Ehliyet Sınavı Hazırlık

Şubat Ayı Sınav-21 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Aşağıdakilerden hangisinin otoyolda sürülmesi yasaktır?

Soru 2. İşitme yetersizliği olan sürücü adayı, hangi durumda sürücü belgesi alabilir?

Soru 3. Bir kavşak yakınında kara yolu taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan, kavşak alanı dışında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış olan kara yolu kısmına ne ad verilir?

Soru 4. I. Aşırı sıvı kaybı
II. Kalp ritim bozuklukları
III. Başa şiddetli darbe alınması

Yukarıdaki durumların hangilerinde şok tablosu görülebilir?

Soru 5. Bilinci kapalı, solunumu ve dolaşımı olmayan kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araç içinden çıkarılması için aşağıdaki tekniklerden hangisi kullanılmalıdır?

Soru 6. Bakımı yapılmamış araçlarda, yakıt sarfiyatı artacağı gibi aracın egzozundan da daha fazla kirletici gaz çıkar. Bu durum öncelikle aşağıdakilerden hangi­sine neden olur?

Soru 7. Otoyolda 120 km/saat hızla seyreden bir otomobil sürücüsü, önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?

Soru 8. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, araç yakıtının bitmek üzere olduğunu bildirir?

Soru 9. Demir yolu (hemzemin) geçidinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Soru 10. Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile kamyonun karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

Soru 11. Omurga zedelenmesi olan yaralıyı oturtmadan ve hareket ettirmeden sağlık kuruluşuna ulaştırmaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 12. I. Yaşam bulguları ve yaranın durumunun değerlendirilmesi
II. Sıvı ve enerji kaybını önlemek için ağızdan yiyecek, içecek verilmesi
III. Göğüste saplanmış bir cisim varsa çıkartılmadan cismin etrafının temiz bezlerle desteklenerek sabitlenmesi

Verilenlerden hangileri delici göğüs yaralanmalarında yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

Soru 13. Trafik kazası, sadece maddi hasarlı bile olsa yaşanması hiç istenmeyen ve kazaya karışan sürücüleri psikolojik olarak olumsuz etkileyen bir durumdur.

Buna göre kaza sonrası tarafların birbirine hangi şekilde davranması hâlinde meydana gelen kaza ile ilgili sorunlar daha kısa sürede çözülecektir?

Soru 14. Kalp durmasının en önemli göstergesi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 15. Aşağıdakilerden hangisi, araçta sürüş konforunu iyileştirmek amacıyla yol yüzeyinin yapısından kaynaklanan titreşimleri, salınımları ve ani şokları sönümleyerek yumuşatır?

Soru 16. Arıza nedeniyle yolda kalan araçların sürücüleri, tehlikeye meydan vermemek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Soru 17. Aşağıdaki tehlike uyarı işaretlerinden hangisi “gevşek malzemeli zemin” anlamındadır?

Soru 18. Resimde görülen pozisyon, aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır?

Soru 19. Aşağıdakilerden hangisi sürücüleri yayalara karşı uyaran işarettir?

Soru 20. Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri değildir?

Soru 21. Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir?

Soru 22. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Soru 23. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Soru 24. I- Çıkık eklem yerine oturtulmalı
II- Çıkık eklem hareket ettirilmeden tespit edilmeli
III- Çıkık bölge askıya alınarak kazazede hastaneye ulaştırılmalı

Çıkık vakalarında ilk yardım olarak yukarıdakilerden hangileri yapılmalıdır?

Soru 25. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımda haberleşme ilkelerindendir?

Soru 26. Şehir merkezinde araç kullanan bir sürücü aşağıdaki tespitleri yapıyor.

• Kavşaklarda ışıklı ve sesli işaret cihazları yok.
• Taşıt yolu üzerinde yapılan çalışmalarda tedbir alınmıyor.
• Yolun yapısı, trafik düzeni ve güvenliğini sağlayacak durumda değil.

Bu durumda aşağıdakilerden hangisinin görevini yerine getirmediği kesinlikle söylenir?

Soru 27. Akü sülfürik asit içerdiğinden; kontrolü yapılırken, araçtan çıkarılırken ve tutarken dikkat edilmesi, göz ya da cilde temasından kaçınılması gerekir. Buna rağmen sülfürik asit, gözlere ve cilde herhangi bir biçimde temas ederse ilk yapılması gereken nedir?

Soru 28. I- Oturuş pozisyonu verilmesi
II- Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması
III- Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi

Burun kanaması olan bir kazazedeye yukarıdaki uygulamalardan hangilerinin yapılması doğrudur?

Soru 29. Aracın park lambalarından birinin yanıp diğerinin yanmamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 30. Araç ışıklarının kullanılması kurallarına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 31. Vites değiştirirken vites kutusundan ses geliyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Soru 32. Dört zamanlı motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdakilerin hangisindeki gibi olur?

Soru 33. Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?

Soru 34. Aşağıdaki durumların hangisinde, Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin aynı cins taşıtlar için tayin ettiği hız sınırlarını aşan taşıt sürücülerine ceza verilmez?

Soru 35. I- Basıncı
II- Diş derinliği
III- Hasarlı olup olmadığı

Aracın lastiği kontrol edilirken yukarıdakilerden hangileri dikkate alınmalıdır?

Soru 36. Aşağıdakilerden hangisi trafikte çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır?

Soru 37. I. Araç sahipleri zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.
II. Sürücüler, yetkililerin istemesi hâlinde zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçelerini göstermek zorundadır.

Yukarıdaki bilgiler için hangisi söylenebilir?

Soru 38. Çeken ve çekilen araçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Soru 39. Yakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinelere ne denir?

Soru 40. Şekildeki trafik işareti hangi yol bölümünde bulunur?

Soru 41. Aşağıdakilerden hangisi silindire giren havayı temizler?

Soru 42. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleyici tedbirlerden biri değildir?

Soru 43. Ekstra bir durum söz konusu değilse aşağıdakilerden hangisi en doğru suni solunum pozisyonudur?

Soru 44. Hava filtresinin kirli olması motorun çalışmasını nasıl etkiler?

Soru 45. Kentlerimizin en büyük sorunlarından biri olan trafik sıkışıklığında trafiği açmayacağını bile bile sürekli korna çalarak, çevrede bulunanların gürültü kirliliğine maruz bırakılması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?

Soru 46. Şekildeki trafik işaretini gören sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?


I. Hızını artırmalı
II. Hızını azaltmalı
III. Öndeki araçları geçmekten kaçınmalı

Soru 47. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında araçtan kaynaklanan kusurdur?

Soru 48. Aksine bir işaret yoksa, yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda şekildeki araç için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?

Soru 49. Aşağıdakilerden hangisi kazazedede solunumun olmadığını gösteren bir belirtidir?

Soru 50. Araçlarda hava filtresi kirli ise aşağıdakilerden hangisi olur?

User Details