Ehliyet Sınavı Hazırlık

Şubat Ayı Sınav-1 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. İç kanamalar, kazazedeyi şok ve ölüme götürecek kadar kan kaybına neden olabilir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi iç kanama yaşayan bir kazazedede kan kaybına bağlı olarak gelişen genel belirtilerden biri değildir?

Soru 2. Trafik para cezalarının tebliğ edildiği tarihten itibaren kaç gün içinde ödenerse %25 indirimden faydalanılır?

Soru 3. Kaza yerindeki yaralı, sağlık kuruluşuna ne zaman sevk edilir?

Soru 4. Belediyeler, aşağıdakilerden hangisini yapmakla görevli değildir?

Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi, Karayolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerinden birisi değildir?

Soru 6. Park hâlindeki araca çarpan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Soru 7. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi bir yasaklama veya sınırlama belirtir?

Soru 8. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?

Soru 9. Yağmurlu havada, sileceklerin camı yeteri kadar temiz silememesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10. Şoka girmiş bir kazazedede kanın, beyin ve hayati organlara taşınmasını sağlamak amacıyla yapılan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11. Sürücüler, geceleri yakın ilerisi görülmeyen kavşak, dönemeç ve tepe üstlerine yaklaşırken gelişlerini nasıl haber vermek zorundadır?

Soru 12. I. Öz eleştiri yapabilmek
II. Risk almaya meyilli olmak
III. Trafikte diğer araç sürücülerini taciz etmek
IV. Hata yapan sürücüleri uygun bir dille uyarmak

Yukarıdakilerden hangileri güvenli sürüşü olumsuz yönde etkileyen kişilik özelliklerindendir?

Soru 13. Aşağıdakilerden hangisi motorun parçası değildir?

Soru 14. Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Soru 15. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan biri değildir?

Soru 16. Şekildeki gibi sağa dönüş sırasında aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

Soru 17. I- Cam suyu
II- Motor suyu
III- Motor yağı
IV- Hidrolik yağı

Yukarıda verilenlerden hangisine antifriz konulabilir?

Soru 18. I- Kazanın yeri doğru ve açık şekilde belirtilmelidir.

II- Yaralıların genel durumları ve sayıları bildirilmelidir.

III- Çağrıyı yapan, kimlik bilgilerini ve telefon numarasını vermelidir.

Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımda haberleşme ilkelerindendir?

Soru 19. Aşırı agresif ve öfkeli araç kullanan bir sürücü içinde kendinin de bulunduğu zincirleme trafik kazasına sebep olmuştur. Bu kazaya neden olan sürücü için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 20. Dört zamanlı bir motorda sıkıştırma zamanı kaçıncı zamandır?

Soru 21. Şekildeki aracın bulunduğu kara yoluna ne ad verilir?

Soru 22. Egzoz gazı zehirlenmelerinde hangisini etkisi daha büyüktür?

Soru 23. Aşağıdakilerden hangisi motorun hararet yapmasına sebep olur?

Soru 24. Şekildeki taşıtların seyrettiği taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış her bir bölümüne ne ad verilir?

Soru 25. Kanın vücuttaki görevleriyle ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?

Soru 26. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

Soru 27. Aktarma organlarından hangisi, araca geri hareketi sağlar?

Soru 28. Aşağıdakilerden hangisine koltuk ferdi kaza sigortası yaptırılması zorunludur?

Soru 29. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel uygulamalarından biri değildir?

Soru 30. Aşağıdakilerden hangisi, sadece dizel motorlu araçların gösterge panelinde yer alan uyarı lambasıdır?

Soru 31. Yaralanmaya bağlı meydana gelen dış kanamada ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması sakıncalıdır?

Soru 32. I. Sürülen taşıtın cinsine uygun olması
II. Yetkililerin istemesi hâlinde gösterilmesi
III. Taşıt sürerken sürücünün yanında bulundurması

Motorlu taşıt sürücü belgesiyle ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri zorunludur?

Soru 33. I- Yara içi kurcalanır.
II- Saplanan yabancı cisim çıkarılmaz.
III- Yaranın üzeri kapatılarak tıbbi yardım istenir.

Yukarıdakilerden hangileri, ciddi yaralanmalarda yapılması gereken doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

Soru 34. Araç lastiklerinin yetersiz şişirilmesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?

Soru 35. Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda, kazazedelerin durumu değerlendirilir ve öncelikli müdahale edilecekler belirlenir. Buna göre en son müdahale edilmesi gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 36. Aşağıdakilerden hangisi, uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücüler için söylenemez?

Soru 37. Kalbin yeniden çalışması için yapılan girişime ne ad verilir?

Soru 38. Aşağıdakilerden hangisi etkili bir frenleme yapılamamasına neden olur?

Soru 39. Aşağıdakilerden hangisinde ilk yardım çantası, bulundurulması mecburi değildir?

Soru 40. Araçlarda emniyet kemeri kullanılmasının yararı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 41. Aşağıdakilerden hangisi sürücüye ait trafik kazası sebebidir?

Soru 42. Akünün kutup başları araca ters bağlanırsa aşağıdakilerden hangisi arızalanır?

Soru 43. Araçlarda ilk yardım çantası bulundurulmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 44. Aracın sürücü belgesiz kişilerce sürülmesine izin veren araç sahibine aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?

Soru 45. Kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan sürücünün, ışığın yeşile dönmesi için 1 saniye bile bekleyememesi durumu, bu sürücünün trafikte hangi temel değere sahip olmadığını gösterir?

Soru 46. Aşağıdakilerden hangisi araçlar için duraklamayı ifade eder?

Soru 47. Motordan gelen sıcak suyu, bünyesinde bulunan çok ince hava temas yüzeyleri (petekler) aracılığı ile soğutan
parçaya - - - - denir.

Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisinin yazılması uygundur?

Soru 48. Şekildeki gibi park etmiş aracın hangi tarafında duraklama yapılamaz?

Soru 49. Aşağıdakilerden hangisi ayak bileklerinden sürükleme yönteminde yapılmaması gereken uygulamalardandır?

Soru 50. Aşağıdaki işlemlerden hangisi trafiğe çıkacak araçların mevzuata uygunluğunu gösterir?

User Details