Ehliyet Sınavı Hazırlık

2022 Ekim Ayı Sınav-25 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Ülkemizde en çok bağışlanarak nakli yapılabilen doku aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2. Resimde görülen pozisyon, aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır?

Soru 3. Araç gösterge panelinde “ABS” uyarı ışığının yanması, aracın hangi sisteminde arıza olduğunu belirtir?

Soru 4. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

Soru 5. Şekildeki durumda sürücünün hangisini yapması zorunludur?

Soru 6.  I- Termostatın arızalanması

 II- Devridaim pompasının arızalanması

III- Radyatör üzerinde bulunan fan müşirinin arızalanması

Verilenlerden hangileri motorun hararet yapma sebebidir?

Soru 7. Trafikte güvenle seyahat etmek yüksek seviyede konsantrasyon gerektirir.

Buna göre, direksiyon başında iken seyir emniyetinin tehlikeye düşmemesi için, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir uygulama değildir?

Soru 8. Taşıt yolu veya park alanında kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?

Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi virajlarda çekici tekerleklerin farklı hızlarda dönmesini sağlar?

Soru 10. Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi 3. derece yanıkların bir göstergesidir?

Soru 12. Bak - Dinle - Hisset yönteminde "Bak" ne anlama gelir?

Soru 13. İlk yardımın ABC'si olarak nitelendirilen uygulamalardan "C" neyi ifade eder?

Soru 14. Haritaların sağ kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?

Soru 15. Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile aşağıdakilerden hangisi hedeflenmektedir?

Soru 16. I- İtfaiye araçları
II- Toplu taşıma araçları
III- Yaralı ve acil hasta taşıyan araçlar

Verilenlerden hangileri geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?

Soru 17. Kalp atımları alınamayan yetişkin bir insana, şekildeki gibi pozisyon verilerek yapılan dış kalp masajında, göğüs kemiğine uygulanan baskı ne kadar çökme sağlamalıdır?

Soru 18. I- Motor soğutma suyunun eksilmesi 

II- Devridaim pompası kayışının kopması

III- Radyatör üzerinde bulunan fan motorunun arızalanması

Verilenlerden hangileri motorun hararet yapma sebebidir?

Soru 19. Sağlıklı yetişkin bir kişinin dakikadaki solunum sayısı kaçtır?

Soru 20. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve aktarma organlarına güç veren hangisidir?

Soru 21. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Soru 22. Aşağıdaki hâllerin hangisinde araçların teknik muayenelerinin yaptırılması zorunludur?

Soru 23. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC' si aşamalarından değildir?

Soru 24. İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan "C" dolaşımın değerlendirilmesini ifade etmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi, dolaşımın değerlendirilmesi aşamasında ilk yardımcının yaptığı uygulamalardandır?

Soru 25. Trafik denetiminde istenmesi hâlinde, sürücünün göstermek zorunda olduğu belgeler hangileridir?

Soru 26. Şekle göre, sola dönüş yapmak isteyen  1 numaralı araç sürücü ne yapmalıdır?

Soru 27. Tek yönlü ve iki şeritli bir yolda trafiğin işleyişi ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

Soru 28. Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında, yaralının uygun şekilde tespiti yapılmadan nakli  gerçekleştirilirse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

Soru 29. Motorun soğutma sisteminde bulunan su pompasının görevi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 30. I- Kazanın yeri doğru ve açık şekilde belirtilmelidir.

II- Yaralıların genel durumları ve sayıları bildirilmelidir.

III- Çağrıyı yapan, kimlik bilgilerini ve telefon numarasını vermelidir.

Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımda haberleşme ilkelerindendir?

Soru 31. Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kazazedede görülebilecek belirtilerden biri değildir?

Soru 32. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın hedeflerinden biri değildir?

Soru 33. Yağmurlu bir günde araç sürerken kaldırımdaki yayalara su sıçratmamaya özen gösterilmesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?

Soru 34. Resimde görülen koruma başlığını, aşağıda verilenlerden hangilerinin kullanması zorunludur?

I- Motosiklet yolcuları
II- Motosiklet sürücüleri
III- Motorlu bisiklet yolcuları
IV- Motorlu bisiklet sürücüleri

Soru 35. Araç için gerekli elektriği üreten parça aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 36. 120 Km hızla giden bir otomobilin öndeki araç ile olan takip mesafesi en az kaç metre olmalıdır?

Soru 37. Sürücülerin aşağıdaki davranışlarından hangisi yanlıştır?

Soru 38. Aşağıdakilerden hangisi yolun her iki yönden taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu bildirir?

Soru 39. Rentek manevrası;

I. Solunum durması, yangın tehlikesi ve patlama gibi tehlikeli durumlarda,
II. Kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 40. Aksine bir durum yoksa, şekildeki ışıklı trafik işaret cihazına göre sürücüler ok yönündeki dönüşü ne zaman yapmalıdır?

Soru 41. Vites kutusu bakımında aşağıdakilerden hangisi kontrol edilir?

Soru 42. Monoküler (tek gözü gören) kişiler, aşağıda verilen sürücü belgesi sınıflarından hangisini almak için başvuru yapabilir?

Soru 43. Resimde görülen pozisyon, aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır?


Soru 44. Motorlu bisiklet ve motosiklette bulunan sürücü ile yolcunun koruyucu başlık ve gözlük kullanmaları konusundaki hükümlerden hangisi doğrudur?

Soru 45. Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile otobüsün karşılaşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?

Soru 46. Dizel motorun soğuk havalarda kolay çalışmasını aşağıdakilerden hangisi sağlar?

Soru 47. Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, minibüs ile kamyonun karşılaşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?

Soru 48. İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan "B" neyi ifade etmektedir?

Soru 49. Aşağıdakilerden hangisi, kazazedeye şok pozisyonu verilirken izlenmesi gereken işlem basamaklarındandır?

Soru 50. Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?

 

User Details