Ehliyet Sınavı Hazırlık

2022 Ekim Ayı Sınav-21 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Ekstra bir durum söz konusu değilse aşağıdakilerden hangisi en doğru suni solunum pozisyonudur?

Soru 2. Motorun silindirlerini oluşturan ana gövdeye ne ad verilir?

Soru 3. Araç lastiği değiştirilirken, aracın kriko ile kaldırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi bujinin görevidir?

Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminin elemanıdır?

Soru 6. Şekildeki araçların seyrettiği taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış her bir bölümüne ne ad verilir?


Soru 7. Araçta el freninin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8. İki yönlü karayolunda karşıya geçecek yayaların aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Soru 9. 2014 yılında trafik kazalarındaki ekonomik kayıp 24 milyar TL. olup bu miktar yatırıma ayrılan payın yüzde ellisine yakındır. Bir yılda yatırıma ayrılan pay yaklaşık 50 milyar TL'dir.

Yukarıdaki paragrafta vurgulanmaya çalışılan temel düşünce nedir?

Soru 10. Karter aşağıdakilerden hangisine depoluk eder?

Soru 11. Şekildeki araçların geçiş hakkı sırası nasıl olmalıdır?

Soru 12. İlk yardımcının insan vücudu, yapısı ve işleyişi konusunda bazı temel kavramları bilmesi, yapacağı müdahalelerde bilinçli olmasını kolaylaştırır. Buna göre kalp, kan damarları ve kan vücudumuzdaki hangi sistemi oluşturan yapılardandır?

Soru 13. Aşağıdakilerden hangisi, delici karın yaralanmalarında yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

Soru 14. Aşağıdakilerden hangisi motor yağının eksilmesine neden olur?

Soru 15. Dönel kavşakta, geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla geliştirilen sistemlerdendir?

Soru 17. Egzoz emisyon ölçümünün yapılması, araçların çevreye verdiği zararlardan hangisini önlemeye yönelik bir uygulamadır?

Soru 18. Şekildeki araç sağa dönüşü esnasında aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Soru 19. Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin solunum yollarının tıkanması durumunda ortaya çıkar?

Soru 20. Aşağıdakilerden hangisi kesik şeklindeki yaralanmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?

Soru 21. Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?

Soru 22. İnsan vücudunda bulunan damarlarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 23. Aşağıdakilerden hangisi tali yoldan kavşağa gelindiğini bildirir?

Soru 24. Tepe üstüne yakın yerde veya dönemeçte arızalanan aracın ön ve arkasından en az kaç metre uzağa yansıtıcı konulmalıdır?

Soru 25. Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?


Soru 26. Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

Soru 27. "Göğüste kuvvetli ağrı nedenleri" arasında en sık olarak görüleni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 28. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında aslî kusur sayılır?

Soru 29. Şekildeki gibi park etmiş aracın hangi tarafında duraklama yapılamaz?

Soru 30. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu veya hizmetlileri bindirmeleri, indirmeleri veya duraklamaları için yatay ve düşey işaretlerle belirlenmiş yere ne ad verilir?

Soru 31. Aşağıdakilerden hangisi aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardan biri değildir?

Soru 32. Aşağıdakilerden hangisi diferansiyelin görevlerindendir?

Soru 33. İlk yardımcı olarak bulunduğunuz güvenli olmayan olay yerinde; kazazedelerden biri başında, boynunda ve sırtında ağrı olduğunu, bacaklarını hareket ettiremediğini söylüyor, ayrıca kazazedenin burnundan ve kulağından kan geliyorsa bu kazazedeyi daha güvenli bir ortama nasıl taşırsınız?

Soru 34. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımda haberleşme ilkelerindendir?

Soru 35. Yeni yönetmeliklere göre: “D” sınıfı sürücü belgesi olan aşağıdaki araçlardan hangisini kullanabilir?

Soru 36. Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında motorda yeterli miktarda yağlama gerçekleşmez?

Soru 37. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

Soru 38. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının önlenmesinde en önemli unsurdur?

Soru 39. Araç üzerinde bir elektrikli alıcı çalışmadığında ilk bakılacak yer aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

Soru 40. Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Soru 41. Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?

Soru 42. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Soru 43. Şok pozisyonunda hastanın ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?

Soru 44. İnsan faktörünün kazalarda oynadığı rolü belirlemek ve araştırma bulgularından yola çıkarak, kazaları engelleyebilecek önlemler üretmek aşağıdakilerden hangisinin alanına girer?

Soru 45. Dört zamanlı bir motorda sıkıştırma zamanı kaçıncı zamandır?

Soru 46. Aşağıdakilerden hangisi aracın egzoz dumanının siyah renkte çıkmasına neden olur?

Soru 47. Lastik değişiminden sonra balans ayarı yapılmaması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

Soru 48. Karlı havada zincir takmaya çalışan bir sürücü, sorun yaşıyor ve yardım talep ediyorsa, bu konuda deneyimli, daha becerikli bir sürücünün o kişiye yardım etmesi daha sonra olabilecek araç kaymalarını ve trafik kazalarını önlemiş olacaktır.

Yukarıda verilen ifadeye dayanarak trafik ortamında hangi beşeri unsura atıfta bulunulmaktadır?

Soru 49. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi bir yasaklama veya sınırlama belirtir?

Soru 50. Araçta elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan devre elemanı hangisidir?

User Details