Ehliyet Sınavı Hazırlık

2023 Mart Ayı Sınav-20 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Taşıt yolunun bir şeridinde en fazla kaç bisikletli yan yana gidebilir?

Soru 2. Araçlarda hava filtresi kirli ise aşağıdakilerden hangisi olur?

Soru 3. Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I. Sola dönüş lambasını yakmalı
II. Hızını azaltmalı
III. Dar bir kavisle dönmeli

Soru 4. B sınıfı sürücü belgesine sahip olan Mehmet, A2 sınıfı sürücü belgesi almak için başvuru yapıyor.Bu durumda Mehmet, aşağıda resimleri verilen araçlardan hangisini kullanmak istemektedir?

Soru 5. Araçların orijinal sistemlerinde yer alan egzoz borusu ve susturucunun korunması ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanır?

Soru 6. Belediyeler, aşağıdakilerden hangisini yapmakla görevli değildir?

Soru 7. Aksine bir durum yoksa saatte 100 kilometre hızla seyreden sürücü, önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?

Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi enjektörlere sırası ile basınçlı motorin gönderir?

Soru 9. I. Reflektör
II. İlk yardım çantası
III. Yangın söndürme cihazı

Otomobillerde yukarıda verilenlerden hangilerinin bulundurulması zorunludur?

Soru 10. Trafik zabıtası veya trafik işaret levhası ve ışıklı işaret cihazı bulunmayan kontrolsüz kavşaklarda, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

Soru 11. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, kamyonlar için öndeki aracı geçme yasağını bildirir?

Soru 12. I. Araç sahipleri zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.
II. Sürücüler, yetkililerin istemesi hâlinde zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçelerini göstermek zorundadır.

Yukarıdaki bilgiler için hangisi söylenebilir?

Soru 13. Motor çok sıcak iken radyatöre soğuk su konulması aşağıdakilerden hangisine sebep olur?

Soru 14. Bir kaza anında, yapılan ilk yardım uygulamaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

Soru 15. Aşağıdakilerden hangisi kavrama (debriyaj) balatasının sıyrılarak aşınmasına sebep olur?

Soru 16. Aşağıdakilerden hangisinin yapılması, karayollarında motorlu taşıt kullanabilmek için zorunludur?

Soru 17. Şekildeki gibi park etmiş aracın hangi tarafında duraklama yapılamaz?

Soru 18. Motorda sürtünmenin azaltılarak parçaların ömrünün uzatılmasının sağlanması görevini, aşağıdakilerden hangisi üstlenir?

Soru 19. Aksine bir durum yoksa, şekildeki ışıklı trafik işaret cihazına göre sürücüler ok yönündeki dönüşü ne zaman yapmalıdır?

Soru 20. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi dönel kavşağa yaklaşıldığını bildirir?

Soru 21. Araçtaki ilk yardım çantasında bulundurulması gereken malzemelerin miktarı neye göre belirlenir?

Soru 22. İlk yardım çantasında aşağıdakilerden hangisinin bulundurulması zorunlu değildir?

Soru 23. Şekildeki kavşakta aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Soru 24. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Soru 25. Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan hastaya verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 26. Hangisi yakıt sistemi elemanıdır?

Soru 27. Araç sürücüleri, taşıt yolunun dar olduğu yerlerdeki karşılaşmalarda, aksini gösteren bir trafik işareti yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş hakkı vermek suretiyle geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır?

Soru 28. Vites kutusu bakımında aşağıdakilerden hangisi kontrol edilir?

Soru 29. Aşağıdakilerden hangisi 3. derece (ağır) yanıkların bir göstergesidir?

Soru 30. Zorunlu hâller dışında otoyollarda motorlu araçların asgari (en az) hız sınırı saatte   kaç km’dir?

Soru 31. Aşağıdakilerden hangisi otoyolda yapılabilecek davranışlardandır?

Soru 32. Kalp atımlarının atardamar duvarına yaptığı basıncın, damar duvarında parmak uçlarıyla hissedilmesine ne denir?

Soru 33. Bir araç çevreyi rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkarıyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Soru 34. Şekildeki gibi sağa dönüş sırasında aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

Soru 35. Taşıtların bir dizi hâlinde güvenli seyredebilmeleri için taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış bölümüne ne ad verilir?

Soru 36. Şah damarına bası uygulanması aşağıdaki bölge kanamalarından hangisinde yapılır?

Soru 37. Benzinli motorlarda emme zamanında silindirlere hangisi alınır?

Soru 38. I. Kazazedenin tedavi edilmesi

II. Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması

III. Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesinin sağlanması

Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?

Soru 39. Aşağıda verilen taşıtların hangisinde, sürücülerin koruma başlığı ve koruma gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı takması zorunludur?

Soru 40. Aşağıdakilerden hangisi LPG’li motorların üstünlüklerindendir?

Soru 41. Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri değildir?

Soru 42. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Soru 43. Aşağıdakilerden hangisinin ilk yardım çantasında bulundurulması zorunludur?

Soru 44. Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Soru 45. Bir sürücünün, emniyet kemeri kullanmaya özen göstermesinin esas nedeni ne olmalıdır?

Soru 46. Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması kısa hüzmeli farların açık olduğunu bildirir?

Soru 47. Aşağıdakilerden hangisi, sürücü belgesinin geri alınmasının sebeplerindendir?

Soru 48. Aracın motorunda başlayan bir yangını, yangın söndürücü ile söndürmek için ilk olarak aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Soru 49. Bölünmüş kara yollarında geçilen araç sürücüleri, geçmek isteyen aracın geçiş işaretini aldığında ne yapmak zorundadır?

Soru 50. Motorun çalışma sıcaklığına çok geç ulaşması, aşağıdakilerden hangisinin arızalı olduğunu gösterir?

User Details