Ehliyet Sınavı Hazırlık

2022 Kasım Ayı Sınav-16 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?

Soru 3. Sürücünün aracını hareket ettirmesiyle birlikte trafikteki diğer yol kullanıcıları ile iletişimi başlar ve aracını park edinceye kadar da bu iletişim sürer.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafikte olumlu yönde iletişim kurma becerisine örnektir?

Soru 4. Demir yolu (hemzemin) geçidinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Soru 5. Kaza geçirmiş araç içindeki yaralılara, herhangi bir yangın ihtimaline karşı yapılması gereken ilk işlem aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6. Aşağıdaki işlemlerden hangisi trafiğe çıkacak araçların mevzuata uygunluğunu gösterir?

Soru 7. Aracın farlarından biri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Soru 8. Vites kutusu bakımında aşağıdakilerden hangisi kontrol edilir?

Soru 9. Yaya yolu ayrılmamış kara yolunda, taşıt yolu kenarı ile şev başı veya hendek iç üst kenarı arasında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı, zorunlu hâllerde de araçların faydalanabileceği bölüme ne denir?

Soru 10. Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklığa ne denir?

Soru 11. Kalp, vücudumuzda bulunan hangi sisteme ait bir organdır?

Soru 12. I. Yüksek devirde araç kullanılması

II. Ani hızlanma ve yavaşlamalar yapılması

III. Araca uygun ebatta lastikler kullanılması

IV. Araç bakımlarının zamanında yaptırılması

Yukarıdakilerden hangileri yakıt tüketiminin artmasına neden olur?

Soru 13. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 14. Araç için gerekli elektriği üreten parça aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 15. Bayılan hastaya ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?

Soru 16. Aşağıdakilerden hangisinin kendiliğinden oluşmuş burun kanamalarında yapılması yanlıştır?

Soru 17. Aşağıdakilerden hangisi, yüksek ateş nedeniyle oluşan havalede yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

Soru 18. Taşıtlardaki süspansiyon sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 19. Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamına göre yurt içi (eşya, kargo vs.) taşıma yapan sürücülerin mesleki yeterlilik belgesinin türü hangisindeki gibi olmalıdır?

Soru 20. • Görev hâlinde iken geçiş üstünlüğü hakkına sahiptir.

• Görev hâli dışında geçiş üstünlüğü işaretini ve hakkını kullanması yasaktır.

• Hizmetin yerine getirilmesini sağlamak amacına uygun olması şartıyla, Kara Yolları Trafik Kanunu ve bu Yönetmelikte gösterilen trafik kısıtlamalarına ve yasaklarına bağlı değildir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi sürülmelerine ilişkin esas ve kuralları verilen araçlardandır?

Soru 21. Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir?

Soru 22. I. Aşırı sıvı kaybı
II. Kalp ritim bozuklukları
III. Başa şiddetli darbe alınması

Yukarıdaki durumların hangilerinde şok tablosu görülebilir?

Soru 23. Aşağıdakilerden hangisi motorun hareketinin tekerleklere iletilmesinde görev yapar?

Soru 24. Atardamar kanamalarında, kısa zamanda çok kan kaybetmemek için kanayan yer üzerine veya kanayan yere yakın bir üst atardamar bölgesine basınç uygulanır. Buna göre,
I. Boyun
II. Koltuk altı
III. Köprücük kemiği üzeri
verilenlerden hangileri vücutta bu amaç için belirlenmiş basınç uygulama noktalarındandır?

Soru 25. Direksiyon döndürme kuvvetini azaltarak sürücüye daha kolay bir şekilde aracı yönlendirme imkânı veren sistem aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 26. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

Soru 27. I. Sürülen taşıtın cinsine uygun olması
II. Yetkililerin istemesi hâlinde gösterilmesi
III. Taşıt sürerken sürücünün yanında bulundurması

Motorlu taşıt sürücü belgesiyle ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri zorunludur?

Soru 28. Omurga kırığı olan yaralılara aşağıdaki uygulamalardan hangisi kesinlikle yapılmaz?

Soru 29. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki mavi renkli ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisi devrede iken yanar?

Soru 30. I- Araç üstü tavan bagajı kullanılması
II- Tam gazdan ve ani hızlanmalardan kaçınılması
III- Tavsiye edilen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması

Verilenlerden hangilerinin yapılması araçta yakıt tasarrufu sağlar?

Soru 31. Sürücülerin trafik içindeki davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?

Soru 32. Yeni yönetmelikleri göre, “C” sınıfı sürücü belgesi alan bir kişi, aşağıdakilerin hangisinde verilen araçları kullanabilir?

Soru 33. Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir?

Soru 34. Şekildeki gibi, tek yönlü kara yolunda bulunan 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Soru 35. Aşağıdakilerden hangisi araçtaki ilk yardım çantasında bulundurulmalıdır?

Soru 36. Trafik zabıtası veya yetkililerce Kanunda ve yönetmelikte belirtilen hâllerde araçla ilgili belgelerin alınması ve aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?

Soru 37. Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

Soru 38. Şekildeki iki yönlü yolda, 1 numaralı geçilen araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

Soru 39. Ticari amaçla şehirler arası yolda yük ve yolcu taşımacılığı yapan şoförlerin 4,5 saat devamlı araç kullandıktan sonra en az kaç dakika dinlenmeleri gerekir?

Soru 40. Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Soru 41. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan değildir?

Soru 42. “Hiçbir toplum 24 saat trafik zabıtası tarafından denetlenemez. Toplum yararına kesintisiz denetim - - - - ile mümkündür.”

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Soru 43. Kazazedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kazazedenin yaşam bulguları içerisinde yer alır?

Soru 44. Şekilde iki yönlü ve üç şeritli kara yolu bölümünde seyreden araçlar görülmektedir.Yol çizgilerine göre hangi numaralı araç sürücüleri hatalı sollama yapmaktadır?

Soru 45. Trafik kazası, sadece maddi hasarlı bile olsa yaşanması hiç istenmeyen ve kazaya karışan sürücüleri psikolojik olarak olumsuz etkileyen bir durumdur.

Buna göre kaza sonrası tarafların birbirine hangi şekilde davranması hâlinde meydana gelen kaza ile ilgili sorunlar daha kısa sürede çözülecektir?

Soru 46. Motorda sürtünmenin azaltılarak parçaların ömrünün uzatılmasının sağlanması görevini, aşağıdakilerden hangisi üstlenir?

Soru 47. Aşağıdakilerden hangisi motorun hararet yapmasına sebep olur?

Soru 48. Yayaların, hayvanların ve araçların kara yolları üzerindeki hâl ve hareketlerine ne denir?

Soru 49. Motor çalışmazken akünün görevi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 50. Motor bloğundaki su kanallarında paslanma ve kireçlenme olmuşsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelebilir?

User Details