Ehliyet Sınavı Hazırlık

Şubat Ayı Sınav-23 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. • İkaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir.
• Bu ışık yandığında, emniyetle durulamayacak kadar yaklaşılmış ise normal geçiş yapılır, aksi hâlde yaya geçidi işgal edilmeden durulur.

Yukarıda verilenler, ışıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışığın anlamını içerir?

Soru 2. Şekildeki kara yolunda 1 numaralı araç sürücüsünün Aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?


Soru 3. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

Soru 4. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve motorun çalışması için ilk hareketi sağlayan parça hangisidir?

Soru 5. Aracın 2 saniyede gideceği yol uzunluğu, hangi mesafenin belirlenmesinde kullanılır?

Soru 6. İlk yardım girişimlerinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7. Aracın periyodik bakımı yapılırken aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler?

Soru 8. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi düşük banket anlamındadır?

Soru 9. Bak-Dinle-Hisset yönteminde "Dinle" ne anlama gelir?

Soru 10. Aşağıdakilerin hangisindeki araçlar park yerine uygun şekilde park edilmiştir?

Soru 11. I- Şiddetli kafa travması geçirdiğinin

II- Omurilik zedelenmesi olabileceğinin

III- Göğüs zedelenmesi geçirdiğinin  

Kazazedenin burnundan ve kulağından kan ile birlikte sıvı gelmesi aşağıdakilerden hangilerinin göstergesidir? 

Soru 12. Aşağıdakilerden hangileri gabari ile ilgilidir?

Soru 13. Suni solunum uygulamaları öncesinde yapılması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 14. Radyatördeki su miktarının azalması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

Soru 15. Şekildeki kara yolu bölümünde sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

Soru 16. El freni teli kopmuş ise aşağıdakilerden hangisi olur?

Soru 17. Duyu organlarının hiçbir uyarana tepki veremeyecek şekilde fonksiyonlarını yitirmesiyle beliren uzun süreli bilinç kaybı hâli aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 18. I. LPG

II. Benzin

III. Motorin

İçten yanmalı motorlarda yukarıdaki yakıtlardan hangileri kullanılır?

Soru 19. Kazazedeyi araçtan çıkarırken dikkat edilmesi gereken en önemli şey nedir?

Soru 20. Şekildeki araçlardan hangileri beklemelidir?

Soru 21. Çocuklarda temel yaşam desteği uygulamasıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

Soru 22. Aşağıdakilerden hangisi, şok durumundaki kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

Soru 23. Şekildeki gibi yeterince aydınlatılmamış tünele giriş yapan aracın sürücüsü, aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

Soru 24. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildirir?

Soru 25. I- Alkol veya madde bağımlılığı
II- Eğitim eksikliği ve tedbirsizlik
III- Tehlikeye atılmaya hazır kişilik yapısı

Yukarıdakilerden hangileri kazalara yol açan faktörlerdendir?

Soru 26. Aşağıdakilerden hangisi, sürücü belgesinin geri alınmasının sebeplerindendir?

Soru 27. Yay salınım süresini kısaltan parça aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 28. Aşağıdakilerden hangisi yakıt sarfiyatını artırır?

Soru 29. Yerleşim yeri içindeki yollarda, aksine bir işaret yoksa, minibüs, otobüs ve kamyon için azami hız saatte kaç kilometredir?

Soru 30. Yetişkinlere ve bebeklere yapılan temel yaşam desteği uygulamasında, göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır?

Yetişkin -------- Bebek

Soru 31. Burun kanaması olan kazazedeye hangi pozisyonu vermek gerekir?

Soru 32. Bir aracın yolcu indirmek amacıyla kısa süreli durdurulmasına ne denir?

Soru 33. Bir kavşakta sağa dönecek olan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Soru 34. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Soru 35. Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Soru 36. Aşağıdaki taşıtlardan hangisinin otoyolda sürülmesi yasaktır?

Soru 37. Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 38. Solunum durmasında dudaklar, parmak uçları ve burun ucunda görülen morarmaların sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 39. Boşaltıldığı ortamda çevre kirliliği meydana getirecek maddelere ne ad verilir?

Soru 40. Şekildeki resme göre hangi aracın ilk geçiş hakkı vardır?

Soru 41. Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulamasının 1 turunda yapılan kalp masajı ve suni solunum sayıları hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Kalp masajı - Suni solunum

Soru 42. Aşağıdakilerden hangisi araçtaki ilk yardım çantasında bulundurulmalıdır?

Soru 43. Tehlikeli eğimli yollarda karşılaşma hâlinde; çıkan aracın geçişi zorsa, inen araç sürücüsü ne yapmalıdır?

Soru 44. Dizel motorlu aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu bildirir?

Soru 45. Radyatör hortumlarında çatlaklar varsa ne yapılır?

Soru 46. Aşağıdakilerden hangisinin yapılması otomatik vitesli araç için sakıncalıdır?

Soru 47. Aşağıdaki durumların hangisinde egzoz gazı daha fazla zarar verir?

Soru 48. Aşağıdaki araçların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?

Soru 49. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 50. Bir trafik kazasında ilk yardım uygulamalarına ilk olarak nerede başlanmalıdır?

User Details