Ehliyet Sınavı Hazırlık

Ocak Ayı Sınav-31 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Römork veya yarı römorkları çekmek için imal edilmiş olan ve yük taşımayan motorlu araca ne denir?

Soru 2. • Kazazede düz olarak sırtüstü yatırılır.
• Baş yana çevrilir ve çene göğüsten uzaklaştırılarak soluk yolu açılır.
• Kazazedenin bacakları 30 cm kadar yukarı kaldırılır.

İşlem basamakları verilen bu uygulamalarla ilgili olarak, öncelikle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?

Soru 3. Marşa basılıp motor çalıştığında aşağıdakilerden hangisinin sönmesi gerekir?

Soru 4. Hangisi, benzinli motorlarda silindire alınmış olan karışımın sıkıştırma zamanı sonunda tutuşturulabilmesi için gerekli olan elektrik kıvılcımını çıkarır?

Soru 5. Aşağıdaki trafik işaret levhalarından hangisi trafik tanzim işaretleri grubunda yer alır?

Soru 6. Aşağıdaki işlemlerden hangisi trafiğe çıkacak araçların mevzuata uygunluğunu gösterir?

Soru 7. Donma vakalarında aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisinin yapılması doğrudur?

Soru 8. Trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün, trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranış şekli aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

Soru 10. Türkiye'de trafik ortamında gerçekleştirilen ihlallerin bir çoğunun kasıtlı olduğunu görmekteyiz. Göz göre göre bunca ihlalin yapılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?

Soru 11. I. Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması
II. Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi
III. Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması

Burun kanaması olan bir kazazedeye yukarıdaki uygulamalardan hangilerinin yapılması yanlıştır?

Soru 12. Araç itilerek çalıştırılacak olursa, aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

Soru 13. Aşağıdakilerden hangisi bir insana yakışmayan tavırlara örnektir?

Soru 14. Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda otomobiller için azami hız saatte kaç kilometredir?

Soru 15. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

Soru 16. Bayılan bir kazazedenin kusması varsa hangi pozisyonda tutulmalıdır?

Soru 17. Bir kavşakta sağa dönecek olan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Soru 18. •  Göz bebeklerinde büyüklük farkı    

•  Geçici hafıza kaybı    

•  Burundan kan gelmesi

Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür?

Soru 19. Kalp, vücudumuzda bulunan hangi sisteme ait bir organdır?

Soru 20. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan değildir?

Soru 21. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Soru 22. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Soru 23. Dizel motorlu aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu bildirir?

Soru 24. İstemeden hatalı bir davranış yapan bir sürücüye diğer bir sürücünün aşırı tepki göstererek haklı durumdayken haksız duruma düşmesi aşağıdakilerden hangisine sahip olmadığını gösterir?

Soru 25. Aşağıdakilerden hangisinin bozuk olması ön tekerleklerde düzensiz lastik aşıntısına sebep olur?

Soru 26. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

Soru 27. Aşağıdakilerden hangisi, ilk yardım uygulamalarında ilk yardımcının kendisi ve kazazede için alması gereken önlemlerden biri değildir?

Soru 28. Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?

Soru 29. İlk Yardım ile Acil Tedavi arasındaki farklarla ilgili olarak tabloda verilen bilgiler için ne söylenebilir?

Soru 30. Kazazedenin solunum yapıp yapmadığı "bak-dinle-hisset" yöntemiyle 5 saniye süre ile kontrol ediliyor. Aşağıdakilerden hangisi bu yönteme ait olarak ilk yardımcının yaptığı bir uygulama değildir?

Soru 31. Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş önceliği sıralaması nasıl olmalıdır?

Soru 32. Araç hareket ettirilmek istenildiğinde rahat harekete geçmiyor, zorlanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Soru 33. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve yolun yapısından kaynaklanan titreşimleri en aza indirmek üzere tasarlanmış olan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 34. Yapısı itibariyle sürücüsünden başka 8 ila 14 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş olan motorlu taşıta ne denir?

Soru 35. Araçta, aşağıdakilerden hangisinin kullanılması yağışlı havalarda kaza riskini artırır?

Soru 36. Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?

Soru 37. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, araç yakıtının bitmek üzere olduğunu bildirir?

Soru 38. Zorunlu mali sorumluluk sigortası hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 39. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın hedeflerinden biri değildir?

Soru 40. Belirli araçların, can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartıyla, görev sırasında trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamaları durumuna ne denir?

Soru 41. Seyir esnasında, aracın gösterge panelinde yağlama sistemi ile ilgili şekildeki gibi bir arıza bildirimi görülüyor ise, öncelikle yapılması gereken nedir?

Soru 42. Hangisi aracın istenilen yöne kolay ve zahmetsiz yönlendirilmesini sağlar?

Soru 43. I- Park etmek
II- Geri gitmek
III- Duraklamak

Bağlantı yolları üzerinde yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması yasaktır?

Soru 44. Aşağıdakilerden hangisinin yapılması otomatik vitesli araç için sakıncalıdır?

Soru 45. Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 46. Taşıt yolunda, yayaların güvenli geçebilmelerini sağlamak üzere, trafik işaretleri ile belirlenmiş alana ne ad verilir?

Soru 47. Tıbbi yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?

Soru 48. Akü başka akü ile takviye yapılacaksa kutup başları nasıl bağlanır?

Soru 49. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Soru 50. Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.


Buna göre, hangi zamanda yanma sonucu oluşan gazlar motor dışına atılır?

User Details