Ehliyet Sınavı Hazırlık

2022 Ekim Ayı Sınav-26 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?


Soru 2. Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir?

Soru 3. Şekildeki numaralanmış şeritlerden hangisi otoyollardan ayrılmak isteyen araçlar içindir?

Soru 4. Karlı ve buzlu yol kesimlerinde, araçların kaymasını önlemek amacıyla öncelikle motordan güç alan tekerleklerine, aşağıdakilerden hangisi takılır?

Soru 5. I. Yaşam bulguları ve yaranın durumunun değerlendirilmesi
II. Sıvı ve enerji kaybını önlemek için ağızdan yiyecek, içecek verilmesi
III. Göğüste saplanmış bir cisim varsa çıkartılmadan cismin etrafının temiz bezlerle desteklenerek sabitlenmesi

Verilenlerden hangileri delici göğüs yaralanmalarında yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

Soru 6. Kaza sonrasında oluşan sağlık sorunlarını en aza indirmeyi amaçlayan uygulamalara ne ad verilir?

Soru 7. I- Araç üstü tavan bagajı kullanılması
II- Tam gazdan ve ani hızlanmalardan kaçınılması
III- Tavsiye edilen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması

Verilenlerden hangilerinin yapılması araçta yakıt tasarrufu sağlar?

Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi silindir içinde sıkıştırılmış olan yakıt-hava karışımını elektrik kıvılcımı ile ateşler?

Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Trafik Kanunu’na göre sürücü olabilmenin şartlarından biri değildir?

Soru 10. Aşağıdaki işlemlerden hangisi trafiğe çıkacak araçların mevzuata uygunluğunu gösterir?

Soru 11. Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklığa ne denir?

Soru 12. Dokular üzerinde çekme etkisi ile meydana gelen yaralara ne ad verilir?

Soru 13. Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan 2 numaralı araç sürücüsü aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I. Dar bir kavisle dönmeli
II. Yayanın geçmesini beklemeli
III. Sola dönüş lambasını yakmalı
IV. İlk geçiş hakkını 1 numaralı araca vermeli

 

Soru 14. Hararet sonucu suyu eksilmiş olan radyatöre su eklemeden önce aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Soru 15. Hangi tür araçlarda emniyet kemeri bulundurulması ve kullanılması zorunlu değildir?

Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi araçta yakıt tasarrufu sağlar?

Soru 17. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahiptir?

Soru 18. Bir bebeğin bilinç durumu kontrol edilirken vücudunun hangi bölümüne yavaşça vurulur?

Soru 19. Motorda sürtünmenin azaltılarak parçaların ömrünün uzatılmasının sağlanması görevini, aşağıdakilerden hangisi üstlenir?

Soru 20. 1- Suni solunum uygulanması

2- Dolaşımın değerlendirilmesi

3- Kalp masajı uygulanması

4- Hava yolu açıklığının sağlanması

“Yeniden canlandırma” basamaklarının sıralaması hangi seçenekte doğru şekilde verilmiştir?

 

Soru 21. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?

Soru 22. Bilinci açık, kulağından kan gelen, göz çevresinde ve kulak arkasında morlukları olan kazazedeye, olay yerinde herhangi bir tehlike söz konusu değilse aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır?

Soru 23. Aşağıdakilerden hangisi, motor hareketinin tekerleklere iletilmesinde görev yapar?

Soru 24. Seyir hâlindeyken aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması derhal durmayı gerektirmez?

Soru 25. Belediye sınırları içinde, kara yolunu etkileyecek yapım çalışmalarında hangisinden izin alınması gerekir?

Soru 26. Araçta kontak anahtarının görevi nedir?

Soru 27. Aşağıdakilerden hangisinin ayarsız olması, kampanaların aşırı ısınmasına neden olur?

Soru 28. Aracın park lambalarından birinin yanıp diğerinin yanmamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 29. Araç hareket hâlindeyken, kontak kapatılmamalı veya kontak anahtarı kontaktan çıkartılmamalıdır. Buna rağmen kontak anahtarı kontaktan çıkartıldığında aşağıdakilerden hangisi olur?

Soru 30. Yerleşim yeri içindeki yollarda, aksine bir işaret yoksa, minibüs, otobüs ve kamyon için azami hız saatte kaç kilometredir?

Soru 31. Aşağıdakilerden hangisi şokun belirtilerindendir?

Soru 32. Aydınlatma sisteminde kullanılan ampuller sık sık patlıyor ise muhtemel arıza nedir?

Soru 33. Debriyaj bilyasının sık sık bozulmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 34. I. Lastik hava basınçlarının ve yakıt seviyesinin kontrol edilmesi
II. Aydınlatma ve sinyal sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi
III. Ön koltuklar, kafalıkları ve aynanın beden ölçülerine uygun olarak ayarlanması

Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır?

Soru 35. Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur?

Soru 36. Çeken ve çekilen araçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Soru 37. Yaya yolu ayrılmamış kara yolunda, taşıt yolu kenarı ile şev başı veya hendek iç üst kenarı arasında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı, zorunlu hâllerde de araçların faydalanabileceği bölüme ne denir?

Soru 38. Acil tedavi bu konuda ehliyetli kişilerce gerekli donanımla yapılan müdahale olmasına karşın ilk yardım bu konuda eğitim almış herkesin olayın olduğu yerde bulabildiği malzemeleri kullanarak yaptığı hayat kurtarıcı müdahaledir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi ilk yardım uygulaması olarak ele alınmaz?

Soru 39. Aşağıdakilerden hangisi, uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücüler için söylenemez?

Soru 40. Aşağıdakilerden hangisinin tek yönlü yollarda yapılması yasaktır?

Soru 41. Motorlu bisikletler otoyollarda asgari kaç km hızla gitmelidir?

Soru 42. Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede katedilen yola “fren mesafesi” denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

Soru 43. • Aracın hızı azaltılır.
• En sağ şeride, varsa banket üzerine geçilir.
• Araç motoru durdurulur ve dörtlü ikaz ışıkları yakılır.

Yukarıdaki uygulamalar, araç gösterge panelinde hangi uyarı ışığının yanması hâlinde yapılır?

Soru 44. Aşağıdakilerden hangisi öfkenin vücutta ortaya çıkardığı fizyolojik tepkilerden biri değildir?

Soru 45. Aşağıdakilerden hangisi sürücüden kaynaklanan trafik kazası sebebidir?

Soru 46. İstemeden hatalı bir davranış yapan bir sürücüye diğer bir sürücünün aşırı tepki göstererek haklı durumdayken haksız duruma düşmesi aşağıdakilerden hangisine sahip olmadığını gösterir?

Soru 47. Hangisi aracın istenilen yöne kolay ve zahmetsiz yönlendirilmesini sağlar?

Soru 48. Yağ pompasının pompaladığı yağı süzerek, içindeki yabancı maddeleri temizleyen yağlama sistemi parçası aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 49. Havada bulunan oksijen ile kanda bulunan karbondioksitin yer değiştirmesi işlemi, vücudumuzdaki hangi sistem sayesinde gerçekleşir?

Soru 50. Aşağıdakilerden hangisi, araç hızının gerekli şartlara uygunluğunu sağlamak için yapılması gerekenlerdendir?

User Details