Ehliyet Sınavı Hazırlık

2023 Haziran Ayı Sınav-29 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi bujinin görevidir?

Soru 2. Saatte 80 kilometre hızla seyreden sürücü, önündeki aracı kaç metreden takip etmelidir?

Soru 3. I. Azami yüklü ağırlığın %20’den fazla aşılması hâlinde, yükü uygun hâle getirilinceye kadar araç trafikten men edilir.
II. Taşıma sınırı üstünde yolcu alınması durumunda bütün sorumluluk ve giderler işletenine ait olmak üzere yolcuların en yakın yerleşim biriminde indirilmesi sağlanır.

Verilen bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 4. Şekildeki devamlı yol çizgisi, sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Soru 5. Yangın söndürme cihazı aracın neresinde bulunmalıdır?

Soru 6. Şoka girmiş bir kazazedede kanın, beyin ve hayati organlara taşınmasını sağlamak amacıyla yapılan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7. 1. Işıklı trafik işaret cihazı

2. Trafik levhası ve yer işaretlemeleri

3. Trafik görevlisi

Yukarıda verilenlerin bir kavşakta bulunması hâlinde, sürücülerin bunlara uymadaki öncelik sıralaması nasıl olmalıdır?

Soru 8. Omurga zedelenmesi olan yaralıyı oturtmadan ve hareket ettirmeden sağlık kuruluşuna ulaştırmaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9. Resimdeki taşıtın bulunduğu kara yoluna ne ad verilir?

Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi taşıt giremez işaretidir?

Soru 11. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi uzunluk anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

Soru 12. Akan trafikte, trafik görevlisinin hangi hareketi daha önce açık olan yolun kapanacağı, kapalı olan yolun ise açılacağı anlamındadır?

Soru 13. Aşağıdakilerden hangisi sürücüden kaynaklanan trafik kazası sebebidir?

Soru 14. Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Soru 15. Aşağıdakilerden hangisi kalp spazmında görülen ağrının özelliklerindendir?

Soru 16. Düz yolda normal hızla seyrederken, araç bir tarafa çekme yapıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Soru 17. Aşağıdakilerden hangisi silindir kapağının görevlerindendir?

Soru 18. Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Soru 19. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında araçtan kaynaklanan kusurdur?

Soru 20. Aşağıdakilerden hangisi motorun parçası değildir?

Soru 21. 70 km/saatlik hızla, arka arkaya seyreden iki araç arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?

Soru 22. Şekilde verilen pozisyonun adı nedir?

Soru 23. Şekildeki gibi cisim batması durumunda ilk yardım olarak aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?

 

Soru 24. Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamalarına ait bir özelliktir?

Soru 25. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yolun taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu bildirir?

Soru 26. Aşağıdakilerden hangisi otoyolda yapılabilecek davranışlardandır?

Soru 27. Bilinci kapalı, solunumu ve dolaşımı olmayan kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araç içinden çıkarılması için aşağıdaki tekniklerden hangisi kullanılmalıdır?

Soru 28. Sürücü belgesi olmayanların araç kullanarak trafiğe çıktıklarının tespiti hâlinde aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Soru 29. Şah damarına bası uygulanması aşağıdaki bölge kanamalarından hangisinde yapılır?

Soru 30. I- Yara içi kurcalanır.
II- Saplanan yabancı cisim çıkarılmaz.
III- Yaranın üzeri kapatılarak tıbbi yardım istenir.

Yukarıdakilerden hangileri, ciddi yaralanmalarda yapılması gereken doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

Soru 31. Araçların durma ve duraklaması gereken hâller dışında bırakılması için ayrılan açık veya kapalı alana ne denir?

Soru 32. Sürücüler dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

Soru 33. Dinlenme hâlindeki sağlıklı yetişkin bir insan, ortalama olarak dakikada kaç defa nefes alıp verir?

Soru 34. Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?

Soru 35. Kemikler, eklemler ve kaslar vücudumuzun hangi sistemini oluşturan yapılardandır?

Soru 36. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahiptir?

Soru 37. Aşağıdakilerden hangisi, aracın sağa veya sola dönüşünde etraftaki diğer araçları ikaz etmek amacıyla kullanılır?

Soru 38. Sola dönüş yapacak olan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Soru 39. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

Soru 40. Akünün iki kutup başına, aynı anda madeni bir parça dokundurulursa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

Soru 41. Aracın lastikleri ne zaman kontrol edilir?

Soru 42. Belirli araçların, can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartıyla, görev sırasında trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamaları durumuna ne denir?

Soru 43. Aşağıdakilerden hangisi trafik bilgi işaretlerindendir?

Soru 44. Aşağıdakilerden hangisi gözlük veya lens kullanarak görme yeterliliğine sahip olan sürücüler için doğrudur?

Soru 45. I- Kazanın yeri doğru ve açık şekilde belirtilmelidir.

II- Yaralıların genel durumları ve sayıları bildirilmelidir.

III- Çağrıyı yapan, kimlik bilgilerini ve telefon numarasını vermelidir.

Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımda haberleşme ilkelerindendir?

Soru 46. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve aktarma organlarına güç veren hangisidir?

Soru 47. Aşağıdakilerden hangisi termostatın görevidir?

Soru 48. Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde akü şarj ikaz ışığı yanıyorsa muhtemel arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir?

Soru 49. Dizel motorlu aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu bildirir?

Soru 50. Motorlu araçlarda eski ve aşınmış lastiklerin kullanılması, aşağıdakilerden hangisine sebep olur?

User Details