Ehliyet Sınavı Hazırlık

2023 Eylül Ayı Sınav-4 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Tıbbi yardım istenirken aşağıdakilerden hangisinin bildirilmesi gereksizdir?

Soru 2. Şekildeki gibi devamlı çizgi bulunan kara yolu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 

Soru 3. Trafik sıkışıklığından dolayı aracıyla sürekli dur-kalk yapan ve bu durumdan bunalan bir sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

Soru 4. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini yasaklar?

Soru 5. 2918 sayılı trafik kanununa göre ilk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup da yeniden sürücü belgesi alanlar, belgenin alındığı tarihten itibaren kaç yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilir?

Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi bir insana yakışmayan tavırlara örnektir?

Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi, yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kurallarından biri değildir?

Soru 8. Seyir esnasında aracın gösterge panelinde yağlama sistemi ile ilgili şekildeki gibi bir arıza bildirimi görüldüğünde öncelikle yapılması gereken nedir?

Soru 9. Ağır hasarlı veya ölümlü trafik kazalarına karışan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi, duraklanan veya park edilen yerden çıkan araç sürücüsünün uyması gereken kurallardan biri değildir?

Soru 11. Aşağıdaki araçların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?

Soru 12. Yürüyemeyen ya da bilinci kapalı olan kişiler için kullanılır. Bir ilk yardımcı tarafından uygulanır. İlk yardımcının bir kolu boşta olacağından merdiven ya da bir yerden rahatlıkla destek alınabilir.

Verilen bilgi, acil taşıma tekniklerinden hangisiyle ilgilidir?

Soru 13. Sürükleme yöntemleri;

I. Çok kilolu ve iri yarı kişilerin taşınmasında,
II. Kazazedelerin dar, basık ve geçiş güçlüğü olan bir yerden çıkarılmasında kullanılır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 14. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının topluma verdiği zararlardan biri değildir?

Soru 15. Aşağıdakilerden hangisinin yarı oturuş veya oturuş pozisyonunda taşınması sakıncalıdır?

Soru 16. Katalitik konvertör bulunan araçta hangi yakıt kullanılmalıdır?

Soru 17. Şekildeki kamyon sürücüsü alt geçitten geçerken aşağıdakilerden hangisini dikkate almalıdır?

Soru 18. Aşağıdakilerden hangisi frenleme esnasında fren pedalının titremesine neden olur?

Soru 19. Kaza yerine ulaşan ilk yardımcının öncelikle yapması gereken nedir?

Soru 20. Kara Yolları Trafik Yönetmeliğine göre gerekli hâllerde kamyon, kamyonet, römork ve yarı römorklarla yolcu taşınabilir.

Aşağıdakilerden hangisi bu araçlarla yolcu taşınabilmesi için yerine getirilmesi gereken şartlardan biri değildir?

Soru 21. Kara yolunda, motorlu veya motorsuz bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişiye ne ad verilir?

Soru 22. I- Daha dikkatli olmaları

II- Trafik kurallarına uymaları

III- Araç bakımlarını düzenli olarak yaptırmaları

Ülkemizde uzun süreli tatiller öncesinde ve sonrasında ölümcül trafik kazalarında ciddi artışlar görülmektedir. Bu durumda sürücülerin aşağıdaki davranışlarından hangileri kazaları azaltır? 

Soru 23. Aşağıdakilerden hangisi, durmuş olan dolaşım ve solunum sistemini yeniden çalışır hâle getirmek için uygulanan yöntemler bütünüdür?

Soru 24. Trafikte aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen sürücünün, ışık yeşile döndüğünde karşıya geçmek için yolu neredeyse yarılamış bir yayanın geçişini tamamlamasını beklemesi, bu sürücünün hangi davranış özelliğine sahip olduğunu gösterir?

Soru 25. Aşağıdakilerden hangisi su soğutmalı motorun soğutma sistemi parçasıdır?

Soru 26. Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihaz ve personel bulunan ve teknik kontrolü yapılan yerlere ne ad verilir?

Soru 27. Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulaması ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

Soru 28. Aşağıdakilerden hangisi araçlar için duraklamayı ifade eder?

Soru 29. Aşağıdakilerden hangisi sürücüye uygun davranışlardandır?

Soru 30. Akünün araç üzerinden sökülmesi sırasında önce hangi kabloyu sökmek gerekir?

Soru 31. Aşağıdakilerden hangisi iç kanama belirtilerinden değildir?

Soru 32. Aşağıdakilerden hangisi, kaza sonrası güvenli bir ortamın oluşturulması için yapılması gereken uygulamalardandır?

Soru 33. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?

Soru 34. Araçta yanmış bir sigortayı daha yüksek amperli bir sigortayla değiştirmek ya da telle sarmak aşağıdakilerden hangisine neden olabilir?

Soru 35. Tek yönlü ve iki şeritli bir yolda trafiğin işleyişi ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

Soru 36. Aşağıdakilerden hangisinin tek yönlü yollarda yapılması yasaktır?

Soru 37. Araçlardaki egzoz susturucusu için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 38. Hangi durumdaki kazazedeye göğüs kemiği 4-5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?

Soru 39. Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı artırır?

Soru 40. "Düşene sırtın dönen korksun,bir gün kendi düştüğünde, kimse ona elini uzatmayacaktır."(Sadi, Orkide)

Yukarıdaki ifadede trafik adabının hangi yönü üzerine söylenmiş olabilir?

Soru 41. Sürücüler, geceleri yakın ilerisi görülmeyen kavşak, dönemeç ve tepe üstlerine yaklaşırken gelişlerini nasıl haber vermek zorundadır?

Soru 42. Aşağıdakilerden hangisi kesik şeklindeki yaralanmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?

Soru 43. Araçlarda aynı dingile bağlı tekerleklerden kara yolu yapısına aktarılan ağırlığa ne denir?

Soru 44. Sürücüler dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

Soru 45. Baş ve yüzdeki ağır kanamalarda, aşağıdaki bası noktalarından hangisine basınç uygulanır?

Soru 46. Araçlarda rot ayarının yapılma sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 47. Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsünün yaptığı, öndeki aracı geçme kuralına aykırıdır?

Soru 48. Belediye sınırları içinde, kara yolunu etkileyecek yapım çalışmalarında hangisinden izin alınması gerekir?

Soru 49. Şoka girmiş bir kazazedede kanın, beyin ve hayati organlara taşınmasını sağlamak amacıyla yapılan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 50. Şekildeki karşılaşmada araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

User Details