Ehliyet Sınavı Hazırlık

2023 Şubat Ayı Sınav-26 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi, sadece dizel motorlu araçların gösterge panelinde yer alan uyarı lambasıdır?

Soru 3. Kaburga kemiği kırıklarında yaralı hangi pozisyonda hastaneye sevk edilir?

Soru 4. Kırık, çıkık, burkulma gibi kemik ve eklemi ilgilendiren olaylarda ilk yardımcının temel hedefi ne olmalıdır?

Soru 5. İniş eğimli yolda seyreden araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi klimanın kullanım amaçlarından değildir?

Soru 7. Motosikletin sürülmesi sırasında aşağıdakilerden hangisinin kullanılması, olası bir kaza anında kafa yaralanmalarının sayısını ve şiddetini önemli ölçüde azaltır?

Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi sorumluluk duygusuna sahip bir sürücünün özelliklerindendir?

Soru 9. Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir?

Soru 10. Motor yağ filtresi, hangi yağın temizlenmesinde kullanılır?

Soru 11. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

Soru 12. Şekle göre sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?

Soru 13. Sürücüsü dahil oturma yeri on yediyi aşmayan otobüslere ne ad verilir?

Soru 14. Aşağıdakilerden hangisi, sürücülük yeteneğini olumsuz etkileyen faktörlerden biri değildir?

Soru 15. Aşağıdakilerden hangisi yandan rüzgâr işaretidir?

Soru 16. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

Soru 17. Aşağıdakilerden hangisi, aracın hızı arttıkça meydana gelebilecek tehlikeli durumlardandır?

Soru 18. Ülkemizde en çok bağışlanarak nakli yapılabilen doku aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 19. I. Ani hızlanmalar yapılması
II. Araç lastiklerinin eskimesi
III. Hava filtresinin değiştirilmesi

Yukarıdakilerden hangileri yakıt tüketiminin artmasına neden olur?

Soru 20. Yeni yönetmeliklere göre: “CE” sınıfı sürücü belgesi olan aşağıdakilerden hangisini kullanamaz?

Soru 21. Sürücülerin aşağıda verilen davranışlarından hangisi çevreyi olumsuz etkiler?

Soru 22. Geceleri kara yolunda seyrederken, resimde görüldüğü gibi karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştırmamak için uzağı gösteren ışıkların yerine hangisi yakılmalıdır?

Soru 23. Otoyoldan çıkacak araçların hangi şeridi kullanması zorunludur?

Soru 24. Aşağıdakilerden hangisi kavrama (debriyaj) sisteminin görevidir?

Soru 25. Seyir hâlindeyken araçtan “sürekli yakıt kokusu” alınması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Soru 26. Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "geç" işaretidir?

Soru 27. Aşağıdaki yerlerin hangisinde araçların park edilmesi yasak değildir?

Soru 28. Aşağıdaki araçlardan hangisinde takograf bulundurulması zorunludur?

Soru 29. Aşağıdaki taşıtların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?

Soru 30. Trafikte bulunanları uyarmak için, şekildeki aracın arkasında yanmakta olan geri vites lambalarının rengi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 31. Okul taşıtlarında, öğrencilerin kolayca yetişebileceği camlar ve pencereler nasıl olmalıdır?

Soru 32. Şekildeki kara yolu bölümünde sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

Soru 33. El bileği ile dirsek arasında meydana gelen büyük bir dış kanamayı durdurmak için aşağıdakilerden hangisinin uygulanması doğrudur?

Soru 34. Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

Soru 35. Trafik adabı aşağıdakilerden hangisini belirler?

Soru 36. Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Soru 37. Sürücülerin taşıt yolunun sol şeridinde aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

Soru 38. Trafik ortamında bazen hak kendinizden yana iken bile bu hakkınızı diğer sürücüye vermek size bir şey kaybettirmeyeceği gibi daha huzurlu bir trafik ortamı sağlamaya katkıda bulunacaktır.

Yukarıdaki açıklama trafikteki temel değerlerden hangisine aittir?

Soru 39. Hemzemin geçitte aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Soru 40. I. Akü şarjının azalması

II. Fren balatalarının azalması

III. Motor yağının özelliğini kaybetmesi

Aracın çok uzun süre kullanılmadan bekletilmesi sonucunda yukarıdakilerden hangileri meydana gelebilir?

Soru 41. Aşağıdakilerden hangisi sürücüler için trafik suçudur?

Soru 42. Aşağıdakilerden hangisi zehirlenmenin genel belirtilerinden değildir?

Soru 43. Şekildeki kontrolsüz kavşakta 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

Soru 44. Aşağıdakilerden hangisi buji ile ateşlemeli motorların yakıtıdır?

Soru 45. Şekildeki kavşakta ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

Soru 46. Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?

Soru 47. Kalbi çalıştığı hâlde solunumu durmuş olanlara yapılacak suni solunuma ne kadar devam edilir?

Soru 48. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın hedeflerinden biri değildir?

Soru 49. Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında sürücülerin en fazla ihtiyaç duyacakları değerlerdendir?

Soru 50. Trafiğe çıkan araçta tescil belgesi ile birlikte hangisinin bulunması gerekir?

User Details