru 69. Trafikte kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan, ışığın yeşile dönmesi için 1 saniye bile bekleyemeyen sürücünün bu davranışı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 70. Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, benzeri yer ve hâllerde - - - - yakılması mecburidir.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Soru 71. Soluk yoluna yabancı cisim kaçmış bir kazazedenin öksürüyor, nefes alabiliyor ve konuşabiliyor olduğunu gözlemlediniz. Bu durumda hangi tür tıkanma olduğunu düşünürsünüz?

Soru 72. Başa alınan darbe sonucu kulağından kan gelen kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Soru 73. Seyir hâlindeyken araçtan “sürekli yakıt kokusu” alınması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Soru 74. Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kazazedede görülebilecek belirtilerden biri değildir?

Soru 75. Marş motoru aşağıdaki parçalardan hangisine hareket iletir?

Soru 76. Kırığı olan ya da kırık şüphesi bulunan kazazedeye, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

Soru 77. Şekildeki resme göre hangi aracın ilk geçiş hakkı vardır?

Soru 78. Şekildeki otoyolda numaralanmış şeritlerden hangisi ayrılma (yavaşlama) şerididir?

Soru 79. Tek yönlü ve iki şeritli bir yolda trafiğin işleyişi ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

Soru 80. Aşağıdakilerden hangisi, uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücüler için söylenemez?

Soru 81. Olay ya da kaza, mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde telefon veya diğer kişiler aracılığıyla gerekli yardım kuruluşlarına haber verilmelidir. Türkiye’de ilk yardım gerektiren her durumda, telefon iletişimleri 112 acil telefon numarası üzerinden gerçekleştirilir.

Verilen bilgi, ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir?

Soru 82. Şekilde görülen geçiş üstünlüğüne sahip araçların görev hâlinde karşılaşmaları durumunda ilk geçiş hakkı hangisine aittir?

Soru 83. Aşağıdakilerden hangisi Kara Yolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?

Soru 84. Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Soru 85. Marşa basılıp motor çalıştığında aşağıdakilerden hangisinin sönmesi gerekir?

Soru 86. Kırık ve çıkık bölgesine ilk yardım olarak aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?

Soru 87. Verilen şekle göre 2 numaralı aracın hangisini yapması doğrudur?

Soru 88. Trafik denetiminde istenmesi hâlinde, sürücünün göstermek zorunda olduğu belgeler hangileridir?

Soru 89. Aşağıdakilerden hangisi kazazedede solunumun olmadığını gösteren bir belirtidir?

Soru 90. Aşağıdakilerden hangisi, solunum yolu tıkanıklığı olan bir kazazedenin tam tıkanma yaşadığını gösteren belirtilerden biri değildir?

Soru 91. Seyir hâlindeyken aracın gösterge panelinde hangisinin yanması, fren sisteminde hidrolik seviye düşüşü veya bir arıza olduğunu bildirir?

Soru 92. Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?

Soru 93. Sıkıştırılmış yakıt-hava karışımının buji ile ateşlenmesi sonucu çalışan motor hangisidir?

Soru 94. Aşağıdaki yer işaretlemelerinden hangisi bölünmüş yol başlangıcı anlamındadır?

Soru 95. Aşağıdakilerden hangisi yolun her iki yönden taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu bildirir?

Soru 96. Aşağıdakilerden hangisi yağlama sisteminin parçasıdır?

Soru 97. Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan 2 numaralı araç sürücüsü aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I. Dar bir kavisle dönmeli
II. Yayanın geçmesini beklemeli
III. Sola dönüş lambasını yakmalı
IV. İlk geçiş hakkını 1 numaralı araca vermeli

 

Soru 98. Başından yaralanan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Soru 99. Sürücüler dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

Soru 100. I- Çıkık eklem yerine oturtulmalı
II- Çıkık eklem hareket ettirilmeden tespit edilmeli
III- Çıkık bölge askıya alınarak kazazede hastaneye ulaştırılmalı

Çıkık vakalarında ilk yardım olarak yukarıdakilerden hangileri yapılmalıdır?

| 1 | 2 |
User Details