Ehliyet Sınavı Hazırlık

Ocak Ayı Sınav-19 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Bir şoförün, ticari amaçla aşağıdakilerden hangisini, 24 saatlik herhangi bir süre içinde; toplam olarak 9 saatten ve devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürmesi yasaktır?

 

Soru 2. Satın alınan veya gümrükten çekilen aracın yeni tescilinin yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?

Soru 3. İki yönlü karayolunda karşıya geçecek yayaların aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Soru 4. Araçlarda ilk yardım çantası hangi amaçla bulundurulur?

Soru 5. Şekildeki gibi yeterince aydınlatılmamış tünele giriş yapan aracın sürücüsü, aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

Soru 6. Şekildeki trafik işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Soru 7. Marş yapıldığında gösterge ışıkları yanıyor ancak marş motoru dönmüyorsa problem aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Soru 8. Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?

Soru 9. Şekildeki kara yolu bölümünde, hangi numaralı taşıt sürücülerinin yaptığı, asli kusur hâllerinden sayılır?

Soru 10. "Kazazedenin genellikle enkaz altından ve tünel gibi dar alanlardan çıkarılmasında kullanılır. Ayrıca ilk yardımcı, fiziksel güç kapasitesini de değerlendirmeli, iri ve kilolu kazazedeleri bu teknikle taşımalıdır."

Yukarıdaki açıklama, acil taşıma tekniklerinden hangisine aittir?

Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi enjektör arızasının bir sonucudur?

Soru 12. Trafik görevlisinin hangi hareketi "trafiği yavaşlatma" işaretidir?

Soru 13. Seyir hâlindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhâl durulması gerektiğini belirtir?

Soru 14. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Soru 15. Aşağıdakilerden hangisi koma halinin nedenlerinden değildir?

Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi alternatörün görevidir?

Soru 17. Motorlu bisikletler otoyollarda asgari kaç km hızla gitmelidir?

Soru 18. Aşağıdakilerden hangisi, kazazedeye şok pozisyonu verilirken izlenmesi gereken işlem basamaklarındandır?

Soru 19. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

Soru 20. Köprücük kemiği kırıklarında yaralının hangi bölgesi tespit edilir?

Soru 21. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?

Soru 22. Araçların neresinde yolcu taşınması uygundur?

Soru 23. Ağızdan ağıza suni solunumda, verilen hava miktarının yeterliliği kazazedenin hangi durumundan anlaşılır?

Soru 24. Kara yollarındaki trafik levhalarına zarar veren sorumluya ne yapılır?

Soru 25. "88-89 Kuralı" olarak bilinen ve bu sayıları ardı ardına söylemek için geçen sürede alınan yol, aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

Soru 26. Belediye sınırları içinde, kara yolunu etkileyecek yapım çalışmalarında hangisinden izin alınması gerekir?

Soru 27. Yerleşim yeri içindeki yollarda, aksine bir işaret yoksa, minibüs, otobüs ve kamyon için azami hız saatte kaç kilometredir?

Soru 28. Son değişikliklerle birlikte denetim ve kontroller sırasında, araç muayene süresini (sahip değiştirme hâli hariç) geçirdikleri tespit edilenlere aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?

Soru 29. Konvoy hâlinde seyreden araçların arasındaki mesafe en az ne kadar olmalıdır?

Soru 30. Yetişkinlere yapılan dış kalp masajı uygulamasıyla ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

Soru 31. Debriyaj bilyasının sık sık bozulmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 32. Şekildeki otoyolda numaralanmış şeritlerden hangisi ayrılma (yavaşlama) şerididir?

Soru 33. Sürücünün aşağıda verilen hangi davranışı çevreyi olumlu etkiler?

Soru 34. Bebeklere sunî solunum nasıl yapılır?

Soru 35. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

Soru 36. Akünün elektrolit seviyesi hangisindeki gibi olmalıdır?

Soru 37. Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

Soru 38. I- Kazazede sakinleştirilir, endişeleri giderilir.
II- Kanama ciddi ise, kulağı tıkamadan temiz bezlerle kapatılır.
III- Kazazede bilinçsiz ise kanayan kulak üzerine yan yatırılır.

Kulak kanaması olan bir kazazedeye, yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

Soru 39. Vites kutusu bakımında aşağıdakilerden hangisi kontrol edilir?

Soru 40. Aşağıdakilerden hangisi araçta yakıt tasarrufu sağlar?

Soru 41. Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasına bağlı olarak dokuların oksijensiz kaldığını gösteren bir belirtidir?

Soru 42. Aşağıdakilerden hangisi elektrik devresindeki sigortanın görevidir?

Soru 43. Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir?

Soru 44. Vites değiştirirken vites kutusundan ses geliyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Soru 45. İlk yardım girişimlerinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 46. I. Kural ihlallerine
II. Tehlikeli davranışlara
III. Güvenli sürücülük yeteneklerini olumlu yönde etkilemeye

Trafikte yaşanan öfke duygusu, verilenlerden hangilerine yol açabilmektedir?

Soru 47. Kaza yerindeki araçtan, yaralının çıkarılmasında ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 48. Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamasıdır?

Soru 49. İniş eğimli yolda seyreden araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

Soru 50. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?

User Details