Ehliyet Sınavı Hazırlık

2022 Eylül Ayı Sınav-3 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafik adabına sahip bir sürücü için uygundur?

Soru 2. Seyir esnasında sürücü ve yolcuların emniyet kemeri kullanması, aşağıdakilerden hangisinin azalmasında etkili olur?

Soru 3. Trafik görevlisinin hangi hareketi sürücüler için "sağa yanaş ve dur" talimatını içerir?

Soru 4. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

Soru 5. Suçun işlendiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde; 0,50 promilin üzerinde alkollü olduğu ikinci defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?

Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi, durmuş olan dolaşım ve solunum sistemini yeniden çalışır hâle getirmek için uygulanan yöntemler bütünüdür?

Soru 7. Marş yapıldığında gösterge ışıkları yanıyor ancak marş motoru dönmüyorsa problem aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Soru 8. El bileği ile dirsek arasında meydana gelen büyük bir dış kanamayı durdurmak için aşağıdakilerden hangisinin uygulanması doğrudur?

Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi, araç geçmede uyulması gereken kurallardan biri değildir?

Soru 10. • İlk yardımcı sol kolu ile omzundan tutarak kazazedeyi oturur duruma getirir.

• Çömelerek sağ kolunu kazazedenin bacaklarının arasından geçirir.

• Kazazedenin vücudunu sağ omzuna alır.

• Sol el ile kazazedenin sağ elini tutar, ağırlığı dizlerine vererek kalkar.

• Kazazedenin önde boşta kalan bileğini kavrayarak kazazedeyi hızla olay yerinden uzaklaştırır.

Yukarıda uygulama basamakları verilen acil taşıma tekniği hangisidir?

Soru 11. Şekildeki yol çizgileri aşağıdakilerden hangisini bildirmez?

Soru 12. Kavrama (debriyaj) sistemi, aracın neresinde bulunur?

Soru 13. Tehlikeli madde taşıyan araçların, boş olarak seyretmesi sırasındaki azamî hızı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 14. Aşağıdakilerden hangisi kazazedede solunumun olmadığını gösteren bir belirtidir?

Soru 15. Trafik kazasına karışan kişilerin tümü, yetkililerin gelmesini gerekli görmez ve anlaşırlarsa, durumu aralarında yazılı olarak tespit etmek suretiyle olay yerinden ayrılabilirler. Yukarıdaki ifade hangi tür kazalarda geçerlidir?

Soru 16. Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa dıştan uygulanacak atelin boyu ne kadar olmalıdır?

Soru 17. Akaryakıt istasyonundan yola çıkmak isteyen şekildeki 2 numaralı araç sürücüsü ne yapmalıdır?

Soru 18. Seyir hâlindeyken araçtan "sürekli yakıt kokusu" alınması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Soru 19. Araçların güvenli bir şekilde yavaşlamasını, durmasını ve sabitlenmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 20. Aşağıdakilerden hangisi koma halinin nedenlerinden değildir?

Soru 21. Beyne giden kan akışının azalması sonucu kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne denir?

Soru 22. Araçlarda emniyet kemeri kullanılmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 23. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sayılır?

Soru 24. Motor çalışır durumda iken marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

Soru 25. Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisi ile aynı anlamı taşır?

Soru 26. Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Soru 27. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemenin anlamı nedir?

Soru 28. Aşağıdakilerden hangisine koltuk ferdi kaza sigortası yaptırılması zorunludur?

Soru 29. I. Sis ışıklarının; sis, kar, şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâller dışında kullanılması yasaktır.
II. Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hâllerde, uzun hüzmeli farların yakılması yasaktır.

Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 30. Hangisi yakıt sistemi elemanıdır?

Soru 31. Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin anlamı nedir?

 

Soru 32. 2013-2014 yılları itibariyle ülkemizde meydana gelen trafik kazalarındaki kusur oranları tabloda verilmiştir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına en fazla neden olmuştur?

Soru 33. Kanın vücuttaki görevleriyle ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?

Soru 34. I. Lastik hava basınçlarının ve yakıt seviyesinin kontrol edilmesi
II. Aydınlatma ve sinyal sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi
III. Ön koltuklar, kafalıkları ve aynanın beden ölçülerine uygun olarak ayarlanması

Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır?

Soru 35. Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranışlardandır?

Soru 36. Aracın hangi sistemindeki kaçak, akünün kendiliğinden boşalmasına neden olur?

Soru 37. Araç üzerinde bir elektrikli alıcı çalışmadığında ilk bakılacak yer aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

Soru 38. Aşağıdakilerden hangisi aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardan biri değildir?

Soru 39. Aşağıdakilerden hangisi vücudun tamamında faaliyet gösterir?

Soru 40. Şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında, sarı ve kırmızı ışığın birlikte yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?

Soru 41. Kara yollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili olarak, kazaya karışan veya olay yerinden geçmekte olan sürücünün yasal sorumluluğu nedir?

Soru 42. Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsünün yaptığı, öndeki aracı geçme kuralına aykırıdır?

Soru 43. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

Soru 44. Aşağıdakilerden hangisi kırık, çıkık ve burkulmaların tespiti sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardandır?

Soru 45. Trafik kazası, sadece maddi hasarlı bile olsa yaşanması hiç istenmeyen ve kazaya karışan sürücüleri psikolojik olarak olumsuz etkileyen bir durumdur.

Buna göre kaza sonrası tarafların birbirine hangi şekilde davranması hâlinde meydana gelen kaza ile ilgili sorunlar daha kısa sürede çözülecektir?

Soru 46. • Trafik işaretiyle yasaklanmış olan yerlerde

• Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 5 metre mesafe içinde

• Yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına 5 metre mesafe içinde

Belirtilen yerlerde aşağıdakilerden hangisi yasaktır?

Soru 47. Trafik kazasına karışan sürücü yaralanmamış ise aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

Soru 48. Zorunlu hâller dışında otoyollarda motorlu araçların asgari (en az) hız sınırı saatte   kaç km’dir?

Soru 49. Yutkunma, öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkinin azalması ya da yok olması ile ortaya çıkan uzun süreli bilinç kaybına ne denir?

Soru 50. "Bir ülkeyi tanımak istiyorsanız, o ülkede insanların nasıl öldüğüne bakın."

Yukarıdaki ifadeyi trafik adabı açısından ele alırsak aşağıdakilerden hangisinin önemi ortaya çıkar?

User Details