Ehliyet Sınavı Hazırlık

2022 Ekim Ayı Sınav-6 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesini kapsar. En önemli işlem olay yerinde oluşabilecek tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır.

Verilen bilgi, ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir?

Soru 2. Vantilatör kayışı aşağıdakilerden hangisine hareket iletir?

Soru 3. Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Soru 4. Suni solunum uygulamaları öncesinde yapılması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5. Aşağıdakilerin ışıksız bir kavşakta karşılaşmaları hâlinde ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?

I. İtfaiye
II. Sivil Savunma aracı
III.Özel izinle karayoluna çıkmış araç
IV. Doğru geçecek araç

Soru 6. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?

Soru 7. Motorda çalışan parçaların temizliğini hangi sistem sağlar?

Soru 8. I- Yol koşulları

II- Kullanım süresi

III- Fren borularının uzunluğu

Fren balatasının aşınmasında yukarıdakilerden hangileri etkilidir?

Soru 9. Trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün, trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranış şekli aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10. ABS fren sistemi frenleme sırasında tekerleklerin kilitlenmesini önler. Buna göre ABS fren sistemi, frenleme sırasında aşağıdakilerden hangisini artırır?

Soru 11. Aşağıdaki yerlerden hangisinde duraklama yapılması yasak değildir?

Soru 12. Şekildeki araçların görev hâli durumunda geçiş üstünlüğü sıralaması nasıl olmalıdır?

Soru 13. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC'si içinde yer almaz?

Soru 14. Seyir esnasında sürücü ve yolcuların emniyet kemeri kullanması, aşağıdakilerden hangisinin azalmasında etkili olur?

Soru 15. Trafik işaretleri ile ilgili olarak aşağıdaki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır?

Soru 16. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Soru 17. Aşağıdakilerden hangisi, kazalardaki ölümler ve sakat kalmaların en büyük nedenlerindendir?

Soru 18. Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile minibüsün karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

Soru 19. Sürücüler neden ilk yardım bilgi ve becerisine sahip olmalıdır?

Soru 20. Trafik para cezalarının tebliğ edildiği tarihten itibaren kaç gün içinde ödenerse %25 indirimden faydalanılır?

Soru 21. Kalp masajı uygulaması, aşağıdaki durumların hangisinde sonlandırılır?

Soru 22. Trafikte bulunanları uyarmak için, şekildeki aracın arkasında yanmakta olan geri vites lambalarının rengi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 23. İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin öksürme ile ağzından açık kırmızı renkte, köpüklü kan geldiğini gözlemlediniz.

Bu durumda, aşağıdaki organlardan hangisinin yaralandığını düşünürsünüz?

Soru 24. Dizel motorlu aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu bildirir?

Soru 25. Aracın ön tekerleklerinde balanssızlık varsa, bu durum aracı kullanan kişiye nasıl yansır?

Soru 26. Taşıtlardaki süspansiyon sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 27. Seyir hâlindeyken motordan “anormal sesler” gelmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Soru 28. Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarındandır?

Soru 29. Sürücü belgesi olmayanların araç kullanarak trafiğe çıktıklarının tespiti hâlinde aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Soru 30. Şekilde iki yönlü ve üç şeritli kara yolu bölümünde seyreden araçlar görülmektedir.Yol çizgilerine göre hangi numaralı araç sürücüleri hatalı sollama yapmaktadır?

Soru 31. Yağmurlu havada, sileceklerin camı yeteri kadar temiz silememesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 32. Trafik kurallarına harfiyen uyan bir sürücü için aşağıdakilerden hangisi söylenir?

Soru 33. 1- Hız azaltılır.

2- İşaret verilir.

3- Dar kavisle dönülür.

4- Sağ şeride girilir.  

Sağa dönmek isteyen sürücü aşağıdaki işlemleri hangi sıra ile yapmalıdır?

Soru 34. Bazı dış kanamalarda, yara üzerine basınç uygulamaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 35. Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybı olan bir hastanın solunum yolunu tıkayarak boğulmasına sebep olabilir?

Soru 36. Dizel motorlu aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?


Soru 37. Tabloda, kandaki alkol miktarına bağlı olarak sürücülerin kaza yapma riskindeki artışlar verilmiştir.

Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

Soru 38. I. Araç lastiği seçimi
II. Çevre ve iklim koşulları
III. Fren sistemi performansı

Verilenlerden hangileri sürüş güvenliğini etkileyen unsurlardandır?

Soru 39. Şekildeki trafik işaretlerine göre 1 numaralı araç sürücü nasıl davranmalıdır?

Soru 40. Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan "Baştan Aşağı Kontrol" basamağında yer alır?

Soru 41. B sınıfı sürücü belgesine sahip bir sürücünün kullanabileceği diğer sürücü belgesi sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 42. Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüsü, yerleşim yeri dışındaki kara yolunda saatte 60 kilometre hızla seyrederken önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?

Soru 43. Aşağıdakilerden hangisi taşıt giremez işaretidir?

Soru 44. Aksine bir işaret yoksa, yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda şekildeki araç için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?

Soru 45. Ağır hasarlı veya ölümlü trafik kazalarına karışan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

Soru 46. Solunumu duran bir insanda, aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?

Soru 47. I. Araç içinde savrulma
II. Araçtan dışarı fırlama
III. Ölüm ve yaralanmalarda artma

Verilenlerden hangileri, kaza anında emniyet kemerinin kullanılmaması sonucu meydana gelebilecek durumlardandır?

Soru 48. "Direksiyon sınavı eğitimlerinin yapıldığı alanlarda “Bu alan sürücü eğitimi alanıdır” ve eğitim araçlarında “Sürücü Adayı” yazmaktadır."

Adaylar akan trafikte eğitim görürken veya direksiyon sınavına girdiklerinde diğer sürücüler tarafından hızlı gitmediği, hatalı sürdüğü veya acemiliğin getirdiği doğal süreçlerden ötürü türlü hatalar yapmaları ve devamında diğer araç sürücüleri tarafından el ile, söz ile ya da araçlarını kırmak suretiyle yapmış oldukları davranışların sebebi aşağıdakilerden hangisi olamaz?

Soru 49. Sürücünün trafik ortamında yaptığı davranışlardan hangisi, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?

Soru 50. Bir aracın güvenle taşıyabileceği, en çok yük ağırlığına veya yolcu ve hizmetli sayısına ne denir?

User Details