Ehliyet Sınavı Hazırlık

2022 Ekim Ayı Sınav-31 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Aracın elektrik devresinde, akım yüksek olduğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2. Vites değiştirirken vites kutusundan ses geliyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi yakıt enjeksiyon sisteminin parçasıdır?

Soru 4. Motorun çalışma sıcaklığına çok geç ulaşması, aşağıdakilerden hangisinin arızalı olduğunu gösterir?

Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi frenleme esnasında fren pedalının titremesine neden olur?

Soru 6. Periyodik bakımda aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler?

Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi motorun parçasıdır?

Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri değildir?

Soru 9. Şekildeki aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangilerini yapabilir?

I- Sağa dönüş
II- Sola dönüş
III- Aynı yönde ilerleme

Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi kara yollarında yük veya yolcu taşımak amacıyla kullanılır?

Soru 11. I- Kazazede sakinleştirilir, endişeleri giderilir.
II- Kanama ciddi ise, kulağı tıkamadan temiz bezlerle kapatılır.
III- Kazazede bilinçsiz ise kanayan kulak üzerine yan yatırılır.

Kulak kanaması olan bir kazazedeye, yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

Soru 12. Bölünmüş kara yollarında geçilen araç sürücüleri, geçmek isteyen aracın geçiş işaretini aldığında ne yapmak zorundadır?

Soru 13. Aşağıdakilerden hangisi trafik suçudur?

Soru 14. Aşağıdakilerden hangisi motorun hararet yapmasına sebep olur?

Soru 15. Öndeki aracı geçmeye başlamadan önce sürücünün ilk yapması gereken nedir?

Soru 16. I- Tam gazdan kaçınmak

II- Ani hızlanmalardan kaçınmak

III- Aynı vitesle uzun zaman gitmekten kaçınmak

"Motor Alıştırma Periyodu" olarak adlandırılan rodaj döneminde, yukarıdakilerden hangilerine dikkat edilmelidir?

Soru 17. Kontrolsüz kavşaklarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

Soru 18. Aşağıdakilerden hangisi yandan rüzgâr işaretidir?

Soru 19. Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması yasaktır?

Soru 20. Motor yağı kontrol edilirken yağ seviyesi, yağ çubuğunun neresinde olmalıdır?

Soru 21. Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 22. Kırmızı ışık ile birlikte yanan sarı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?

Soru 23. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

Soru 24. I. Kural ihlallerine
II. Tehlikeli davranışlara
III. Güvenli sürücülük yeteneklerini olumlu yönde etkilemeye

Trafikte yaşanan öfke duygusu, verilenlerden hangilerine yol açabilmektedir?

Soru 25. Seyir hâlinde iken aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhâl durulması gerektiğini belirtir?

Soru 26. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Soru 27. Akünün araç üzerinden sökülmesi sırasında önce hangi kabloyu sökmek gerekir?

Soru 28. Düz yolda normal hızla seyrederken, araç bir tarafa çekme yapıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Soru 29. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarından biri değildir?

Soru 30. Araçlarda hava filtresi kirli ise aşağıdakilerden hangisi olur?

Soru 31. Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygısız araç sürmeye örnek değildir?

Soru 32. Kamyon çekici ve otobüs şoförleri araçlarına ait takograf kayıtlarını, kayıt tarihinden itibaren ne kadar süre ile araçlarında saklamak zorundadır?

Soru 33. Aşağıdaki araçlardan hangisinde ilk yardım çantası bulundurmak mecburi değildir?

Soru 34. Araç ilk yardım çantasında bulunması gereken malzemenin miktarını etkileyen, aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 35. Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?

Soru 36. Göğüsteki delici yaradan hava girmemesi için, yara aşağıdakilerden hangisi ile kapatılır?

Soru 37. Aşağıdakilerden hangisi balanssız tekerleğin araç üzerindeki etkilerinden biridir?

Soru 38. Kara yollarında seyreden araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Soru 39. I. Öz eleştiri yapabilmek
II. Risk almaya meyilli olmak
III. Trafikte diğer araç sürücülerini taciz etmek
IV. Hata yapan sürücüleri uygun bir dille uyarmak

Yukarıdakilerden hangileri güvenli sürüşü olumsuz yönde etkileyen kişilik özelliklerindendir?

Soru 40. I. Reflektör
II. İlk yardım çantası
III. Yangın söndürme cihazı

Otomobillerde yukarıda verilenlerden hangilerinin bulundurulması zorunludur?

Soru 41. Arızalanan aracı, diğer araç sürücülerinin daha iyi görmesi için aşağıdaki önlemlerden hangisinin alınması gerekir?

Soru 42. Trafik görevlisinin hangi hareketi seri bir şekilde yapması “trafiğin hızlanması” işaretidir?

Soru 43. Ticari araç şoförünün aşağıdakilerden hangisini bilmesi çevreye olumlu katkı sağlar?

Soru 44. Benzin ile çalışan bir araçta yakıt sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 45. Bir travma sonucu deri ya da mukozanın bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir?

Soru 46. Buji kablolarından biri çıkmış ise motor nasıl çalışır?

Soru 47. Kaza yerindeki araçtan, yaralının çıkarılmasında ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 48. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

Soru 49. 1- Geçiş şeridinde yeteri kadar ilerlemek

2- Sola dönüş lambası ile işaret vermek

3- Takip mesafesi kadar önceden sol şeride geçmek

4- Sağa dönüş lambası ile işaret vermek

Araç geçme ile ilgili aşağıda verilen kurallar hangi sıra ile uygulanmalıdır?

Soru 50. Karlı veya buzlu yollarda aracın hangi lastiklerine zincir takılması uygundur?

User Details