Ehliyet Sınavı Hazırlık

2022 Ekim Ayı Sınav-4 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. I. Ani hızlanmalar yapılması
II. Araç lastiklerinin eskimesi
III. Hava filtresinin değiştirilmesi

Yukarıdakilerden hangileri yakıt tüketiminin artmasına neden olur?

Soru 2. Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

Soru 3. Geçilmekte olan araç sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi kasisli yol işaretidir?

Soru 5. Ülkemizde, her yıl yaklaşık olarak beş bin kişinin hayatını kaybettiği ve bu rakamın iki katı kadar da yaralanma olayının gerçekleştiği trafik kazalarının önünün kesilmesindeki en büyük etken aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6. Aşağıdaki temel değerlerden hangisini içselleştirmiş bir sürücü, trafikte kendinden çok başkalarını düşünür ve başkalarının iyiliği için fedakârlık yapar?

Soru 7. Araçta yanmış bir sigortayı daha yüksek amperli bir sigortayla değiştirmek ya da telle sarmak aşağıdakilerden hangisine neden olabilir?

Soru 8. Bazı araçlarda kullanılan polen filtresinin görevi nedir?

Soru 9. Otobüs, kamyon, minibüs, kamyonet ve çekicilere bir yaş sonunda ve devamında kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?

Soru 10. Araçta yakıt ekonomisi için aşağıdakilerden hangisinin bakımı düzenli aralıklarla yapılmalıdır?

Soru 11. Şekildeki yol çizgisinin anlamı nedir?

Soru 12. Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?

Soru 13. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildirir?

Soru 14. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Soru 15. • Sıkıntı veya nefes darlığı
• Genellikle göğüs ortasından başlayıp kollara, boyuna, sırta ve çeneye doğru ilerleyen ve yaklaşık 5-10 dakika kadar süren ağrı hissi

Verilen bulgular kazazedede aşağıdaki durumların hangisinin olduğunu gösterir?

Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetiminde istenmesi hâlinde sürücünün göstermek zorunda olduğu belgelerdendir?

Soru 17. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında sürücünün asli kusurlu sayılacağı durumlardan biri değildir?

Soru 18. Kırığı olan ya da kırık şüphesi bulunan kazazedeye, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

Soru 19. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

Soru 20. Kazazedenin dolaşımı değerlendirilirken;

I. Bebeklerde kol atardamarından,

II. Çocuk ve yetişkinlerde şah damarından nabız alınır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 21. Aşağıdakilerden hangisi köprü yaklaşımını (sağ, sol) gösteren işarettir?

Soru 22. Sürücü belgesinin geri alınma süresi içinde araç kullandığı tespit edilenler hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?

Soru 23. Kara yollarında can ve mal güvenliği yönünden; trafik düzeninin sağlanması ve alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla çıkarılan kanun aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 24. Akü içerisindeki elektrolit seviyesi plakaların neresinde olmalıdır?

Soru 25. Aşağıdaki taşıtlardan hangisinin otoyolda sürülmesi yasaktır?

Soru 26. Çok şeritli yollarda gidişe ayrılan şeritlerden hangisi devamlı olarak işgal edilemez?

Soru 27. Kalp masajı uygulanabilmesi için kesinlikle olması gereken durum aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 28. Aşağıdakilerden hangisi aküyü şarj eden parçadır?

Soru 29. • Park probleminin artması
• Çevrenin bozulması ve kirlilik
• Yakıt tüketiminin artması ve israf
• Aracın yıpranması ve ömrünün azalması
• Trafiğin yoğunlaşması ve trafik kargaşası

Verilen sorunlara aşağıdakilerden hangisi daha fazla yol açar?

Soru 30. Egzoz gazı zehirlenmesi ile bayılan hastaya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Soru 31. Marşa basıldığında marş motoru çalışmıyor ancak korna çalışıyorsa muhtemel arıza aşağıdakilerin hangisinde olabilir?

Soru 32. Aşağıdakilerden hangisi araç geçmede uyulması gereken kurallardan biri değildir?

Soru 33. Aşağıdakilerden hangisi delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

Soru 34. Aşağıdakilerden hangisinin şehir içindeki araçlarda kullanılması yasaktır?

Soru 35. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla geliştirilen sistemlerdendir?

Soru 36. Şekle göre sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?

Soru 37. Tehlikenin olmadığı kaza yerinde, boyun yaralanması olan yaralı hangi uygulamadan sonra araçtan çıkartılır?

Soru 38. Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği uzun süreli ve derin bilinç kaybına ne denir?

Soru 39. Dizel motor kullanan bir araca yanlışlıkla benzin konulması durumunda aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygundur?

Soru 40. Aşağıdakilerden hangisi girişi olmayan yol işaretidir?

Soru 41. Bir arızadan dolayı sürülemeyen veya ışık ve fren donanımları bozulan araçlar, diğer bir araç ile en yakın bakım ve onarım yerine kadar gerekli şartlara uyulmak kaydıyla çekilebilirler.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi arızalı araç çekilirken uyulması gereken şartlardan biri değildir?

Soru 42. İlk yardım çantasında gazlı bez bulundurmanın amacı nedir?

Soru 43. Aşağıdakilerden hangisinin ilk yardım çantasında bulundurulması zorunludur?

Soru 44. Aşağıdakilerden hangisi motordaki yağın görevidir?

Soru 45. Radyatör hortumlarında çatlaklar varsa ne yapılır?

Soru 46. Aşağıdakilerden hangisi motorun parçası değildir?

Soru 47. Haritaların sol kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?

Soru 48. Seyir hâlinde iken sürekli yarım debriyaj yapılması durumunda aşağıdakilerden hangisi olur?

Soru 49. Şekildeki kavşakta sola dönüş yapacak olan 2 numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?

Soru 50. I- Önce kendi can güvenliğini sağlaması
II- Sakin, kendine güvenli ve pratik olması
III- İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olması

Verilenlerden hangileri bir ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir?

User Details