Ehliyet Sınavı Hazırlık

2023 Şubat Ayı Sınav-14 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi akünün görevlerinden biridir?

Soru 2. Aşağıdakilerden hangisinin, normalin çok altında eksilmesi veya özelliğini kaybetmesi durumunda motor aşırı ısınarak zarar görür?

Soru 3. Tehlikeli madde taşıyan araçlarda yangın söndürme cihazları aracın neresinde bulundurulmalıdır?

Soru 4. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 5. Son değişikliklerle birlikte denetim ve kontroller sırasında, araç muayene süresini (sahip değiştirme hâli hariç) geçirdikleri tespit edilenlere aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?

Soru 6. Alkol belirli durumlara tepki verme, karar alma ya da hızlı reaksiyon gösterme becerilerini etkileyerek beynin işlevlerini yavaşlatır.

Yukarıda verilen bu bilgi doğrultusunda alkolün, özellikle vücudumuzdaki hangi sistem üzerinde etkili olduğu söylenebilir?

Soru 7. Kara yollarında can ve mal güvenliği yönünden; trafik düzeninin sağlanması ve alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla çıkarılan kanun aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8. Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?

Soru 9. Yeni alınmış bir araçta kaç yıl sonra araç muayene yapılması gerekmektedir?

Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durmaya örnektir?

Soru 11. Şekildeki kavşakta sola dönüş yapacak olan 2 numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?

Soru 12. Araç ilk yardım çantasında bulunması gereken malzemenin miktarını etkileyen, aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 13. I- Kanın oksijen taşımasının engellenmesi

II- Fiziksel aktivitenin artması

III- Boğucu etki yapması

Karbonmonoksit zehirlenmelerinde yukarıdakilerden hangilerinin olması beklenir?

Soru 14. Kara yolunda bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmış, en çok iki römorktan oluşan araçlara ne ad verilir?

Soru 15. Tepe üstüne yakın yerde veya dönemeçte arızalanan aracın ön ve arkasına konulacak yansıtıcı, diğer sürücüler tarafından normal hava şartlarında en az kaç metre mesafeden görülebilmelidir?

Soru 16. • Kaza sonrası meydana gelen maddi hasar miktarı
• İş gücü kaybının yanı sıra yaralıların tedavi süreçleri ve maliyeti

Trafik kazalarıyla ilgili olarak verilenler, aşağıdakilerden hangisini olumsuz yönde etkiler?

Soru 17. Haritaların sağ kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?

Soru 18. “Engelli sürücülerin park alanına, engelsiz bir araç sürücüsünün park etmesi durumunda ödenecek ceza tutarı hafif bir park kusuruna göre 2 kat daha fazladır.”

Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Soru 19. Boyun omurlarında yaralanma olduğundan şüphelenilen bir kazazedeye aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

Soru 20. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sayılır?

Soru 21. Aşağıdakilerden hangisi bujilerin ayarsız veya aşınmasına bağlı olarak meydana gelir?

Soru 22. Su soğutmalı motorlarda, soğutma sistemi parçası aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 23. İlk yardımcı, kaza yapan aracın içerisinden yaralıları çıkarmadan önce aşağıdakilerden hangisine özellikle dikkat etmelidir?

Soru 24. Şekle göre hangi numaralı araçlar hatalı park edilmiştir?

Soru 25. Boyun travması olmayan bilinci kapalı bir kazazedenin hava yolu açıklığını sağlamak için aşağıdaki uygulamaları yapan ilk yardımcının, hangi seçenekteki davranışı hatalıdır?

Soru 26. Motor yağının zamanında değiştirilmemesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?

Soru 27. Yerleşim yeri içinde, trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?

Soru 28. Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile aşağıdakilerden hangisi hedeflenmektedir?

Soru 29. Ayak veya bacakta, kanama bölgesine giden kanı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 30. Trafik sıkışıklığından dolayı aracıyla sürekli dur-kalk yapan ve bu durumdan bunalan bir sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

Soru 31. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?


Soru 32. Şekildeki trafik işareti görülünce ne yapılır?

Soru 33. Aşağıdaki araçların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?

Soru 34. Şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında, sarı ve kırmızı ışığın birlikte yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?

Soru 35. Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulamasının 1 turunda yapılan kalp masajı ve suni solunum sayıları hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Kalp masajı - Suni solunum

Soru 36. Yağmurlu bir günde araç sürerken kaldırımdaki yayalara su sıçratmamaya özen gösterilmesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?

Soru 37. Kanlarındaki alkol miktarı - - - - promilin üzerinde olan hususi otomobil sürücülerinin kara yolunda araç sürmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Soru 38. Dokular üzerinde çekme etkisi ile meydana gelen yaralara ne ad verilir?

Soru 39. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?

Soru 40. Aşağıdakilerden hangisi öfke yönetiminin amaçlarındandır?

Soru 41. Lastik hava basınçlarının çok düşük veya çok yüksek olması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

Soru 42. Aşağıdakilerden hangisi sürücüye ait trafik kazası sebebidir?

Soru 43. Aşağıdakilerden hangisi taşıt giremez işaretidir?

Soru 44. Aşağıdakilerden hangisi fren sisteminin görevlerinden biri değildir?

Soru 45. Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

Soru 46. Trafik zabıtası veya trafik işaret levhası ve ışıklı işaret cihazı bulunmayan kontrolsüz kavşaklarda, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

Soru 47. Yapılan ölçüm sonucunda yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı birinci defa tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?

Soru 48. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?

Soru 49. Aşağıdakilerden hangisi sürücüden kaynaklanan trafik kazası sebebidir?

Soru 50. Bayılan bir kazazedenin kusması varsa hangi pozisyonda tutulmalıdır?

User Details