Ehliyet Sınavı Hazırlık

2023 Haziran Ayı Sınav-1 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. I. Sıkan giysiler gevşetilir.

II. Sırtüstü yatırılarak ayakları 45 cm kaldırılır.

III. Kusma varsa mide içeriğini yutması için yarı oturur pozisyonda tutulur.

IV. Solunum yolu açıklığı kontrol edilir ve açıklığın korunması sağlanır.

Yukarıdakilerden hangileri bayılmış olan bir kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

Soru 2. Marş motoru aşağıdaki parçalardan hangisine hareket iletir?

Soru 3. Suni solunum uygulamaları öncesinde yapılması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4. İç kanamalar, kazazedeyi şok ve ölüme götürecek kadar kan kaybına neden olabilir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi iç kanama yaşayan bir kazazedede kan kaybına bağlı olarak gelişen genel belirtilerden biri değildir?

Soru 5. Burkulmalarda uygulanacak ilk yardımla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 6. Lastik değişiminden sonra balans ayarı yapılmaması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

Soru 7. “Emme zamanında silindire alınan temiz hava sıkıştırılır ve basıncı artar. Kızgın havanın üstüne yakıt püskürtülür ve yanma işlemi başlar.”

Verilen çalışma prensibi aşağıdaki motor tiplerinden hangisine aittir?

Soru 8. Yağmurlu bir günde araç sürerken kaldırımdaki yayalara su sıçratmamaya özen gösterilmesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?

Soru 9. Aşağıdaki özelliklerden hangisi ilk yardımcıda mutlaka bulunmalıdır?

Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi bölünmüş kara yoludur?

 

Soru 11. I. Yüklerin üzerine yolcu bindirilmesi

II. Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması

III. Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması

Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması zorunludur?

Soru 12. Aşağıdaki yerlerin hangisinde duraklama yapılması yasak değildir?

Soru 13. Şekildeki trafik işaretinin bulunduğu yola aşağıdaki taşıtlardan hangisi girebilir?

Soru 14. Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda otomobiller için azami hız saatte kaç kilometredir?

Soru 15. Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda, kazazedelerin durumu değerlendirilir ve öncelikli müdahale edilecekler belirlenir. Buna göre en son müdahale edilmesi gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi, kazazedeye şok pozisyonu verilirken izlenmesi gereken işlem basamaklarındandır?

Soru 17. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme sisteminin görevidir?

Soru 18. Bir kavşak yakınında kara yolu taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan, kavşak alanı dışında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış olan kara yolu kısmına ne ad verilir?

Soru 19. Aşağıdakilerden hangisi aküyü şarj eden parçadır?

Soru 20. Belli bir görevi yapan farklı dokuların bir araya gelmesiyle oluşan vücut birimine ne ad verilir?

Soru 21. İnsan vücudunda bulunan damarlarla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 22. • Park probleminin artması
• Çevrenin bozulması ve kirlilik
• Yakıt tüketiminin artması ve israf
• Aracın yıpranması ve ömrünün azalması
• Trafiğin yoğunlaşması ve trafik kargaşası

Verilen sorunlara aşağıdakilerden hangisi daha fazla yol açar?

Soru 23. Delici karın yaralanması olan bir kazazedenin bilinci yerinde ise verilecek pozisyon nasıl olmalıdır?

Soru 24. Satın alınan veya gümrükten çekilen aracın yeni tescilinin yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?

Soru 25. Burun kanaması olan kazazedeye hangi pozisyonu vermek gerekir?

Soru 26. Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?

Soru 27. Havada bulunan oksijen ile kanda bulunan karbondioksitin yer değiştirmesi işlemi, vücudumuzdaki hangi sistem sayesinde gerçekleşir?

Soru 28. Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminin elemanıdır?

Soru 29. Trafikte bulunanları uyarmak için, şekildeki aracın arkasında yanmakta olan geri vites lambalarının rengi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 30. Verilen şekle göre 2 numaralı aracın hangisini yapması doğrudur?

Soru 31. Şekildeki aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangilerini yapabilir?

I- Sağa dönüş
II- Sola dönüş
III- Aynı yönde ilerleme

Soru 32. Aksine bir durum yoksa, yol çizgileri ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerde geçiş önceliği aşağıdakilerden hangisine aittir?

Soru 33. Araçların yüklü veya yüksüz olarak kara yolunda güvenli seyirlerini temin amacı ile uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülere ne denir?

Soru 34. "Bir ülkeyi tanımak istiyorsanız, o ülkede insanların nasıl öldüğüne bakın."

Yukarıdaki ifadeyi trafik adabı açısından ele alırsak aşağıdakilerden hangisinin önemi ortaya çıkar?

Soru 35. Taşıtla ilgili sistemlerin çalışma durumlarını bildiren ışıklı, sesli veya ibreli uyarıcıların toplandığı bölüme ne ad verilir?

Soru 36. Karşıdan gelen araçla karşılaşıldığında uzağı gösteren ışıkların yerine hangisi yakılmalıdır?

Soru 37. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?

Soru 38. Kaza yerinden tıbbi yardım istenirken aşağıdakilerden hangisinin bildirilmesine gerek yoktur?

Soru 39. Şekildeki araç sağa dönüşü esnasında aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Soru 40. Aşağıdakilerin hangisinde kırık olduğunda atelle tespit uygulaması yapılmaz?

Soru 41. Aşağıdakilerden hangisi balanssız tekerleğin araç üzerindeki etkilerinden biridir?

Soru 42. Aşağıdakilerden hangisi trafik polisinin sorumluluklarından biri değildir?

Soru 43. Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsünün yaptığı, öndeki aracı geçme kuralına aykırıdır?

Soru 44. Seyir hâlindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Soru 45. Araç lastiği değiştirilirken, aracın kriko ile kaldırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Soru 46. Eğimli iki yönlü dar yollarda karşılaşan araç sürücüleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 47. I. Motosiklet

II. Elektrikli bisiklet

III. Lastik tekerlekli traktör

IV. Üç tekerlekli yük motosikleti

Yukarıdaki taşıtlardan hangilerinin sürülmesi sırasında koruma başlığı takılması mecburidir?

Soru 48. Aşağıdakilerden hangisi lastiklerin orta kısmından aşınmasına yol açar?

Soru 49. Aşağıdakilerden hangisi girişi olmayan yol işaretidir?

Soru 50. Şekildeki trafik işaretlerine göre 1 numaralı araç sürücü nasıl davranmalıdır?

User Details