Ehliyet Sınavı Hazırlık

2023 Eylül Ayı Sınav-20 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Sürücü belgesinin geri alınma süresi içinde araç kullandığı tespit edilenler hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?

Soru 2. • Solunum yolu açık tutulur.
• Solunum ve dolaşım desteklenir.

Yukarıda verilenlerin kazazedeye uygulanmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3. Şekle göre, en soldaki şeridi sürekli işgal eden sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Soru 4. Şekildeki durumda sürücünün hangisini yapması zorunludur?

Soru 5. Öndeki aracı geçme ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 6. I- Yara içi kurcalanır.
II- Saplanan yabancı cisim çıkarılmaz.
III- Yaranın üzeri kapatılarak tıbbi yardım istenir.

Yukarıdakilerden hangileri, ciddi yaralanmalarda yapılması gereken doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

Soru 7. Kara yollarında hareket halinde bulunan her araç çıkardığı gürültü, egzoz gazı, yağ ve yakıt sızıntısı ile çevreyi kirletici bir faktördür. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması, araçların çevre üzerindeki olumsuz etkisini en aza indirir?

Soru 8. Radyatördeki su miktarının azalması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi, araç kullanırken öfke duygusuna kapılan bir sürücünün kendisini sakinleştirmek için uygulaması gereken yöntemlerden biri değildir?

Soru 10. Trafik görevlisine, ışıklı trafik işaretlerine ve diğer işaretlere uymayan sürücülere aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Soru 11. I- İşaret vermeden şerit değiştirmeleri
II- Kavşaklara yaklaşırken hızlarını azaltmaları
III- İşaret verdiği anda aniden şerit değiştirmeleri

Yukarıdakilerden hangilerini sürücülerin yapması yasaktır?

Soru 12. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 13. Aşağıdakilerden hangisi motordaki yağın görevidir?

Soru 14. Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan hastada boyun travması yoksa, verilecek en uygun baş pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 15. Aşağıdaki taşıtlardan hangisinin otoyolda sürülmesi yasaktır?

Soru 16. İçten yanmalı motorlar hangi enerjiyi mekanik enerjiye dönüştürür?

Soru 17. Aşağıdakilerden hangisi motor ömrünü etkileyen en önemli faktördür?

Soru 18. Aşağıdakilerden hangisi yakıt içerisindeki yabancı maddeleri temizleyen elemandır?

Soru 19. Kaza sonucu vücudun hangi kısımlarında çıkık görülebilir?

Soru 20. İlk yardımcı, kaza yapan aracın içerisinden yaralıları çıkarmadan önce aşağıdakilerden hangisine özellikle dikkat etmelidir?

Soru 21. Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda otomobiller için azami hız saatte kaç kilometredir?

Soru 22. Temiz kireçsiz su ile donmayı ve korozyonu önleyici antifriz karışımından oluşan sıvıya ne ad verilir?

Soru 23. Aşağıdakilerden hangisi, şok durumundaki kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

Soru 24. Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?

Soru 25. Şekildeki gibi cisim batması durumunda ilk yardım olarak aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?

 

Soru 26. Araçlarda ilk yardım çantası bulundurulması konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 27. Aşağıdaki hâllerin hangisinde araçların teknik muayenelerinin yaptırılması zorunludur?

Soru 28. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen güç aktarma organının adı nedir?

Soru 29. Resimde görülen seyir hâlindeki aracın arkasındaki kırmızı lambaların yanması, trafikteki diğer sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Soru 30. Şekildeki gibi sağa dönüş yapmak isteyen sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Soru 31. Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?

Soru 32. Araçlarda ilk yardım çantası bulundurulmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 33. Aşağıdakilerden hangisi motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesi azaltır?

Soru 34. Motor soğutma suyu sıcaklığını sürücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 35. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?

Soru 36. Aracın farlarında arıza giderme veya far değişimi yapıldıktan sonra hangi ayarın yapılması gerekir?

Soru 37. Su soğutmalı motorlarda, soğutma sistemi parçası aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 38. Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, emniyet kemerinin takılı olmadığını bildirir?

Soru 39. İstemeden hatalı bir davranış yapan bir sürücüye diğer bir sürücünün aşırı tepki göstererek haklı durumdayken haksız duruma düşmesi aşağıdakilerden hangisine sahip olmadığını gösterir?

Soru 40. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

Soru 41. Aşağıdaki yakıtlardan hangisini kullanan araçların kapalı otoparka kabul edilmesi yasaktır?

Soru 42. Şekildeki aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangilerini yapabilir?

I- Sağa dönüş
II- Sola dönüş
III- Aynı yönde ilerleme

Soru 43. Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında, yaralının uygun şekilde tespiti yapılmadan nakli  gerçekleştirilirse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

Soru 44. Karayolunun sağına ve soluna koyulan trafik işaretinin anlamı nedir?

Soru 45. Kavrama (debriyaj) sistemi, aracın neresinde bulunur?

Soru 46. I. Ambulansa eskortluk yapmak
II. Taşıt yolu üzerinde yer açmak
III. Bir kavşakta ise kavşağı derhal boşaltmak

Geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur veya görülür işaretini alan araç sürücüsü, yukarıda verilenlerden hangilerini yapmak zorundadır?

Soru 47. Okul taşıtının arkasındaki “DUR” işaretinin yandığını gören sürücüler nasıl hareket etmelidir?

Soru 48. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen sistemin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 49. Bir olay ya da durumda, karşımızdaki kişi hakkında herhangi bir yargıda bulunmadan önce kendimizi onun yerine koyarak olayı/ durumu onun gibi yaşamamız anlamına gelmektedir.

Yukarıdaki açıklama, trafik adabı açısından da çok ciddi bir öneme sahip olan hangi davranış özelliğine aittir?

Soru 50. Okul taşıtlarında, öğrencilerin kolayca yetişebileceği camlar ve pencereler nasıl olmalıdır?

User Details