Ehliyet Sınavı Hazırlık

2022 Kasım Ayı Sınav-17 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Araca römork bağlandığı zaman aşağıdakilerden hangisinin yapılması zorunludur?

Soru 2. Kara yollarında gerekli düzenleme ve işaretlemeleri aşağıdakilerden hangisi yapar?

Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarında asli kusur sayılır?

Soru 4. Şekildeki trafik tanzim işaretine göre hangi numaralı araçlar geçme yasağına uymamıştır?

Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi, kişiye bağlı gelişen trafik kazası nedenlerinden biri değildir?

Soru 6. Vücutta kanın aktığı bölgeye göre sınıflandırılan kanamalarla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

Soru 7. Su soğutmalı motorun soğutma sisteminde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

Soru 8. Araç motorunun ilk çalıştırılması esnasında, aşağıdakilerden hangisine basılmasında fayda vardır?

Soru 9. Karayolunun sağına ve soluna koyulan trafik işaretinin anlamı nedir?

Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi burkulan bölgenin şişmesini önlemek amacıyla yapılır?

Soru 11. Hayatın kurtarılması amacıyla olay yerindeki kazazedeye, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle ilaçsız uygulamaları yapan eğitim almış kişiye ne ad verilir?

Soru 12. Şekildeki gibi yeterince aydınlatılmamış tünele giriş yapan aracın sürücüsü, aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

Soru 13. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?

Soru 14. I- Çekme halatı

II- Pense, tornavida

III- Kriko, bijon anahtarı

IV- Bir çift patinaj zinciri

Yukarıdaki malzeme ve takımlardan hangilerinin otomobillerde bulundurulması zorunludur?

Soru 15. Saatte 80 kilometre hızla seyreden sürücü, önündeki aracı kaç metreden takip etmelidir?

Soru 16. Şekle göre 1 numaralı aracın önündeki aracı geçmesi yasaktır.

Bu durumu sürücüye aşağıdakilerden hangisi bildirir?

Soru 17. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

Soru 18. Yaralıda boyun hasarı şüphesi varsa, araçtan nasıl çıkarılmalıdır?

Soru 19. Şekle göre hangi numaralı araçlar hatalı park edilmiştir?

Soru 20. Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, yeşil ışık ve kırmızı oklu ışık birlikte yanmaktadır.

 

Bu durumda sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Soru 21. • Lastik hava basınçlarının düşük olması
• Araçta yapılması gerekli bakım ve ayarların ihmal edilmesi
• Tavsiye edilen lastik tip ve ebatlarından başka lastik kullanılması

Verilenlere göre aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?

Soru 22. Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz anlamında olup bu yerin yavaş ve dikkatli geçilmesi gerektiğini bildirir?

Soru 23. Aşağıdakilerden hangisi hız sınırlaması sonu trafik işaretidir?

Soru 24. Geceleri araç kullanırken aydınlatmanın yeterli olduğu yerlerde araç ışıklarından hangisi kullanılmalıdır?

Soru 25. Araçlarda yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

Soru 26. Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Soru 27. I. Soğutma suyunun donmasını engellemek
II. Motorun daha verimli çalışmasını sağlamak
III. Motorda oluşabilecek pas ve korozyonu önlemek

Yukarıdakilerden hangileri antifrizin görevlerindendir?

Soru 28. Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsünün yaptığı, öndeki aracı geçme kuralına aykırıdır?

Soru 29. Taşıt yollarını veya yol bölümlerini birbirinden ayıran, bir taraftaki taşıtların diğer tarafa geçmesini engelleyen veya zorlaştıran karayolu yapısı, trafik tertibatı veya gerece ne denir?

Soru 30. Kollarında üç yuvarlaklı sarı bant bulunan ve beyaz baston taşıyan yayayı taşıt yolunda gören sürücü nasıl hareket etmelidir?

Soru 31. I. Geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermek

II. Aşırı hız yaparak diğer sürücülerin dikkatlerini dağıtmak

III. Engeli olmadığı hâlde engelli kişiler için ayrılmış yerlere park etmek

Yukarıdakilerden hangileri trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?

Soru 32. Aşağıdakilerden hangisi ana yol - tali yol kavşağını bildiren levhalardan değildir?

Soru 33. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının en önemli sebebidir?

Soru 34. Araçların neresinde yolcu taşınması uygundur?

Soru 35. Aşağıdakilerin hangisinde “takograf cihazı” bulundurulması ve kullanılması zorunludur?

Soru 36. Hangi çeşit kanamada kısa sürede çok kan kaybedilir?

Soru 37. Bazı araçlarda kullanılan polen filtresinin görevi nedir?

Soru 38. Kara yollarında araç kullanan bir sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

Soru 39. Şekildeki trafik işaretlerinin anlamları sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

Soru 40. Yapılan en son değişikliklerle birlikte 1 yıl içerisinde kırmızı ışık ihlali yapan sürücünün, sürücü belgesi geçici süreyle geri alınmaktadır.

1 yıl içerisinde 3-6 ve 9 defa kırmızı ışık ihlali yapan sürücülerin, sürücü belgeleri sırasıyla kaçar gün ini geri alınır?

Soru 41. Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?

Soru 42. Şekildeki durumda, sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Soru 43. Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?

Soru 44. Aşağıdakilerden hangisi lastiklerin aşırı şişirilmesi sonucunda oluşabilir?

Soru 45. Aşağıdakilerden hangisi enjektör arızasının bir sonucudur?

Soru 46. Motorun soğutma sisteminde bulunan su pompasının görevi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 47. Aşağıdakilerden hangisinin ilk yardım çantasında bulundurulması zorunludur?

Soru 48. Dört zamanlı dizel motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.

 

Egzoz zamanı Buna göre, hangi zamanda sadece hava pistonla sıkıştırılır?

Soru 49. Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde akü şarj ikaz ışığı yanıyorsa muhtemel arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir?

Soru 50. Kalp masajı yapılacak olan kazazede hangi pozisyonda ve nereye yatırılmalıdır?

User Details